Toate seminariile din domeniul Drept Comercial

 • Notiuni Generale ale Cadastrului

  1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale ale societăţii. Dezvoltarea economiei naşte probleme noi, inclusiv şi faţă de cadastru. Totodată, scopul principal al cadastrului va include acumularea şi furnizarea informaţiei despre sectoarele de terenuri, despre construcţiile, instalaţiile, amenajările amplasate pe aceste terenuri, despre dimensiunile şi calitatea bunurilor imobile, despre...

 • Procedura Insolventei

  Participanţii la procedura insolvenţei I. Organele care aplică procedura sunt: - instanţele judecătoreşti; - judecătorul-sindic; - administratorul judiciar; - lichidatorul. 1. Instanţele judecătoreşti Toate procedurile cu excepţia recursului prevăzut la art.8, sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul, astfel cum figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţiilor şi...

 • Societatea in Nume Colectiv

  1. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în nume colectiv 2. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în comandită Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în nume colectiv Societăţile comerciale se prezintă sub forme variate. Codul civil al Republicii Moldova, art. 106, alin. (2) reglementează următoarele patru forme de societăţi comerciale: societatea în nume colectiv, societatea în comandită, societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. A. Noţiunea societăţii în...

 • Tema 12 - Cooperativele

  11.1. Noţiuni generale privind cooperativele Conform legislaţiei în vigoare, o altă formă de organizare a activităţii de întreprinzător este cooperativa. Art. 171, Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107/2002 prevede că cooperativa este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii corporative, în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale. Cooperativa este o formă de...

 • Contractul

  NOTIUNEA SI CARACTERELE CONTRACTULUI Potrivit art.942 Cod civil, contractul este “acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau stinge intre dansii raporturi juridice”. Contractul prezinta urmatoarele caractere juridice: • Este un izvor de obligatii a carui existenta depinde hotarator de vointa partilor • Este un act juridic bi sau multilateral, care exprima vointa concilianta si interesele partilor sub forma acordului, a consimtamatului; • Este un...

 • Taxa Vamala

  Def: Taxa vamală este o prelevare obligatorie, un impozit indirect, care se aplică doar importurilor, nu şi producţiei naţionale. Motivele aplicării taxelor vamale sunt: creşterea veniturilor publice (venit fiscal) şi protejarea economiei respectiv industriei naţionale faţă de concurenţa străină. Taxa vamală ad valorem: este prelevarea plătită odată cu trecerea frontierei a unei mărfi, sub forma unei taxe procentuale fixe aplicate la valoarea CIF a importului. Este cel mai răspândit...

 • Fapte de Comert Obiective

  Operatiuni de interpunere în schimb si circulatie: 1. Operatiunea de vânzare-cumparare este similara din punct de vedere al structurii sale operatiunii de vânzare cumparare civila. Aceasta operatiune presupune un contract prin care una dintre parti, vânzatorul se obliga sa transmita celeilalte parti dreptul de proprietate asupra unui bun în schimbul unui pret conform art. 1294 cod civil. Ceea ce deosebeste însa vânzarea cumpararea comerciala de operatiunea civila este pe de o parte...

Pagina 2 din 2