Seminariile din domeniul Drept - pagina 7 din 11

Drept International Privat

Tema nr. 1 – Notiuni introductive Obiective Insusirea notiunilor cu care se opereaza in material dreptului international privat, intelegerea de catre studenti a originilor dreptului international privat si cunoasterea principalelor izvoare normative de drept international privat Continutul temei Definirea,... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Tezele în Transporturi

In literatura de specialitate au fost formulate mai multe teze cu privire la fundamentarea pe care o detine debitorul –terta persoana in contractul de transport, astfel s-au sustinut urmatoarele teze: 1. Teza gestiunii de afaceri- conform careia transportatorul actioneaza in interesul destinatarului, comportandu-se... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Grile Nerezolvate - Dreptul Muncii

1. Jurisprudenta constituie izvor de drept în domeniul dreptului muncii. a) adevarat b) fals 2. Problemele de ordin disciplinar fac obiectul contractului colectiv de munca. a) adevarat b) fals 3. Organizatia sindicala dobândeste personalitate juridica de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Sinteza - Dreptul Mediului

Capitolul I. CADRUL GENERAL 1. Dreptul mediului – ramură distinctă a Dreptului Interacţiunea dintre om şi natură s-a produs din copilăria omenirii, cu mult înainte de înfiinţarea statelor şi de apariţia primelor reglementări care ar fi putut pune sub protecţie natura. Evoluţia societăţii a impus considerarea, în... citește mai departe

39 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Competentele Consiliului UE

INTRODUCERE Conform Tratatului asupra UE, Consiliul Uniunii Europene reprezintă interesele statelor membre (spre deosebire de Parlament, care reprezintă interesele cetatenilor Uniunii) şi este compus din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre (motiv pentru care a fost numit si “Consiliul de Miniştri”), având... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Raportul Juridic

Structura raportului juridic: 1. partile 2. drepturila si obligatiile 3. obiectul Capacitatea juridica 1 Persoana fizica Persoana juridica Capacitatea de folosinta De la nastere deplina Capacitatea de exercitare < 14 nu are Capacitate de Exercitare. Actioneaza prin reprezentantul legal... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Fise Bibliografice la Elemente de Procedura Judiciara - Motivele de Recurs

In opinia lui Ioan Les, recursul fiind o cale extraordinara de atac, calificata ca atare de lege, poate fi exercitat numai pentru motivele prevazute de Codul de procedura civila. Dintre aceste motive unele reprezinta motive de nelegalitate, iar altele motive de netemeinicie. Primul motiv de recurs este atunci cand... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Dispunerea Expertizei Judiciare

1. Consideraţii introductive. În rezolvarea unei cauze penale organul de urmărire penală se foloseşte de pregătirea sa profesională, de pregătirea concretă pe care o face în funcţie de specificul fiecărei cauze şi de experienţa proprie sau a altor anchete sau anchetatori. Cu ocazia desfăşurării urmăririi penale... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Principiile de Drept de Organizare a Justitiei

Principiile de drept de organizare a justitiei Pentru a se putea vorbi despre un serviciu public de justitie trebuie sa avem in vedere o serie de principii cu caracter general pe care trebuie sa le respecte orice serviciu furnizat cetatenilor. Principiul eficientei: conform caruia liniile de activitate trebuiesc... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Clauze Compatibile cu Principiul Irevocabilitatii Donatiilor

1. Sfera de aplicare a principiului irevocabilitatii. Enumerarea clauzelor incompatibile cu principiul irevocabilitatii continuta în Codul civil nu este una limitativa, motiv pentru care determinarea clara a sferei de aplicare a principiului irevocabilitatii presupune evidentierea si a acelor clauze care pot fi... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Drept Financiar

1. Conceptul de finante Cuvantul “finante” provine din expresiile “financias” , “financia” care inseamna plata de bani. Relatiile banesti care se stabilesc intre stat si contribuabili ;in care se constituie si se utilizeaza fondurile banesti necesare satisfacerii intereselor generale ale societatii reprezinta... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Securitatea Economica

Securitatea este un drept fundamental al fiinţei umane. Ea reprezintă o stare în care pericolele şi condiţiile care ar putea provoca daune fizice, psihice sau materiale sunt controlate într-o manieră care permite apărarea sănătăţii şi bunăstării indivizilor şi ale comunităţii umane. Securitatea economică este o... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Dreptul UE

Istoricul Uniunii Europene 1946 -> Pe 19 septembrie Wilson Churchill afirma la Zchurich constituirea statelor unuite ale Europei iar ca o prima etapa a acestora realizarea unui parteneriat Franta-Germania. 1949 -> Pe 5 mai a fost creat Consiliul Europei ,al carui rol principal s-a circumscris domeniul social si... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Drept Penal

Secţiunea I Consideraţii generale § 1. Desfăşurarea activităţii infracţionale Perioade în desfăşurarea activităţii infracţionale. Infracţiunea este o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale. Ca act de conduită exte¬rior, infracţiunea presupune o desfăşurare în spaţiu şi timp. Desfăşurarea activităţii... citește mai departe

104 pagini Gratis Extras Preview

Spete Drept Administrativ

Prin cererea inregistrata sub nr.6407 din 13 mai 2005 reclamntul S.M.A.D. cetatean Indian posesor al pasaportului emis de autoritatile indiene a contestat dispozitia de parasire a teritoriului Romaniei nr.39819/S4/29.04.2005 emisa de ministrul administratiei si internelor autoritatea pentru straini a jud. Cluj... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview