Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 2691
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Cost: Gratis
Specializare: Finanțe și bănci

Cuprins

1. Introducere 2

2. Definiții și avantaje 2

3. Etapele înființării unei societăți comerciale de tip SRL 4

3 Etape necesare după obținerea documentelor de la RECOM 9

Extras din document

1. Introducere

Înființarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Persoanele care vor sa infiinteze firme in Romania pot alege unul dintre tipurile de societati prevazute in Legea Societatilor care defineste atat documentele ce trebuie avute in vedere la inmatricularea firmei, cat si capitalul social necesar pentru inregistrarea la Registrul Comertului. Dintre toate tipurile de firme ce pot fi infiintate in Romania, societatea cu raspundere limitata, sau SRL-ul, este cea mai des intalnita.

2. Definiții și avantaje

Noțiunea de firmă este folosită în teoria și practica economică cu doua accepțiuni: pe de o parte, reprezintă un nume sub care apare o persoană fizică sau juridică ce exercită o activitate economică și sub care trebuie să se înscrie în registrul de comerț, iar, pe de altă parte, desemnează un agent economic care produce bunuri și servicii destinate pieței, indiferent de forma de proprietate și de organizare.

Persoanele care vor să înființeze firme în România pot alege unul dintre tipurile de societăți prevăzute în Legea Societăților care definește atât documentele ce trebuie avute în vedere la inmatricularea firmei, cât și capitalul social necesar pentru înregistrarea la Registrul Comerțului. Cea mai raspandită definiție este acceea de nume sub care noutățile economico-sociale de diferite profile își exercită activitatea și prin care fac cunoscute denumirea unității , natura activității.

Societatea comercială este o persoană juridică - subiect de drept autonom - având scop lucrativ și fiind formată din cel puțin două persone care se învoiesc să pună ceva în comun pentru a desfașura acte si fapte de comerț si a împarți foloasele rezultate (art.1491 al Codului Civil).

Înființarea si funcționarea acestor tipuri de întreprinderi este reglementată prin Legea nr. 31/1990 - legea societaților comerciale, lege care instituie o singură excepție de la definiția de mai sus, prin articolul 210 care prevede ca manifestarea de voință a unei singure persoane, asociatul unic, este suficientă pentru constituirea unei societați comerciale.

Conform legislației Române în vigoare, înființarea unei societăți cu raspundere limitată este una dintre cele mai ușoare moduri de începe dezvoltarea unei afaceri în România.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este o formă intermediară între societatea de persoane și cea de capital:

- este o societate de persoane, pentru că părțile sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile (cum sunt acțiunile) și nu pot fi cedate unor asociați, decât dacă aceștia sunt primiți de majoritatea celorlalți asociați;

- este o societate de capitaluri, deoarece asociatul aduce o sumă de bani în cadrul societății, în raport cu care își limitează riscul (de unde își ia și denumirea de SRL). Ca urmare, fiecare asociat va fi ținut pentru datoriile societății numai până la limita capitalului subscris social.

Art. 12 din Legea nr.31/1990, cu modificările ulterioare, stabilește condiția ca SRL să nu poată depăși 50 de asociați, în schimb poate fi constituită și de o singură persoană: SRL cu asociat unic (art. 5, alin (2) din lege). Art. 14 din lege prevede că o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. Mai mult, o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

În caz de încălcare a acestor prevederi, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată, poate cere dizolvarea pe care judecătoarească a unei societăți astfel constituite.

Capitalul poate fi constituit din bunuri imoblie sau mobile, necesare activitații (care reprezintă până la 60% din valoarea capitalului fixat) și din o sumă limitată de bani (40% din valoarea capitalului social).

Limita minimă a capitalului social este fixată prin lege la suma de 200 lei iar capitalul social este divizat în părți sociale netransmisibile. Asociații răspund pentru pasivul social numai în limita aportului lor la capital.

Conducerea societații este reprezentată de administrator care este ales de către majoritatea absolută a angajaților, care stabilesc și extinderea îndatoririlor și drepturilor acestuia și durata mandatului. Dacă societatea are un singur asociat, acesta este singurul în masura să reprezinte societatea sau să delege terțe persone fizice sau juridice pentru administrare sau reprezentare.

Cesiunea părților sociale poate fi facută prin cesiune de drept civil, în limita părților sociale deținute. Pentru cesionarea lor se întocmește un înscris autentic contract de cesiune, urmănd ca asociații ramași sa efectueze formalitățile de publicitate ale actului additional la Monitorul Oficial și înregistrarea lui ca mențiune la Registrul Comerțului

Mai mult, versatilitatea acestui tip de formă juridică presupune existența unor formule prin care statul poate acorda anumite facilități fiscale. Dacă SRL-ul înființat are venituri de sub 65000 euro pe an, el va fi încadrat în categoria microîntreprinderilor, beneficiind de înlocuirea impozitului pe profit de 16% cu un impozit pe venit de 3%.

Bibliografie

- LEGE nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale publicată în Monitorul Oficial al României

- https://www.chronax.ro/cum-se-infiinteaza-o-firma-si-care-sunt-actele-necesare/

https://ro.scribd.com/doc/140220819/Infiintarea-unei-firmei-referat

http://www.ro.dt-law.co.il/articles.asp?ArticleID=1292

http://www.avocat-firme.info/acte-infiintare-firma.html

https://lege5.ro/Gratuit/gy4diobx/constituirea-societatilor-comerciale-lege-31-1990?dp=gi2tsnzqgiyta

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv

- Dreptul afacerilor / Mihaela Tofan, Ada-Iuliana Popescu, Ana-Maria Bercu. - Ed. a 2-a, rev. Iași: Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2015

Dreptul afacerilor pe înțelesul studenților economiști / Silvia Lucia

Cristea. - București : Editura Universitară, 2015

Preview document

Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 1
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 2
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 3
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 4
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 5
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 6
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 7
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 8
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 9
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 10
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 11
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 12
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 13
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 14
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 15
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 16
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 17
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 18
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 19
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 20
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 21
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 22
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 23
Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar.docx

Alții au mai descărcat și

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera Circulatie a Lucratorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Regimul Probelor

Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat...

Contractul de vânzare-cumpărare

Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute proprietatea unui lucru şi cumpărătorul...

Despre Drept Comercial

CAPITOLUL III Despre dreptul comercial 1. Introducere. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial. 1.1. Ramură de drept privat, dreptul...

Dreptul Afacerii

Cuvânt înainte adresat studenţilor Cursul “Dreptul Afacerilor” se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu învăţământ la distanţă...

Drept Comercial

Curs nr. 1 12.03.2010 Bibliografie Monografie Constituirea societăţilor pe acţiuni Autor Biriş ;Editura Hamangiu Stanciu D. Cărpenaru - Drept...

Ai nevoie de altceva?