Contractul de Transport Feroviar de Marfuri

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Contractul de Transport Feroviar de Marfuri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Transportul = deplasarea de marfuri sau persoane in spatiu, prin intermediul unui mijloc de transport adecvat, in vederea satisfacerii nevoilor materiale si spirituale ale unei societati.

CARACTERISTICI:

- prin intermediul activit de transport se realizeaza deplasare in spatiu de bunuri si persoane

- transp. se desfasoara in sfera circulatiei/productiei

- activit. de transp. se realizeaza prin intermediul unor mijloace specifice si cu o forta de munca specializata si calificata in acest sens

- prin intermediul transp. se produc valori de intrebuintare si valori de schimb

Contractul de transport de marfuri = contr. prin intermediul caruia se realizeaza transportul marfurilor pe o anumita ruta si in schimbul unei sume de bani (pret legal sau conventional)

- contr. se perfecteaza intre o pers. juridica specializata (operator de transport feroviar) si o alta pers. fizica/juridica, care este expeditorul. Pe langa aceste doua parti contractuale exista si o a treia parte, pers. beneficiara a transportului, adica destinatarul

Caractere juridice: - contract de prestari servicii

- contract comercial

- contract sinalagmatic

- contract cu titlu oneros, comutativ

- contract numit

- contract real

Caracteristici: - este un contract autonom, ce nu depinde de existenta altui contract

- este un contract unic, a carui activit. specifica este deplasarea de marfuri sau persoane

Perfectarea contractului se poate face:

• prin comanda, care va imbraca forma scrisa, se adreseaza operatorului de transport feroviar si va contine date cu privire la : statia de expeditie si cea de destinatie, denumirea marfurilor, cantitatea de marfa transportata, data si locul unde va avea loc incarcarea marfii, categoria de mijloc de transport necesar, rechizitele necesare pentru incarcare

• prin conventie, adica scrisoarea de trasura (actul care face dovada perfectarii contractului) care contine 2 categorii de mentiuni, obligatorii si facultative

Partile contractului: - operatorul de transport feroviar = pers. juridica care desfasoara activit. de transport, beneficiind de mijloace specifice si de personal calificat

- expeditorul, care poate fi atat persoana fizica, cat si juridica si care este suficient sa aiba capacitate restransa de exercitiu, acesta fiind un act de administrare

- capacitatea pentru operatorul de transport trebuie sa fie capacitate de exercitiu deplina si el sa aiba calitatea de comerciant, iar pentru expeditor este capacitatea conform dreptului comun

- consimtamantul pentru incheierea contr. trebuie sa fie neviciat, in scopul producerii de efecte juridice si sa fie valabil exprimat

- contractul de transport se incheie in forma scrisa, scrisoarea de trasura fiind un contract de adeziune

- obiectul contractului trebuie sa fie: determinat, posibil, licit, moral, calificat, iar cauza contractului va fi licita si morala

Forma contractului de transport: el se incheie prin intermediul scrisorii de trasura, care potrivit legii are forma scrisa. La origine acest document era o simpla scrisoare pe care expeditorul o adresa destinatarului, prin intermediul celui care realiza transportul.

Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele mentiuni obligatorii:

- data intocmirii

- numele si adresa expeditorului (in aceasta calitate se mentine o singura pers. fizica/juridica)

- denumirea statiilor de expeditie/destinatie, in conformitate cu Nomenclatorul statiilor de cale ferata

- numele si adresa destinatarului (sa fie vorba despre o singura persoana)

- numarul si seria sigiliilor aplicate

- denumirea marfii si modul de ambalare al acesteia, iar pt. marfurile periculoase se prevede si denumirea prevazuta in regulamentul privind transp. international feroviar de marfuri periculoase

- enumerarea detaliata a anexelor la scrisoarea de trasura, daca aceste acte sunt necesare pentru indeplinirea unor formalitati pe parcurs

- numarul mijlocului de transport si, daca este cazul, a unitatii de transport intermodal

- mentiunea cu privire la modul in care s-a efectuat plata transportului (francat/taxat – suportat de catre expeditor sau transmis – plata la destinatar)

- masa bruta a marfii + alte elemente de calcul care sa permita determinarea cantitatii de marfa

- indicatia potrivit careia transportul este supus dispozitiilor din Regulament

- numele si adresa operatorului de transport feroviar cu care s-a perfectat contractul

- pentru fiecare expeditie se intocmeste o singura scrisoare de trasura, exceptie facand obiectele indivizibile si de dimensiuni exceptionale care necesita pentru incarcare mai mult de 1 vagon

- scrisoarea de trasura contine 5 file : exemplarul de serviciu (insoteste marfa pe parcurs), exemplarul ce ramane in arhiva statiei de predare, exemplarul duplicat ce se preda expeditorului, avizul/adeverinta de primire (raman in arhiva statiei de destinatie), exemplarul unicat care insoteste marfa si se preda destinatarului cand primeste marfa si exemplarul de marfa centralizat

Functiile scrisorii de trasura:

a) document probator: actul care probeaza perfectarea contractului de transport, fiind forma scrisa a acestui document tipizat, ceruta ad probationem

b) face dovada drepturilor si obligatilor nascuta din contract atat pentru operatorul de transport feroviar, cat si pentru expeditor, si in mod atipic pentru destinatar

c) functia de legitimare : cel care detine documentul este indreptatit sa valorifice drepturile rezultate din contract; pentru expeditor – drepturile care se sting in momentul ajungerii marfii la destinatie, iar pentru destinatar – drepturi care pot fi valorificate din momentul ajungerii marfii la destinatie

- scrisoarea de trasura permite si valorificarea in justitie a acestor drepturi

- in cazul completarii scrisorii de trasura, expeditorul va raspunde pentru mentiunile incorecte, inexacte sau pentru lipsa anumitor mentiuni, care pot afecta desfasurarea transportului in conditii optime. Efectele acestor nereguli in completarea scrisorii de trasura se pot concretiza in :

- acceptarea la transport a unor marfuri periculoase/interzise de catre lege

- nerespectarea masurilor privind circulatia pe cale ferata

- acceptarea unor marfuri care implica fie conditii speciale de transport, fie indeplinirea unor formalitati specifice, fara ca acestea sa se poata realiza

- aplicarea unor tarife ce nu sunt in concordanta cu natura marfii sau cu cantitatea ei

- inexactitatea mentiunilor din scris. de trasura nu afecteaza valabilitatea contr, aducand in discutie doar probl. legate de raspundere

Expeditorul poate interveni asupra contractului sub urmatoarele aspecte (modificari pe care la poate pretinde): - retragerea marfii la statia de expediere

- oprirea marfii pe parcurs

- amanarea eliberarii marfii

- eliberarea marfii catre o alta persoana decat destinatarul indicat in scris. de trasura

- inapoierea marfii la statia de expediere

Pentru ca modificarile sa produce efecte juridice, este necesare sa se realizeze in forma scrisa, printr-o declaratie semnata de catre expeditor pe duplicatul scris. de trasura si prezentata operatorului de transport feroviar, care nu poate refuza executarea acestor modificari, dar daca acestea vor produce o paguba/prejudiciu operatorului, el este indreptatit sa pretinda contravaloarea acestora (despagubirea nu poate depasi suma prevazuta de lege in caz de pierdere a marfii)

- dr. de a modifica scris. de trasura inceteaza in ceea ce-l priveste pe expeditor, daca expeditia a fost eliberata destinatarului sau acesta si-a valorificat dr. rezultat din contr. in legatura cu eliberarea marfii

- pe langa modificarile prevazute de lege, care nu implica acordul operatorului de transport, exista si modificari pe care expeditorul le poate face cu acordul operatorului: stabilirea unui ramburs pentru marfa transportata ; majorarea/micsorarea unui ramburs ; preluarea in sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau, dupa caz, majorarea acestor tarife

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Transport Feroviar de Marfuri.doc

Alte informatii

Seminar predat in cadrul Fac. de Drept S. Barnutiu din Sibiu