Fuziunea si Divizarea Societatilor pe Actiuni

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Fuziunea si Divizarea Societatilor pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Beneficiind de avantaje fiscale cum ar fi scutirea impozitului pe profit pe o anumita perioada de timp, una sau mai multe persoane si-au constituit mai multe societati comerciale insa ulterior nu toate aceste societati isi vor justifica existenta. Astfel, cei care au calitatea de asociati in cadrul mai multor societati comerciale pot hotara sa le reorganizeze, ajungand astfel la fenomenul cunoscut in tarile occidentale numit " concentrarea societatilor comerciale sau intreprinderilor".

Acest fapt este motivat din necesitatea de a-si consolida o anumita pozitie pe piata si de a obtine avantaje din punct de vedere fiscal.

Aceasta operatiune juridica este o solutie viabila pentru societatile aflate in incapacitate de plata, reprezentand una dintre modalitatile juridice si economice care sa le permita redresarea financiara prin continuarea activitatii.

Conform legii 31/1990 modificata si republicata, capitolul 2, articolul 238, fuziunea se realizeaza fie prin absorbtia unei societati de catre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a constitui o societate noua.

Prin urmare fuziunea se poate realiza prin absorbtie sau prin contopire.

1. Fuziunea prin absorbtie reprezinta operatiunea prin care una sau mai multe societati transmit alteia, ca urmare a dizolvarii fara lichidare, totalitatea activului si pasivului patrimonial, atribuindu-se actionarilor sau asociatilor societatilor absorbite actiuni sau parti sociale si, eventual, o sulta in numerar, care sa nu depaseasca un procent de 10% din valoarea lor nominala sau, in lipsa acesteia, valoarea lor contabila. Societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe.

2. Fuziunea prin contopire si constituirea unei noi societati reprezinta operatiunea prin care mai multe societati se reunesc pentru a transmite unei societati care se constituie,ca urmare a dizolvarii si radierii lor, ansamblul pasivului si activului patrimonial, in schimbul atribuirii de parti sociale sau actiuni si, eventual, o sulta care sa nu depaseasca 10% din valoarea nominala sau, in lipsa acesteia, valoarea lor contabila. Drepturile si obligatiile societatior care isi inceteaza existent trec asupra noii societati astfel infiintate.

Fuziunea este posibila numai in masura in care exista activ patrimonial la societatea care este absorbanta in schimbul patrimoniului transmis.

O sucursala nu poate participa la fuziune.

Din punct de vedere economic fuziunile fac obiectul unei clasificari traditionale care face distinctia intre:

-fuziunea prin contopire

-fuziunea prin absorbtie( anexare)

-restructurarile interne

a) Fuziunea prin contopire se caracterizeaza prin reducerea la o singura unitate a doua sau mai multe entitati deosebite anterior. Cel mai bun instrument de realizare a acestei intelegeri perfecte este crearea unei societati noi.

b) Fuziunea prin absorbtie este preferata in majoritatea cazurilor din cauza constrangerilor de ordin fiscal. Aceasta operatiune se concretizeaza prin suprematia unei societati asupra alteia, printr-un transfer de putere si control ca urmare a unei mutatii patrimoniale.

Aceste doua tipuri de reorganizari sunt rezultanta unui proces care se realizeaza in doi timpi:

-intocmirea proiectului de fuziune pe baza hotararii asociatilor fiecarei societati care se reorganizeaza

-realizarea acordului final privind fuziunea propriu-zisa

c) Restructurarile interne au ca obiect o remodelare juridica a puterii in interiorul unui grup, cu scopul de a modifica organizarea interna a intreprinderii pentru a face fata imperativelor de dezvoltare a acesteia.

Efectele fuziunii

1. Transmiterea universala a patrimoniului

a) Activul transmis- prin fuziune se transmit, in principiu, toate drepturile care au apartinut societatii absorbite sau societatilor care se unesc.

-dreptul de a actiona in justitie apartine societatii absorbante sau societatii noi create

-societatea absorbanta poate formula actiune in justitie pentru repararea prejudiciului cauzat de administratotrii societatii absorbite

-societatea absorbanta poate sa continue executarea silita de societatesa absorbita, fara sa obtina un nou titlu executoriu

b) Drepturile de proprietate industriala- drepturile asupra marcilor de fabrica si a celor de comert se transmit societatii absorbante, cu exceptia cazului cand o terta persoana intenteaza actiune in constatarea nulitatii absolute a fuziunii.

c) Pasivul transmis

Se transmit societatii absorbante:

-datoriile nescadente ale societatii absorbite

-obligatia de garantie pentru viciile lucrului care apartinea societatii absorbite, in cazul unui contract de vanzare-cumparare

-datoriile care izvorasc dintr-un fapt al societatii absorbite, chiar daca au caracter personal

-obligatia de nonconcurenta asumata de societatea absorbita

Instanta de judecata poate sa limiteze la o anumita suma raspunderea societatii absorbante pentru datoriile societatii absorbite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fuziunea si Divizarea Societatilor pe Actiuni.doc