Toate seminariile din domeniul Drept

 • Raspunderea juridica

  1. NOȚIUNEA DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ Răspunderea juridică este o variantă a răspunderii sociale. Ea apare ca un raport stabilit în baza legii între subiectul de drept care a încălcat prevederea legală și stat, reprezentat de organele de cercetare penală, instanțele judecătorești precum și diferiții funcționari publici, prin care subiectul de drept suportă o sancțiune de la care nu se poate sustrage, iar statul urmărește prin aplicarea sancțiunii restabilirea ordinii juridice. 2. PRINCIPIILE...

 • Subiecte drept administrativ

  1. Noțiunea de administrație publică în sens material și în sens formal. În sens material, prin administrație publică înțelegem acea activitate de organizare a executării și de executare în concret a legii, realizată prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau acțiuni cu caracter de prestație. În sens formal, administrația publică poate fi înțeleasă ca un sistem de organe, de instituții cuprinzând diverse structuri administrative care realizează activitatea de organizare a executării și de...

 • Drept financiar

  Subiectul 1. NOTIUNEA Cuvintul finante isi are origina din limba latina, care presupune ca provine de la cuvintele latinesti ,,finis'' , finare, fiare, ca termene de plata. In sec 13-15, se foloseau pe larg expresiile finatio, finansia, sau finansia pecuniaria, care insemnau plata in bani a unei obligatii reale. In sec 15 in Franta se utilizau expresiile om de finance, finansie, care ii desemnau pe arendasii de impozite sau persoanele care incasau impozitele pentru lege. La fel, tot in...

 • Dreptul muncii

  Munca se poate desfășura în cadrul unor diverse categorii de raporturi juridice, și anume: a) civile (întemeiate pe un contract de mandat sau de antrepriză ori, formulat generic, pe un contract de prestări de servicii); b) de muncă (întemeiate pe un contract individual de muncă - salariații și cooperatorii, pe un contract de drept administrativ - funcționarii publici ori, generic, pe un contract de drept public - magistrații, demnitarii). Dintr o altă perspectivă, munca se poate desfășura:...

 • Penal

  Norma Obiectul juridic Obiectul material Subiectii Latura obiectiva Latura subiectiva Formele Sanctiune Art. 188 Cp. -prin incriminarea omorului se protejeaza viata individului; -pentru existent acestuia trebuie ca fapta sa se fi comis asupra unei personae in viata; -este reprezentat de corpul persoanei Subiectul activ: orice persoana. Participatia penala poate fi in toate formele ei. (pag 10) Subiectul pasiv: orice persoana a carei viata a fost surimata. Regula: persoana trebuie sa fie...

 • Jurisprudenta internationala

  I. Cazul „Alabama”. Tribunal arbitral - Statele Unite ale Americii c. Marea Britanie (18 septembrie 1872, RIAA, Vol. XXIX, p. 131) Situația de fapt Imediat după izbucnirea războiului de secesiune din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, printr-o declarație unilaterală, și-a asumat obligația de a se menține neutră față de conflict. În conformitate cu dreptul internațional cutumiar, obligațiile statului neutru sunt de a manifesta abținere, prevenire și imparțialitate în raport cu...

 • Sanctiunile aplicate de catre Consiliul Concurentei

  introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care încălcarea legii atrage răspunderea penală a persoanelor fizice, și anume participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea...

 • Combustia umana spontana

  Teorii Unul dintre principalele argumente folosite de cei ce afirmă că combustia ar fi de cauză paranormală este faptul că o mare parte din corpul uman este alcătuită din apă, ceea ce nu favorizează aprinderea sau arderea. Cu toate acestea în unele cazuri de combustie umană spontană trupurile victimelor au devenit cenușă. Studiile arată că pentru a ajunge în așa stare corpurile ar avea nevoie de o temperatură de 1.700 grade Celsius iar în crematorii moderne se lucrează cu o temperatură...

 • Contractul de concesiune

  A. Regimul juridic: - Ordonanța 54/2006 - contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică - Ordonanța 34/2006 - contractul de concesiune de lucrări publice - Codul civil român - art. 867-875 - Constituția României - art. 136 Mijloc juridic de punere în valoare a (unui/unor) bun(uri) public(e). B. Definiție : - Legea prevede în art 1 al. 2 din Ordonanța 54/2006, următoarea definițe a Contractului de concesiune „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit...

 • Dreptul afacerilor

  În sens larg, romanii au definit dreptul ca obligația de a trăi onest, de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a nu dăuna altei persoane. Astfel, în limbajul obișnuit, termenul ,,drept” desemnează o valoare fundamental a societății, un ansamblu de reguli de conduit cu rol de stabilire a ceea ce este just sau injust, un mijloc de realizare a dreptății și echității . În sens juridic, termenul ,,drept” desemnează totalitatea regulilor de conduită emise de puterea publică, reguli a căror...

 • Victimizarea - Introducere in sistemul de justitie penala

  Mendelsohn (1963) descrie victimizarea ca fiind opusul criminalității. Criminalitatea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi criminal. Prin urmare, victimizarea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi victimă. Scopul acestui capitol este de a descrie ce înseamnă acest lucru într-un sens aplicat - ce implică victimizarea, victimele ce intră în sistemul de justiție penală și crearea unei evidențe a dovezilor. Pentru înțelegerea acestei fațete a victimizării sunt necesare...

 • Asigurari

  1. Aspecte generale Asigurarile au aparut in mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamitaților naturii și împotriva consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existența in cazul limitării sau pierderii capacitații de munca ca urmare a îmbolnavirii sau bătrâneții. Calea de urmat pentru evitarea efectelor păgubitoare ale calamităților naturale este solidarizarea prin constituirea pe baza de contribuție a unor fonduri care sa fie utilizate pentru...

 • Proiect de strategie in domeniul privat - Societate Profesionala de practicieni in insolventa

  Capitolul I. Noțiuni introductive Managementul strategic își are originea ca disciplină în anii 1950 și 1960. Sectorul privat a folosit acest proces pentru a-și gândi strategic mișcările pe piață . Pe parcursul anilor 1980, o serie de oameni de afaceri-strategi au început să folosească o bază de cunoștințe care se întinde pe mii de ani și care a început să fie documentată și cercetată destul de recent. Astfel, acești oameni de afaceri-strategi au apelat la strategii militare pentru...

 • Rolul doctrinei in aplicarea normelor juridice in sistemul de drept romanesc

  Introducere Chiar dacă doctrina nu reprezintă un izvor formal al dreptului și nu creează reguli noi, a fost considerată în literatura de specialitate drept un suport al dreptului pozitiv, care explică și interpretează principiile și regulile de drept stabilite Dreptul este un produs social, iar fenomenul juridic se regăsește în activitatea noastră zilnică din orice domeniu. Fără drept, cu normele și instituțiile sale, statul modern nu se poate ridica la dezideratul „stat de drept” în cadrul...

 • Politica externa si de securitate comuna

  INTRODUCERE: Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice şi ecologice din lume. Globalizarea, fenomen complex, multidimensional şi omniprezent, generează efecte pozitive, dar şi negative, care, combinate cu ameninţările de securitate, îndeosebi cele...

Pagina 1 din 11