Seminariile din domeniul Drept

Lucrul individual

1.Definiția și evoluția dreptului internațional al mediului Termenul de mediu a fost folosit începând din sec. al XIX-lea în sens biologic, ca ambianță naturală a viețuitoarelor. Ulterior este definit ca spațul locuit și influențat de om. Noțiunea de mediu este caracterizată în literatura juridică ca fiind o... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică

1. NOȚIUNEA DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ Răspunderea juridică este o variantă a răspunderii sociale. Ea apare ca un raport stabilit în baza legii între subiectul de drept care a încălcat prevederea legală și stat, reprezentat de organele de cercetare penală, instanțele judecătorești precum și diferiții funcționari... citește mai departe

25 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Subiecte drept administrativ

1. Noțiunea de administrație publică în sens material și în sens formal. În sens material, prin administrație publică înțelegem acea activitate de organizare a executării și de executare în concret a legii, realizată prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau acțiuni cu caracter de prestație. În sens formal,... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Drept financiar

Subiectul 1. NOTIUNEA Cuvintul finante isi are origina din limba latina, care presupune ca provine de la cuvintele latinesti ,,finis'' , finare, fiare, ca termene de plata. In sec 13-15, se foloseau pe larg expresiile finatio, finansia, sau finansia pecuniaria, care insemnau plata in bani a unei obligatii reale.... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul muncii

Munca se poate desfășura în cadrul unor diverse categorii de raporturi juridice, și anume: a) civile (întemeiate pe un contract de mandat sau de antrepriză ori, formulat generic, pe un contract de prestări de servicii); b) de muncă (întemeiate pe un contract individual de muncă - salariații și cooperatorii, pe un... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Penal

Norma Obiectul juridic Obiectul material Subiectii Latura obiectiva Latura subiectiva Formele Sanctiune Art. 188 Cp. -prin incriminarea omorului se protejeaza viata individului; -pentru existent acestuia trebuie ca fapta sa se fi comis asupra unei personae in viata; -este reprezentat de corpul persoanei... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Jurisprudența internațională

I. Cazul „Alabama”. Tribunal arbitral - Statele Unite ale Americii c. Marea Britanie (18 septembrie 1872, RIAA, Vol. XXIX, p. 131) Situația de fapt Imediat după izbucnirea războiului de secesiune din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, printr-o declarație unilaterală, și-a asumat obligația de a se menține... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Sancțiunile aplicate de către Consiliul Concurenței

introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Combustia umană spontană

Teorii Unul dintre principalele argumente folosite de cei ce afirmă că combustia ar fi de cauză paranormală este faptul că o mare parte din corpul uman este alcătuită din apă, ceea ce nu favorizează aprinderea sau arderea. Cu toate acestea în unele cazuri de combustie umană spontană trupurile victimelor au devenit... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Contractul de concesiune

A. Regimul juridic: - Ordonanța 54/2006 - contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică - Ordonanța 34/2006 - contractul de concesiune de lucrări publice - Codul civil român - art. 867-875 - Constituția României - art. 136 Mijloc juridic de punere în valoare a (unui/unor) bun(uri) public(e). B.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul afacerilor

În sens larg, romanii au definit dreptul ca obligația de a trăi onest, de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a nu dăuna altei persoane. Astfel, în limbajul obișnuit, termenul ,,drept” desemnează o valoare fundamental a societății, un ansamblu de reguli de conduit cu rol de stabilire a ceea ce este just sau... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Victimizarea - Introducere în sistemul de justiție penală

Mendelsohn (1963) descrie victimizarea ca fiind opusul criminalității. Criminalitatea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi criminal. Prin urmare, victimizarea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi victimă. Scopul acestui capitol este de a descrie ce înseamnă acest lucru într-un sens aplicat -... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

1. Aspecte generale Asigurarile au aparut in mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamitaților naturii și împotriva consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existența in cazul limitării sau pierderii capacitații de munca ca urmare a îmbolnavirii sau bătrâneții. Calea de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Proiect de strategie în domeniul privat - Societate Profesională de practicieni în insolvență

Capitolul I. Noțiuni introductive Managementul strategic își are originea ca disciplină în anii 1950 și 1960. Sectorul privat a folosit acest proces pentru a-și gândi strategic mișcările pe piață . Pe parcursul anilor 1980, o serie de oameni de afaceri-strategi au început să folosească o bază de cunoștințe care... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul doctrinei în aplicarea normelor juridice în sistemul de drept românesc

Introducere Chiar dacă doctrina nu reprezintă un izvor formal al dreptului și nu creează reguli noi, a fost considerată în literatura de specialitate drept un suport al dreptului pozitiv, care explică și interpretează principiile și regulile de drept stabilite Dreptul este un produs social, iar fenomenul juridic se... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview