Toate seminariile din domeniul Drept

 • Sanctiunile aplicate de catre Consiliul Concurentei

  introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care încălcarea legii atrage răspunderea penală a persoanelor fizice, și anume participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea...

 • Combustia umana spontana

  Teorii Unul dintre principalele argumente folosite de cei ce afirmă că combustia ar fi de cauză paranormală este faptul că o mare parte din corpul uman este alcătuită din apă, ceea ce nu favorizează aprinderea sau arderea. Cu toate acestea în unele cazuri de combustie umană spontană trupurile victimelor au devenit cenușă. Studiile arată că pentru a ajunge în așa stare corpurile ar avea nevoie de o temperatură de 1.700 grade Celsius iar în crematorii moderne se lucrează cu o temperatură...

 • Contractul de concesiune

  A. Regimul juridic: - Ordonanța 54/2006 - contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică - Ordonanța 34/2006 - contractul de concesiune de lucrări publice - Codul civil român - art. 867-875 - Constituția României - art. 136 Mijloc juridic de punere în valoare a (unui/unor) bun(uri) public(e). B. Definiție : - Legea prevede în art 1 al. 2 din Ordonanța 54/2006, următoarea definițe a Contractului de concesiune „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit...

 • Dreptul afacerilor

  În sens larg, romanii au definit dreptul ca obligația de a trăi onest, de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a nu dăuna altei persoane. Astfel, în limbajul obișnuit, termenul ,,drept” desemnează o valoare fundamental a societății, un ansamblu de reguli de conduit cu rol de stabilire a ceea ce este just sau injust, un mijloc de realizare a dreptății și echității . În sens juridic, termenul ,,drept” desemnează totalitatea regulilor de conduită emise de puterea publică, reguli a căror...

 • Victimizarea - Introducere in sistemul de justitie penala

  Mendelsohn (1963) descrie victimizarea ca fiind opusul criminalității. Criminalitatea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi criminal. Prin urmare, victimizarea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi victimă. Scopul acestui capitol este de a descrie ce înseamnă acest lucru într-un sens aplicat - ce implică victimizarea, victimele ce intră în sistemul de justiție penală și crearea unei evidențe a dovezilor. Pentru înțelegerea acestei fațete a victimizării sunt necesare...

 • Asigurari

  1. Aspecte generale Asigurarile au aparut in mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamitaților naturii și împotriva consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existența in cazul limitării sau pierderii capacitații de munca ca urmare a îmbolnavirii sau bătrâneții. Calea de urmat pentru evitarea efectelor păgubitoare ale calamităților naturale este solidarizarea prin constituirea pe baza de contribuție a unor fonduri care sa fie utilizate pentru...

 • Proiect de strategie in domeniul privat - Societate Profesionala de practicieni in insolventa

  Capitolul I. Noțiuni introductive Managementul strategic își are originea ca disciplină în anii 1950 și 1960. Sectorul privat a folosit acest proces pentru a-și gândi strategic mișcările pe piață . Pe parcursul anilor 1980, o serie de oameni de afaceri-strategi au început să folosească o bază de cunoștințe care se întinde pe mii de ani și care a început să fie documentată și cercetată destul de recent. Astfel, acești oameni de afaceri-strategi au apelat la strategii militare pentru...

 • Rolul doctrinei in aplicarea normelor juridice in sistemul de drept romanesc

  Introducere Chiar dacă doctrina nu reprezintă un izvor formal al dreptului și nu creează reguli noi, a fost considerată în literatura de specialitate drept un suport al dreptului pozitiv, care explică și interpretează principiile și regulile de drept stabilite Dreptul este un produs social, iar fenomenul juridic se regăsește în activitatea noastră zilnică din orice domeniu. Fără drept, cu normele și instituțiile sale, statul modern nu se poate ridica la dezideratul „stat de drept” în cadrul...

 • Politica externa si de securitate comuna

  INTRODUCERE: Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice şi ecologice din lume. Globalizarea, fenomen complex, multidimensional şi omniprezent, generează efecte pozitive, dar şi negative, care, combinate cu ameninţările de securitate, îndeosebi cele...

 • Sistemul juridic polonez

  În majoritatea statelor membre există diferite categorii de instanțe. În general, trei tipuri principale de instanțe pot fi identificate: - instanțe judecătorești de drept comun; - instanțe specializate; și/sau - instanțe competente în materie de drept constituțional. De obicei, instanțele judecătorești de drept comun se ocupă de litigii în materie civilă (și anume litigii între cetățeni și/sau societăți) și/sau în materie penală. În plus, numeroase state membre au înființat instanțe care...

 • Autoritatea executiva

  Introducere Puterea politică în statele care au un regim politic democratic, funcționează pe baza principiului separării puterilor în stat astfel: puterea legislativă ( parlamentul ), puterea executivă și puterea judecătorească. Acest principiu al separării puterilor în stat a fost fondat de Charles de Secondat și Baron de Montesquieu, fiind considerat un model de guvernare specific tuturor statelor în care regimul politic este cel democratic. În ceea ce privește teoria dezvoltată de cei...

 • Contractele incheiate pe internet la nivel international

  Introducere Internetul a devenit o parte omniprezenta si stabila a vietii moderne. Oamenii folosesc internetul pentru comunicare instantanee, posta electronica, obtinerea de stiri, retele de socializare si chiar invatarea legii intr-un mediu virtual. In timp ce internetul in sine- retea, protocoale tehnice de comunicare care fac totul posibil- este bazat pe standarde publice si functioneaza ca un bun electronic comun, serviciile de internet sunt furnizate de parti private. Azi, a devenit un...

 • Contractul de transport

  I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Transport,in sens economic,reprezinta orice deplasare materiala a unui lucru de la un loc la altul,indifferent daca aceasta se savarseste,in cadrul aceleasi localitati sau de la o localitate la alta. ,, Prin contractual de transport se intelege conventia in temeiul careia o intreprindere de transport numita craus se oblige sa transporte sau sa faca sa se transporte lucruri,persoane sau corespondenta in schimbul unui pret.'' Contractul de transport...

 • Drept constitutional si institutii politice I

  Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre organizarea şi funcţionarea statului modern, în care puterea este legitimată de masele guvernate, legitimare ce ia forma unei legi fundamentale, numită Constituţie. Disciplina indică, chiar prin denumirea ei, că baza juridică de organizare şi funcţionare a statului n-ar putea fi pe deplin înţeleasă dacă nu s-ar studia, concomitent, şi instituţiile...

 • Particularitatile subiectului infractiunii de corupere pasiva

  Corupția în ansamblul formelor ei de manifestare reprezintă o amenințare reală pentru democrației, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției care erodează principiile unei administrații eficiente, subminează economia de piață și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statale. Fenomenul de corupție este probabil cel mai vechi fenomen social, care s-a dezvoltat treptat în societatea umană și a atins apogeul o dată cu apariția statalității. În prezent suntem martorii...

Pagina 1 din 11