Asigurări

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2705
Mărime: 39.63KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Aspecte generale

Asigurarile au aparut in mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamitaților naturii și împotriva consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existența in cazul limitării sau pierderii capacitații de munca ca urmare a îmbolnavirii sau bătrâneții.

Calea de urmat pentru evitarea efectelor păgubitoare ale calamităților naturale este solidarizarea prin constituirea pe baza de contribuție a unor fonduri care sa fie utilizate pentru refacerea bunurilor distruse, intretinerea persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă, deci calea asigurarii.

Asigurarea de bunuri este o asigurare cu caracter facultativ, inclusă în portofoliu tuturor societăților de asigurare, care își desfășoară activitatea în România în cadrul ramurii de non-life.

Se poate încheia de persoane fizice și juridice, în general cu sediul sau reședința în România cu societate de asigurări care practică asigurări non-life. Obiectul și riscurile asigurate sunt în general același la toate societățile de asigurare, diferit fiind mecanismul de încheiere al asigurării.

Această formă de asigurare poate avea ca obiect, în principiu, orice fel de bunuri: mobile, imobile, corporale, incorporate, indiferent de destinația lor civilă, comercială, administrativă sau de altă natură. Inclusiv bunurile proprietate publică ale statului sau ale unităților administrative centrale sau locale pot fi asigurate, deoarece, asigurarea reprezintă un act de administrare a bunului și nu de dispoziție a acestuia.

Asigurarea de bunuri are ca obiect:

- protecția proprie a asiguratului împotriva riscurilor ce planează asupra bunului, precum incendiul, inundația, furtul etc. și a cărei pieire totală sau parțială ar crea consecințe negative în patrimoniul asiguratului. în schimb, asigurarea obligatorie a deținătorilor de bunuri periculoase poartă asupra pagubelor produse de bunuri în formă statică sau dinamică terțelor persoane. Deci, prin asigurările obligatorii nu se indemnizează pagubele suferite de către proprietarul sau detentorul bunului asigurat, ci exclusiv prejudiciile materiale și morale suferite de către terțele persoane. Pentru ca și asiguratul să fie despăgubit este necesar să încheie o asigurare facultativă asupra bunului în cauză.

Potrivit dispozițiilor art. 2214 Noul Cod Civil, în cazul asigurării de bunuri, asigurătorul se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să plătească o despăgubire asiguratului, beneficiarului asigurării sau altor persoane îndreptățite.

Asigurarea de bunuri prezintă anumite particularități în raport cu celelalte forme de asigurare, care privesc existența unui interes în asigurare, riscurile asigurate și obligațiile părților contractante.

2. Interesul în asigurare

Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunul asigurat". Interes în asigurarea bunului are proprietarul, posesorul acestuia, locatarul - utilizator din contractul de leasing, chiriașul, comodatarul, antreprenorul .

Lipsa interesului în asigurare atrage refuzul asigurătorului de a încheia asigurarea, iar pierderea interesului pe durata contractului de asigurare determină încetare acestuia. Mai exact, când pieirea totală sau parțială a bunului nu produce niciun fel de prejudiciu în patrimoniul unei persoane, aceasta nu are nici interes în asigurare și astfel nu poate încheia, în nume propriu, o asigurare cu privire la acel bun. De aceea, în polițele de asigurare ce poartă asupra unui bun, de regulă, se menționează că înstrăinarea lui atrage și încetarea contractului de asigurare, tocmai datorită lipsei interesului asigurat.

Preview document

Asigurări - Pagina 1
Asigurări - Pagina 2
Asigurări - Pagina 3
Asigurări - Pagina 4
Asigurări - Pagina 5
Asigurări - Pagina 6
Asigurări - Pagina 7
Asigurări - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Asigurari.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Dreptul transporturilor - Contractul de expediție

1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie...

Judecata în Căile de Atac

I. Noţiuni generale privind căile de atac. Clasificarea căilor de atac. Reguli comune privind instituirea şi exercitarea căilor de atac. 1....

Drept administrativ

Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit...

Instituții politice

Institutiile sunt forme organizatorice create de oameni in vederea realizarii unor interese sau atingerii unor scopuri.Ele sunt modele de relatii...

Determinarea Continutului Laturii Obiective in Procesul Calificarii Infractiunii

Infractiune se considera conduita prejudiciabila a persoanei care corespunde anumitor semne fixate in legea penala, semne care in totalitatea lor...

Protectia Juridică a Drepturilor Omului

Pornind de la constatarea, foarte exactă, de altfel, că drepturile omului au fost ridicate, în ultimele două decenii, la rangul de problemă...

Raportul de Cauzalitate

Raportul de cauzalitate constituie una din cele mai dificile probleme ale teoriei și practicii dreptului penal. În literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?