Contractul de concesiune

Seminar
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3481
Mărime: 32.70KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

A. Regimul juridic:

- Ordonanța 54/2006 - contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică

- Ordonanța 34/2006 - contractul de concesiune de lucrări publice

- Codul civil român - art. 867-875

- Constituția României - art. 136

Mijloc juridic de punere în valoare a (unui/unor) bun(uri) public(e).

B. Definiție :

- Legea prevede în art 1 al. 2 din Ordonanța 54/2006, următoarea definițe a Contractului de concesiune „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevențe”.

- Codul Civil prevede în art. 871. (1) Concesionarul are dreptul și, în același timp, obligația de exploatare a bunului, în schimbul unei redevențe și pentru o durată determinată, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și a contractului de concesiune.

C. Obiectul Contractului de Concesiune este conform art. 3 din Ordonanță ca fiind:

- „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevențe”

- În acest sens contractul poate avea ca obiect doar două categorii de bunuri din domeniul public sau din cel privat al statului sau al UAT.

- în cazul bunurilor proprietate publică a statului sau UAT regimul juridic a contractului de concesiune este guvernat în exclusivitate de cel a puterii publice, deci, va fi un contract administrativ - de concesiune publică

- în cazul bunurilor proprietate privată a statului sau UAT regimul juridic a contractului de concesiune este guvernat de regimul de regimul de drept comun, deci, va fi un va fi deci un contract civil - un contract de concesiune privată

D. Prețul

- forma unei redevențe care devine venit la bugetul de stat sau cel local, depinzând în proprietatea cui se află bunul concesionat.

E. Părțile Contractului:

Două părți: concedent, care este și proprietarul bunului și concesionar (cel care primește bunul în folosință - art. 871 al. (2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică). În acest sens nu se face un transfer de proprietate ci doar de folosință asupra bunului.

- Conform art. 5 din OUG 54/2006 are calitate de concedent în numele statului, județului, orașului sau comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;

b) consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau instituțiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a județului, orașului sau comunei.

- Conform art. 6 din OUG 54/2006 „calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină.

F. Trăsăturile contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică:

- contract administrativ - are legătură cu bunurile aflate în proprietatea publică

- se încheie între două părți - concedent (proprietarul, care este de regulă UAT) și concesionar (cel care ia în concesiune și care este de regulă o persoana fizică sau juridică)

- Cu titlu oneros - se încheie în schimbul unei redevențe (un avantaj în beneficiul proprietarului care îmbracă forma unei sume de bani sau al altor avantaje în natură)

- Temporar- se încheie pe perioadă determinată de timp, respectiv de maxim 49 de ani, nu există limită minimă ci doar una maximă, de 49 de ani.

- Nu atrage după sine înstrăinarea bunului: proprietarul păstrează jus abutendi - dreptul de a dispune de bun, iar cel care folosește bunul păstrează dreptul de a-l folosi (jus utendi) și de a-i culege fructele (jus fruendi)

- C.f. art. 1 din OUG 54/2006, acesta se referă la bunurile proprietate publică, cele din proprietatea privată a statului sau UAT vor fi supuse codului civil cu privire la contractele de drept comun și vor face obiectul jurisdicției instanțelor de drept comun și nu a celor de contencios administrativ ca cele dintâi.

- În cazul contractului de concesiune a bunurilor din domeniul public, concesionarul acționează pe riscul și pe răspunderea sa.

- Contractul cuprinde atât o parte reglementară cât și una convențională: art. 53 din OUG 54/2006 prevede: „concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune cu notificarea prealabil a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau loca, după caz.”

Preview document

Contractul de concesiune - Pagina 1
Contractul de concesiune - Pagina 2
Contractul de concesiune - Pagina 3
Contractul de concesiune - Pagina 4
Contractul de concesiune - Pagina 5
Contractul de concesiune - Pagina 6
Contractul de concesiune - Pagina 7
Contractul de concesiune - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contractul de concesiune.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Drept Administrativ II

Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte...

Dreptul Uniunii Europene I

ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau...

Medicină legală

1. Cauzalitatea în medicina legală - Element cu valoare de cauză - Eveniment cu valoare de efect Cauza: fenomenul care precede și produce...

Concesiunea

CONCESIUNEA Reglementari legale aplicabile · Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; · Hotarârea Guvernului nr. 216/1999 pentru...

Ai nevoie de altceva?