Spețe

Seminar
8.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 34458
Mărime: 152.93KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DREPT COMERICAL

1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãtii, asociatii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligatiile societãtii numai în limita capitalului social subscris. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind rãspunderea asociatilor pentru obligatiile societãtii?

Clauza inserata in actul constitutiv privind raspunderea asociatilor pt obligatiile societatii este legala potrivit art.3 alin.1 – asociatii raspund limitat in SRL, In SNC raspund solidar si nelimitat.(art.3-(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intài impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intàrziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati).

2. SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancarã SC „MB” SA pentru a-si achizitiona o linie de fabricatie si prelucrare boabe cafea. Constatând cã societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite în contract, creditoarea, în baza art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicatã si modificatã, a chemat în judecatã pe asociatii debitoarei, respectiv pe sotii A.M. si A.F., solicitând ca acestia sã fie obligati solidar la restituirea creditului acordat societãtii. Asociatii rãspund în mod solidar pentru obligatiile societãtii?

Asociatii au beneficiul de discutiune în cazul în care sunt actionati de creditorii societãtii?

a)Raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei.

b).Nu Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii.

L31/1990;Art. 3(2)Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.

3. Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din L.31/1990, republicata si modificata?

In cazul in care societatea nu-si achita datoria catre creditori pana la data scadenta, aceasta este pusa in intarziere (perioada de gratie) pentru 15 zile, si daca dupa aceasta perioada datoria nu a fost achitata, creditorii pot actiona in justitie asociatii beneficiarului.

Datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua în care devin exigibile.

4. SC „MIXAM” SRL este o societate cu rãspundere limitatã formatã din trei asociati, respectiv douã persoane fizice si o persoanã juridicã. Asociatii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv sã aducã la capitalul social munca pe care o vor desfãsura în societate, respective activitate de marketing/publicitate, în vederea atragerii unei clientele stabile a societãtii, în valoare de 10 lei. Pe de altã parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice constã în actiunile pe care aceasta le detine deja la societatea comercialã „FN” SA. Totodatã, cei trei asociati au vãrsat ca aport la capitalul social suma de 50 lei. Verificând continutul actului constitutiv si probele depuse la dosar, instanta de judecatã a constatat cã existã neregularitãti în privinta constituirii capitalului social al societãtii.

Arãtati care sunt neregularitãtile sesizate de instanta de judecatã cu privire la capitalul social si la felurile aporturilor asociatilor.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

Art. 16-(4)Prestaţiile în muncă nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. La infiintarea societatii cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand aportul in creante. Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi asociati persoane fizice. (L31/1990)

5. Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati ?

Da. Art. 17-(2).(L31/1990) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;

b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;

c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

6. Trei persoane fizice, în calitate de fondatori, au hotãrât constituirea unei societãti pe actiuni prin subscriptie publicã, întocmind prospectul de emisiune în care s-a mentionat capitalul social, numãrul de actiuni, valoarea nominalã a unei actiuni si data închiderii subscriptiei. Numitul V.R. a subscris un numãr de 100 actiuni depunând la CEC valoarea actiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificând continutul prospectului de emisiune, a solicitat instantei de judecatã constatarea nulitãtii acestuia întrucât nu cuprinde mentiunea privind participarea la beneficii (pierderi) a actionarilor, mentiune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicatã si modificatã. Actiunea în constatarea nulitãtii prospectului de emisiune întocmit de fondatori este întemeiatã? Argumentati solutia.

Decizia este intemeiata, deoarece, In cazul in care prospectele de emisune nu cuprind toate mentiunile din actul constitutiv, acestea sunt nule. (art.18 al.4 din Legea 31/1990 ; iar Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menţiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca această nulitate, dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau dacă a exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar.)

7. In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei SA prin subscriptie publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in Registrul Comertului?

Daca valoarea aporturilor in natura stabilita de experti este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, orice acceptant se poate retrage. (a se vedea art.27 al.2 din Legea 31/1990).anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.

Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.

8. La data de 15 noiembrie 2005 a fost înmatriculatã în registrul comertului SC „NABO” SRL, cu doi asociati, persoane fizice, A.N. si V.T. În scopul achizitionãrii unei constructii necesare desfãsurãrii activitãtii, asociatul V.T. a depus la bancã în contul societãtii suma de 200 lei, urmând

ca societatea sã-i restituie acest împrumut în termen de 10 ani. Întelegerea cu privire la acordarea împrumutului si restituirea lui a intervenit între cei doi asociati numai prin acord verbal.

Este valabil acordul verbal încheiat între cei doi asociati privind împrumutul acordat societãtii? În ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise?

Preview document

Spețe - Pagina 1
Spețe - Pagina 2
Spețe - Pagina 3
Spețe - Pagina 4
Spețe - Pagina 5
Spețe - Pagina 6
Spețe - Pagina 7
Spețe - Pagina 8
Spețe - Pagina 9
Spețe - Pagina 10
Spețe - Pagina 11
Spețe - Pagina 12
Spețe - Pagina 13
Spețe - Pagina 14
Spețe - Pagina 15
Spețe - Pagina 16
Spețe - Pagina 17
Spețe - Pagina 18
Spețe - Pagina 19
Spețe - Pagina 20
Spețe - Pagina 21
Spețe - Pagina 22
Spețe - Pagina 23
Spețe - Pagina 24
Spețe - Pagina 25
Spețe - Pagina 26
Spețe - Pagina 27
Spețe - Pagina 28
Spețe - Pagina 29
Spețe - Pagina 30
Spețe - Pagina 31
Spețe - Pagina 32
Spețe - Pagina 33
Spețe - Pagina 34
Spețe - Pagina 35
Spețe - Pagina 36
Spețe - Pagina 37
Spețe - Pagina 38
Spețe - Pagina 39
Spețe - Pagina 40
Spețe - Pagina 41
Spețe - Pagina 42
Spețe - Pagina 43
Spețe - Pagina 44
Spețe - Pagina 45
Spețe - Pagina 46
Spețe - Pagina 47
Spețe - Pagina 48
Spețe - Pagina 49
Spețe - Pagina 50
Spețe - Pagina 51
Spețe - Pagina 52
Spețe - Pagina 53
Spețe - Pagina 54
Spețe - Pagina 55

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Constituirea Societatilor Comerciale in Dreptul Pozitiv Romanesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Introducere ”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Referat la Drept Comercial

1. Fondul de comert-notiuni introductive Prima incercare de definire a conceptului de fond de comert a fost semnalata cu ocazia redactarii...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Te-ar putea interesa și

Spețe drept român

SPEŢA 1 Negustorul grec Palamas, peregrin obişnuit, soseşte în anul 10 îHr. La Roma pentru a comercializa vinuri. În noaptea sosirii sale,...

Analiza unei spețe în jurisprudența națională - studiu de caz SC Expert SA București

ANALIZA UNEI SPETE IN JURISPRUDENTA NATIONALA Ipoteza: Capitalul social al societatii este de 1.000.000.000 lei impartit in 30.000 actiuni...

Speta Rezolvata la Curtea Europeana A Drepturilor Omului - Cauza Sinassis impotriva Romaniei

CAUZA SINASSIS ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 784 din 24.11.2008) La originea cauzei se află o cerere (nr....

Drept constituțional spețe

SPEŢA NR. 1 X este cetăţean român, obţinând cetăţenia română prin acordare la cerere, în anul 1998. Este căsătorit cu A., persoană de cetăţenie...

Spețe - dreptul muncii

I. Modificarea locului de munca. Neacordarea indemnizatiei de detasare Reclamantul A.F. reprezentat de Sindicatul ``PR`` Constanta a solicitat...

Speța dreptul comnicarii

Înainte de a putea cerceta în detaliu o speță care ilu strează încalcarea dreptului la protecția sursei, este normal să trecem în revistă temiurile...

Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului

I. INTRODUCERE În 2006 au fost pronuntate 14 hotarâri pe tipologia cauzelor Strain si Paduraru din 21.07.2005 si respectiv 1.12.2005, prin care...

Recidiva - Spete

SPETE CONTOPIREA PEDEPSELOR. MODIFICARI DE PEDEPSE. INSTANTA COMPETENTA - DREPT PENAL Instanta competenta sa dispuna contopirea pedepselor...

Ai nevoie de altceva?