Teste Grila - Drept Comercial

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Teste Grila - Drept Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Capitolul I Izvoarele dreptului comercial

1. Nu sunt izvoare ale dreptului comercial:

a. codul civil;

b. codul comercial;

c. jurisprudenţa.

2. Codul Comercial Român reglementează:

a. numai evenimentele de a căror producere legea leagă efecte juridice;

b. numai acţiunile ilicite de a căror producere legea leagă efecte juridice;

c. numai fapte juridice de comerţ;

d. fapte de comerţ în sens larg;

e. numai acte juridice de comerţ.

3. Obiceiul se confundă cu:

a. doctrina;

b. jurisprudenţa;

c legea;

d. cutuma.

4. Dreptul comercial nu se aseamănă cu cel civil prin aceea că:

a. reglementează numai relaţii sociale patrimoniale;

b. porneşte de la egalitatea juridică a părţilor;

c. porneşte de la comercialitatea relaţiilor sociale reglementate;

5. Codul Comercial Român a avut ca model:

a. codul francez;

b. codul italian;

c. codul german;

d. codul rus;

e. codul elveţian.

6. Uzul se defineşte ca:

a. o practică recentă;

b. o practică îndelungată;

c. o practică irepetabilă;

d. o practică instabilă;

e. o practică izolată.

7. În sistemul dreptului român, dreptul comercial:

a. aparţine dreptului public;

b. este o ramură a dreptului civil; )

c. este o ramură a dreptului comunitar;

d. este o ramură a dreptului privat;

e. aparţine dreptului fiscal.

Capitolul II Faptele de comerţ

8. Comercializarea de către producătorul agricol a produselor pământului cultivat de el reprezintă:

a. act obiectiv de comerţ;

b. act subiectiv de comerţ;

c. act mixt de comerţ;

d. act civil;

e. fapt de comerţ în sens restrâns.

9. Contractul de asigurare încheiat de S.C. MOBIFON S.A. cu S.C. ASIROM S.A. pentru autoturism marca Mercedes capacitatea 200 cm. cubi este:

a. act obiectiv de comerţ:

b. act subiectiv de comerţ;

c. act mixt (unilateral) de comerţ;

d. act civil.

10. Faptele de comerţ obiective:

a. sunt calificate ca fiind comerciale de către lege;

b. dobândesc caracter comercial datorită calităţii de comerciant

a părţilor;

c. au caracter comercial datorită caracterului cu titlu oneros,

independent de calificarea lor prin lege;

d. au caracter comercial dacă una dintre părţi este comerciant;

e. au caracter comercial datorită formei în care se încheie.

11. Contractul de fidejusiune prin care se garantează o obligaţie comercială este:

a. act de comerţ subiectiv;

b. act de comerţ mixt;

c. activitatea de interpunere în schimb;

d. activitatea organizată sub formă de întreprindere;

e. act de comerţ conex.

12. Cad sub incidenţa legii comerciale:

a. numai actele de comerţ;

b. numai faptele ilicite săvârşite de comercianţi în legătură cu activitatea lor comercială;

c. numai evenimentele cu efect asupra activităţii comercianţilor;

d. numai faptele licite de comerţ în sens restrâns;

e. contractele comerciale, actele juridice unilaterale, faptele licite şi ilicite săvârşite de comercianţi în legătură cu activitatea lor comercială.

13. Serviciul de învăţământ particular reprezintă:

a. act obiectiv de comerţ;

b. act subiectiv de comerţ;

c. act mixt de comerţ;

d. fapt de comerţ în sens restrâns;

e. exerciţiul unei profesii libere, fără caracter comercial.

14. Testamentul făcut de un comerciant în favoarea altui comerciant este:

a. act obiectiv de comerţ;

b. act de comerţ conex;

c. act de comerţ subiectiv;

d. act de comerţ unilateral;

e. act civil.

15. Contractul de asigurare CASCO a autoturismului proprietatea preşedintelui Consiliului de administraţie al societăţii comerciale ALCOM S.A,. încheiat cu societatea comercială ASIROM S.A. este:

a. act de comerţ obiectiv;

b. act de comerţ subiectiv;

c. act de comerţ unilateral;

d. act civil;

e. act de comerţ conex.

16. Confecţionarea de articole vestimentare la comandă şi cu materialul clientului reprezintă:

a. act obiectiv de comerţ;

b. act subiectiv de comerţ;

c. act unilateral de comerţ;

d. act civil;

e. fapt de comerţ în sens restrâns.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila - Drept Comercial.doc

Alte informatii

250 de intrebari Fara raspunsuri