Seminariile din domeniul Drept - pagina 3 din 11

Drept International Public

Perioada antichităţii În antichitate principalul mod de soluţionare a problemelor bilaterale erau războaiele, normele de drept cuprindeau o sferă destul de limitată de probleme, axată exclusiv pe chestiuni specifice, cum ar fi de exemplu cutume care vizau încheierea păcii, regimul solilor. Egiptul avea o cancelarie... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Familiei - Grile

1. Conform NCC, viitorii soți pot alege ca regim matrimonial: a) Separația de bunuri b) Comunitatea legală c) Comunitatea convențională Conform legislaţiei ȋn vigoare ȋn prezent (Noului Cod civil, art. 281 alin 1 teza ultima şi art 312 alin 1), răspunsurile corecte sunt a, b, şi c . Ȋn legislaţia anterioară , ȋn... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Drepturi Fundamentale

DREPTURI FUNDAMENTALE (care asigură libera dezvoltare a personalităţii umane) - O parte importantă din Constituţie, dispoziţii menite să asigure protecţia lor efectivă şi eficace, care privesc valori sociale, politice şi economice. 1. Drepturi care asigură libera dezvoltare a personalităţii umane • Dreptul la... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Test Drept Penal

Sunt pedepse principale: a. pedeapsa detenţiunii pe viaţă; b. pedeapsa amenzii; c. pedeapsa interzicerii unor drepturi. 2. Limitele generale ale pedepsei cu închisoarea sunt: a. de la 30 de zile la 20 de ani; b. de la 1 lună la 25 de ani; c. de la 15 zile la 30 de ani. 3. Detenţiunea pe viaţă nu poate fi... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Conspect Succesiuni

TITLUL I -Consideratii generale asupra materiei mostenirii- Capitol I Raportul de drept succesoral 1. 1. Notiunea raportului de drept succesoral: Raportul de drept succesoral reprezinta relatia sociala cu character patrimonial, reglementata de norma de drept succesoral. Prin intermediul mostenirii are loc... citește mai departe

199 pagini Gratis Extras Preview

Regimul Juridic al Porturilor

Porturile nu numai ca servesc ca puncte de tranzit pentru traficul international al bunurilor,dar in multe cazuri devin şi centre de dezvoltare economică odată cu aparitia centrelor industriale în vecinătatea lor.Porturile au o enormă importanta economică mărind substantial activitatea economică regională.... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Drept Penal

Dreptul penal provine din liatinesul POENA care inseamna pedeapsa. Reprezinta sanctiunea aplicata pentru savarsirea unei fapte interzise. Ramura de drept reprezentata printr-un ansamblu de norme juridice elaborate de stat, prin care se stabilesc faptele ce constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica precum si... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Legitima Apărare

De-a lungul timpului, legislaţiile penale au reglementat situaţiile în care persoana care săvîrşea o infracţiune, era absolvită de aplicarea vreunei pedeapse. Deşi, de la o epocă la alta denumirile s-au schimbat, în esenţă ele se refereau la acelaşi situaţii: minoritatea, legitima apărare, iresponsabilitatea, cazul... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Spete Rezolvate Drept Procesual Penal

Spete 1. Inculpatul A.B. declara apel impotriva sentintei primei instante pe motiv ca instanta de judecata nu a fost legal compusa. Instanta de apel constata ca este intemeiata critica formulata, si anume ca instanta de judecata a fost formata din doi judecatori. Ca urmare, instanta de apel desfiinteaza sentinta... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Teme DPI

Tema 1. Notiunea, particularitătile specifice si principiile DPI -Ce este proprietatea intelectuală? Proprietatea intelectuala, prescurtat PI, se refera la: inventii (brevete), opere literare si artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate in activitati comerciale. Detinatorul proprietatii intelectuale... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Spete Concediere

Speta 1 Salariata A a fost angajata prin contractul individual de munca nr. X/01.01.2011 în functia de specialist resurse umane la societatea B. La data de 01.07.2012, prin decizia înregistrata sub nr. Y, angajatorul B a dispus încetarea pentru motive disciplinare a contractului individual de munca nr.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Subiectul - Drept Penal Militar

Conceptul subiectului IM Esenţa subiectului special al infracţiunii De regulă, subiect al infracţiunii poate fi orice persoană care întruneşte cumulativ cele trei condiţii: a. vârsta, b. responsabilitatea, c. libertatea de voinţă şi acţiune. Insă, în legislaţia penală sunt cunoscute conţinuturi de... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Drept Institutional Comunitar

TITLUL I Drept internaţional privat. Consideraţii generale CAPITOLUL I. Noţiuni introductive Secţiunea I. Introducere Pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale existenţei, indivizii intră în raporturi ce depăşesc graniţele statelor, stabilind relaţii internaţionale. În timp, această situaţie de... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Mecanisme Comunitare

SCURTĂ INTRODUCERE Ideea construcţiei unei Europe Unite nu este nici nouă şi inocentă, nici uşor de înfăptuit, cum suntem tentaţi a crede mulţi dintre noi. Nu o dată, regi, împăraţi, ţari, şefi de stat şi de guvern ori, pur şi simplu, „liber-cugetători” au avansat o astfel de propunere, stârnind, uneori,... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Preview

Judecata în Căile de Atac

I. Noţiuni generale privind căile de atac. Clasificarea căilor de atac. Reguli comune privind instituirea şi exercitarea căilor de atac. 1. Noţiuni generale privind căile de atac Căile de atac sunt mijloacele procesuale, puse de legiuitor la dispoziţia celui interesat, prin intermediul cărora se poate solicita... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview