Contractul de Transport Rutier de Marfuri

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Contractul de Transport Rutier de Marfuri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Transportul rutier = opratiunea prin care se realizeaza deplasarea persoanelor sau marfurilor cu un autovehicul/ansamblu de autovehicule rutiere pe un drum deschis circulatiei publice, chiar daca vehiculul respectiv este, pe o anume portiune a traseului, transportat de catre alte vehicule sau daca autovehiculul se deplaseaza fara incarcatura.

Drum public = orice cale de comunicare terestra, destinata traficului rutier, daca este deschisa circulatiei.

Operator de transport ruter = orice intreprinzator ce detine certificat unic de inregistrare/ce are ca obiect de activitate – activitatea de transport rutier/detinatorul unei licente de transport care efectueaza transport public rutier cu vehicule rutiere detinute cu orice titlu, exceptand comodatul .

Licenta de transport = documentul prin care se atesta ca intreprinzatorul indeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, avand acces la transp. public rutier

Conditii ce se cer a fi indeplinite pentru obtinerea licentei de transport:

- conditii de onorabilitate: - persoana care va conduce permanent si efectiv activit de transp rutier nu a fost condamnata pt infractiuni grave sau de vatamare corporala

- nu a fost declarata inapta pt. a conduce permanent si efectiv activit de transp. rutier

- nu a indeplinit functia de persoana desemnata pt un operator de transp. care a fost sanctionat pt incalcari grave ale legislatiei

- capacitate financiara : daca operatorul dispune de resurse suficiente pentru a demara activitatea si pentru a administra activitatea de transp. (nivel financiar de 9.000 € pt primul autovehicul rutier si 5.000 € pentru urmatoarele autovehicule)

- capacitate profesionala: este indeplinita daca pers. desemnata sa conduce permanent si efectiv activit de transp rutier este titulara unui certificat care sa ateste detinerea nivelului necesar de cunostiinte pt a desfasura aceasta activitate

- certificatul se elibereaza de autorit. competente, in urma unei examinari scrise, cu caracter obligatoriu, care poate fi urmat de un examen oral

- exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului cu un termen de valabilit. de 5 ani

Contractul de transport rutier de marfuri = conventia care se incheie intre o unitate specializata de transport si un expeditor, conventie prin care unitatea se obliga, in schimbul unui pret, sa preia si sa transporte cu anumite mijl de transp. si inauntrul unui termen, o cantitate de marfa pe care s-o elibereze destinatarului

Caractere juridice : - contract bilateral sau sinalagmatic

- contr. cu titlu oneros

- contr. cu caracter comutativ

- contr. real

- contr. principal

- contr. numit

- contr. de prestari servicii

- contr. de transp. rutier se incheie prin intermediul scrisorii de trasura, avand deci o forma scrisa, tipizata => scris. de trasura probeaza nasterea raaportului juridic, eventualele neregularitati in legatura cu redactarea scrisorii, iar lipsa/pierderea ei nu afecteaza valabilitatea contr.

Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele mentiuni obligatorii:

- data si locul intocmirii

- numele si adresa expeditorului (in aceasta calitate se mentine o singura pers. fizica/juridica)

- numele si adresa transportatorului

- locul si data primirii marfii

- numele si adresa destinatarului

- denumirea corecta a naturii marfii si modul de ambalare al acesteia, iar pt. marfurile periculoase se prevede si denumirea general recunoscuta

- numarul coletelor, a marcajelor special si nr. acestora

- greutatea bruta sau altfel exprimata a marfii

- cheltuilelile aferente transportului: pretul transp., cheltuielile accesorii,taxe vamale,alte cheltuieli

- indicatia potrivit careia transportul este supus regimului stabilit de catre conventie, nefiind acceptate clauze contrarii

- sunt mentiuni cu caracter facultativ, determinat de complexitatea transportului : cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa ; totalul sumelor ramburs ce pot fi percepute la eliberarea marfii ; valoarea declarata a marfii ; instructiuni cu privire la asigurarea marfii ; termenul convenit pt efectuarea transp.

Functiile scrisorii de trasura:

a) document probator: actul care probeaza perfectarea contractului de transport, fiind forma scrisa a acestui document tipizat, ceruta ad probationem

b) functia de ghid pt executarea oblig : pe langa mentiunile uzuale, i se dau operatorului de transp. indicatii cu caracter de indrumari, in legatura cu executarea transp. si predarea marfii

c) functia de legitimare : cel care detine documentul este titular al drepturilor izvorate din contract; in aceasta calitate isi poate valorifica dr fata de operat. de transp., avand calitate procesuala activa in cazul eventualelor litigii sau arbitraje comerciale

Documente care insotesc scris. de trasura:

a) Foaia de parcurs = imprimat cu regim special, prevazut cu o serie si un numar, si constituie baza evidentei primare in transportul rutier

- in temeiul foii de parcurs se pot obtine info. despre activit. desfasurate cu un anume vehicul, de catre un anume sofer

- prin completarea foii de parcurs se asigura:

-> legalitatea circulatiei autovehicululi, pe ruta stabilita, in perioada determinata si in folosul beneficiaruui

-> identificarea autovehicului, remorcilor tractate, a personalului de bord si a unitatii detinatoare

-> confirmarea de catre sofer a starii de functionare a autovehiculului, la plecare din locul destinat parcarii acestuia

-> desfasurarea pe etape a activit. de transport si confirmarea parcurgerii etapelor

-> inscrierea datelor primare necesare pt a determina prestatiile, tariful, consumul si retributia soferului

b) Bonul de transport = documentul care serveste la confirmarea fiecarei curse, daca pe parcursul unei zile autovehiculul executa mai multe transporturi

- in aceasta situatie se elibereaza formulare separate pt care se aplica tarif de h/km/cantitate, etc.

c) Fisa activitatii zilnice : evidentei rutelor parcurse, km, stationari si altor factori care se reflecta in activit. de transp., se mai adauga si tahograful + diagramele specifice

- tahograful = aparatul care indica si inregistreaza deplasare si stationarea autovehiculului

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Transport Rutier de Marfuri.doc