Drept Penal

Seminar
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 412 în total
Cuvinte : 147941
Mărime: 568.43KB (arhivat)
Publicat de: Romi Tudor
Cost: Gratis

Extras din seminar

SEMINARUL NR. 1

„Introducere în studiul dreptului penal”

I. Plan de seminar:

IA.Generalităţi privind dreptul penal

- definiţia dreptului penal

- caracteristicile dreptului penal

- obiectul dreptului penal

- scopul dreptului penal

- subramurile dreptului penal

- funcţiile dreptului penal

- necesitatea dreptului penal

- locul dreptului penal în sistemul dreptului

IB. Ştiinţa dreptului penal

- definiţie

- obiectul ştiinţei dreptului penal

- sarcinile ştiinţei dreptului penal

- ştiinţele penale (criminale)

- ştiinţa dreptului penal român

IA. Generalităţi privind dreptul penal

a. Definiţia dreptului penal:

Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept din România, este format din totalitatea normelor juridice, legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile de tragere la răspundere penală, sancţiunile şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti persoanelor fizice sau juridice, care au săvârşit infracţiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept, democratic şi social.

b. Caracteristicile dreptului penal:

Din definiţia de mai sus desprindem elementele definitorii ale acestei ramuri de drept şi anume:

1. termenul de “drept penal” cunoaşte două accepţiuni:

- ramură a sistemului de drept, ce cuprinde o totalitate de norme juridice cu acelaşi obiect de reglementare,

- ştiinţa dreptului penal, ce cuprinde totalitatea ideilor şi concepţiilor despre dreptul penal ca disciplină de studiu,

2. dreptul penal este o ramură de drept distinctă, alături de alte ramuri de drept;

3. dreptul penal are autonomie în raport cu celelalte ramuri de drept; această autonomie îmbracă trei aspecte:

a) autonomie normativă, în sensul că dreptul penal îşi creează singur normele de conduită. Totuşi, dreptul penal nu poate incrimina o faptă care potrivit unei alte ramuri de drept reprezintă exercitarea legală a unui drept,

b) autonomie conceptuală, dreptul penal folosind termeni specifici altor ramuri de drept, dar dându-le noi sensuri (ex. art. 147 C. Pen.),

c) autonomie procedurală, în sensul că procesul penal se bucură de o independenţă completă în raport cu procedurile nepenale.

4. dreptul penal are o structură unitară (art. 362 C. pen.),

5. dreptul penal este format dintr-o totalitate de norme juridice cu acelaşi obiect de reglementare,

6. normele dreptului penal stabilesc expres faptele ce constituie infracţiuni, condiţiile de tragere la răspundere penală a persoanelor care le săvârşesc, precum şi sancţiunile aplicabile,

7. dreptul penal are un scop specific şi anume apărarea valorilor sociale,

8. are instituţii specifice, acestea fiind:

- infracţiunea

- răspunderea penală

- sancţiunile

9. dreptul penal este o ramură de drept public, deoarece întotdeauna unul dintre subiectele raportului juridic de drept penal este statul, aflat pe o poziţie dominantă, fiind cel care realizează tragerea la răspundere penală a infractorilor şi aplicarea sancţiunilor. În acelaşi timp, valorile sociale apărate de dreptul penal sunt de interes public,

10. dreptul penal are un caracter subsidiar, în sensul că intervine atunci când protecţia valorii sociale apărate nu poate fi realizată prin intermediul altor norme, astfel că recurgerea la mecanismul penal de protecţie este inevitabilă, constituind unicul mijloc de protecţie când alte ramuri se dovedesc ineficiente.

11. dreptul penal are un caracter selectiv, astfel încât sub protecţia acestuia cad doar anumite categorii de valori şi relaţii sociale, iar celelalte cad sub protecţia normelor morale, religioase sau sub protecţia normelor altor ramuri de drept. În acelaşi timp, dreptul penal nu incriminează toate acţiunile sau inacţiunile oamenilor, ci doar pe acelea care ar periclita existenţa unei valori protejate.

c. Obiectul dreptului penal:

Obiectul dreptului penal îl constituie relaţiile de apărare socială, relaţii ce se nasc între membrii societăţii în vederea apărării valorilor sociale în şi a relaţiilor sociale ce se creează şi se dezvoltă în jurul şi datorită acestor valori. În cadrul acestor relaţii, membrii societăţii au îndatorirea de a nu vătăma prin faptele lor valorile sociale.

Respectarea acestor îndatoriri asigură existenţa normală a societăţii, ducând la existenţa unor raporturi de cooperare.

Dacă nu se respectă aceste norme, raporturile de cooperare se transformă în raporturi de conflict între Stat şi cei care nu respectă ordinea de drept impusă prin preceptele legale. Astfel, cele două tipuri de raporturi, reprezintă obiectul dreptului penal.

În doctrină există opinii diferite privind obiectul dreptului penal şi anume: unii autori consideră că ar face parte din obiectul dreptului penal numai relaţiile sociale ce apar în urma săvârşirii infracţiunii (deci, numai raporturile de conflict), alţii consideră că, din sfera dreptului penal fac parte ambele tipuri de raporturi, întrucât prima opinie restrânge sfera dreptului penal, dându-i un caracter strict represiv.

În concluzie, relaţiile de apărare socială, care constituie obiectul de reglementare al dreptului penal, au o existenţă obiectivă, anterioară încălcării legii, fie sub forma unor relaţii de cooperare, fie forma unor relaţii de conflict ce apar după încălcarea legii. Astfel, iniţial, normele dreptului penal ne arată ceea ce nu avem voie să facem, prin interzicerea acestor fapte ca infracţiuni, şi numai după încălcarea lor (prin săvârşirea unei infracţiuni) intervine latura represivă a dreptului penal.

d. Scopul dreptului penal:

Acesta este prevăzut în art. 1 Cod penal potrivit căruia: “legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”.

Aşadar, scopul dreptului penal este de a apăra societatea în ansamblu, membrii săi în particular, împotriva tuturor faptelor antisociale ce cad sub incidenţa legii penale.

Enumerarea valorilor sociale, din art. 1 C. pen. are un caracter exemplificativ şi nu limitativ, dreptul penal ocrotind şi alte valori sociale ce nu sunt prevăzute expres în acest articol.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33
Drept Penal - Pagina 34
Drept Penal - Pagina 35
Drept Penal - Pagina 36
Drept Penal - Pagina 37
Drept Penal - Pagina 38
Drept Penal - Pagina 39
Drept Penal - Pagina 40
Drept Penal - Pagina 41
Drept Penal - Pagina 42
Drept Penal - Pagina 43
Drept Penal - Pagina 44
Drept Penal - Pagina 45
Drept Penal - Pagina 46
Drept Penal - Pagina 47
Drept Penal - Pagina 48
Drept Penal - Pagina 49
Drept Penal - Pagina 50
Drept Penal - Pagina 51
Drept Penal - Pagina 52
Drept Penal - Pagina 53
Drept Penal - Pagina 54
Drept Penal - Pagina 55
Drept Penal - Pagina 56
Drept Penal - Pagina 57
Drept Penal - Pagina 58
Drept Penal - Pagina 59
Drept Penal - Pagina 60
Drept Penal - Pagina 61
Drept Penal - Pagina 62
Drept Penal - Pagina 63
Drept Penal - Pagina 64
Drept Penal - Pagina 65
Drept Penal - Pagina 66
Drept Penal - Pagina 67
Drept Penal - Pagina 68
Drept Penal - Pagina 69
Drept Penal - Pagina 70
Drept Penal - Pagina 71
Drept Penal - Pagina 72
Drept Penal - Pagina 73
Drept Penal - Pagina 74
Drept Penal - Pagina 75
Drept Penal - Pagina 76
Drept Penal - Pagina 77
Drept Penal - Pagina 78
Drept Penal - Pagina 79
Drept Penal - Pagina 80
Drept Penal - Pagina 81
Drept Penal - Pagina 82
Drept Penal - Pagina 83
Drept Penal - Pagina 84
Drept Penal - Pagina 85
Drept Penal - Pagina 86
Drept Penal - Pagina 87
Drept Penal - Pagina 88
Drept Penal - Pagina 89
Drept Penal - Pagina 90
Drept Penal - Pagina 91
Drept Penal - Pagina 92
Drept Penal - Pagina 93
Drept Penal - Pagina 94
Drept Penal - Pagina 95
Drept Penal - Pagina 96
Drept Penal - Pagina 97
Drept Penal - Pagina 98
Drept Penal - Pagina 99
Drept Penal - Pagina 100
Drept Penal - Pagina 101
Drept Penal - Pagina 102
Drept Penal - Pagina 103
Drept Penal - Pagina 104
Drept Penal - Pagina 105
Drept Penal - Pagina 106
Drept Penal - Pagina 107
Drept Penal - Pagina 108
Drept Penal - Pagina 109
Drept Penal - Pagina 110
Drept Penal - Pagina 111
Drept Penal - Pagina 112
Drept Penal - Pagina 113
Drept Penal - Pagina 114
Drept Penal - Pagina 115
Drept Penal - Pagina 116
Drept Penal - Pagina 117
Drept Penal - Pagina 118
Drept Penal - Pagina 119
Drept Penal - Pagina 120
Drept Penal - Pagina 121
Drept Penal - Pagina 122
Drept Penal - Pagina 123
Drept Penal - Pagina 124
Drept Penal - Pagina 125
Drept Penal - Pagina 126
Drept Penal - Pagina 127
Drept Penal - Pagina 128
Drept Penal - Pagina 129
Drept Penal - Pagina 130
Drept Penal - Pagina 131
Drept Penal - Pagina 132
Drept Penal - Pagina 133
Drept Penal - Pagina 134
Drept Penal - Pagina 135
Drept Penal - Pagina 136
Drept Penal - Pagina 137
Drept Penal - Pagina 138
Drept Penal - Pagina 139
Drept Penal - Pagina 140
Drept Penal - Pagina 141
Drept Penal - Pagina 142
Drept Penal - Pagina 143
Drept Penal - Pagina 144
Drept Penal - Pagina 145
Drept Penal - Pagina 146
Drept Penal - Pagina 147
Drept Penal - Pagina 148
Drept Penal - Pagina 149
Drept Penal - Pagina 150
Drept Penal - Pagina 151
Drept Penal - Pagina 152
Drept Penal - Pagina 153
Drept Penal - Pagina 154
Drept Penal - Pagina 155
Drept Penal - Pagina 156
Drept Penal - Pagina 157
Drept Penal - Pagina 158
Drept Penal - Pagina 159
Drept Penal - Pagina 160
Drept Penal - Pagina 161
Drept Penal - Pagina 162
Drept Penal - Pagina 163
Drept Penal - Pagina 164
Drept Penal - Pagina 165
Drept Penal - Pagina 166
Drept Penal - Pagina 167
Drept Penal - Pagina 168
Drept Penal - Pagina 169
Drept Penal - Pagina 170
Drept Penal - Pagina 171
Drept Penal - Pagina 172
Drept Penal - Pagina 173
Drept Penal - Pagina 174
Drept Penal - Pagina 175
Drept Penal - Pagina 176
Drept Penal - Pagina 177
Drept Penal - Pagina 178
Drept Penal - Pagina 179
Drept Penal - Pagina 180
Drept Penal - Pagina 181
Drept Penal - Pagina 182
Drept Penal - Pagina 183
Drept Penal - Pagina 184
Drept Penal - Pagina 185
Drept Penal - Pagina 186
Drept Penal - Pagina 187
Drept Penal - Pagina 188
Drept Penal - Pagina 189
Drept Penal - Pagina 190
Drept Penal - Pagina 191
Drept Penal - Pagina 192
Drept Penal - Pagina 193
Drept Penal - Pagina 194
Drept Penal - Pagina 195
Drept Penal - Pagina 196
Drept Penal - Pagina 197
Drept Penal - Pagina 198
Drept Penal - Pagina 199
Drept Penal - Pagina 200
Drept Penal - Pagina 201
Drept Penal - Pagina 202
Drept Penal - Pagina 203
Drept Penal - Pagina 204
Drept Penal - Pagina 205
Drept Penal - Pagina 206
Drept Penal - Pagina 207
Drept Penal - Pagina 208
Drept Penal - Pagina 209
Drept Penal - Pagina 210
Drept Penal - Pagina 211
Drept Penal - Pagina 212
Drept Penal - Pagina 213
Drept Penal - Pagina 214
Drept Penal - Pagina 215
Drept Penal - Pagina 216
Drept Penal - Pagina 217
Drept Penal - Pagina 218
Drept Penal - Pagina 219
Drept Penal - Pagina 220
Drept Penal - Pagina 221
Drept Penal - Pagina 222
Drept Penal - Pagina 223
Drept Penal - Pagina 224
Drept Penal - Pagina 225
Drept Penal - Pagina 226
Drept Penal - Pagina 227
Drept Penal - Pagina 228
Drept Penal - Pagina 229
Drept Penal - Pagina 230
Drept Penal - Pagina 231
Drept Penal - Pagina 232
Drept Penal - Pagina 233
Drept Penal - Pagina 234
Drept Penal - Pagina 235
Drept Penal - Pagina 236
Drept Penal - Pagina 237
Drept Penal - Pagina 238
Drept Penal - Pagina 239
Drept Penal - Pagina 240
Drept Penal - Pagina 241
Drept Penal - Pagina 242
Drept Penal - Pagina 243
Drept Penal - Pagina 244
Drept Penal - Pagina 245
Drept Penal - Pagina 246
Drept Penal - Pagina 247
Drept Penal - Pagina 248
Drept Penal - Pagina 249
Drept Penal - Pagina 250
Drept Penal - Pagina 251
Drept Penal - Pagina 252
Drept Penal - Pagina 253
Drept Penal - Pagina 254
Drept Penal - Pagina 255
Drept Penal - Pagina 256
Drept Penal - Pagina 257
Drept Penal - Pagina 258
Drept Penal - Pagina 259
Drept Penal - Pagina 260
Drept Penal - Pagina 261
Drept Penal - Pagina 262
Drept Penal - Pagina 263
Drept Penal - Pagina 264
Drept Penal - Pagina 265
Drept Penal - Pagina 266
Drept Penal - Pagina 267
Drept Penal - Pagina 268
Drept Penal - Pagina 269
Drept Penal - Pagina 270
Drept Penal - Pagina 271
Drept Penal - Pagina 272
Drept Penal - Pagina 273
Drept Penal - Pagina 274
Drept Penal - Pagina 275
Drept Penal - Pagina 276
Drept Penal - Pagina 277
Drept Penal - Pagina 278
Drept Penal - Pagina 279
Drept Penal - Pagina 280
Drept Penal - Pagina 281
Drept Penal - Pagina 282
Drept Penal - Pagina 283
Drept Penal - Pagina 284
Drept Penal - Pagina 285
Drept Penal - Pagina 286
Drept Penal - Pagina 287
Drept Penal - Pagina 288
Drept Penal - Pagina 289
Drept Penal - Pagina 290
Drept Penal - Pagina 291
Drept Penal - Pagina 292
Drept Penal - Pagina 293
Drept Penal - Pagina 294
Drept Penal - Pagina 295
Drept Penal - Pagina 296
Drept Penal - Pagina 297
Drept Penal - Pagina 298
Drept Penal - Pagina 299
Drept Penal - Pagina 300
Drept Penal - Pagina 301
Drept Penal - Pagina 302
Drept Penal - Pagina 303
Drept Penal - Pagina 304
Drept Penal - Pagina 305
Drept Penal - Pagina 306
Drept Penal - Pagina 307
Drept Penal - Pagina 308
Drept Penal - Pagina 309
Drept Penal - Pagina 310
Drept Penal - Pagina 311
Drept Penal - Pagina 312
Drept Penal - Pagina 313
Drept Penal - Pagina 314
Drept Penal - Pagina 315
Drept Penal - Pagina 316
Drept Penal - Pagina 317
Drept Penal - Pagina 318
Drept Penal - Pagina 319
Drept Penal - Pagina 320
Drept Penal - Pagina 321
Drept Penal - Pagina 322
Drept Penal - Pagina 323
Drept Penal - Pagina 324
Drept Penal - Pagina 325
Drept Penal - Pagina 326
Drept Penal - Pagina 327
Drept Penal - Pagina 328
Drept Penal - Pagina 329
Drept Penal - Pagina 330
Drept Penal - Pagina 331
Drept Penal - Pagina 332
Drept Penal - Pagina 333
Drept Penal - Pagina 334
Drept Penal - Pagina 335
Drept Penal - Pagina 336
Drept Penal - Pagina 337
Drept Penal - Pagina 338
Drept Penal - Pagina 339
Drept Penal - Pagina 340
Drept Penal - Pagina 341
Drept Penal - Pagina 342
Drept Penal - Pagina 343
Drept Penal - Pagina 344
Drept Penal - Pagina 345
Drept Penal - Pagina 346
Drept Penal - Pagina 347
Drept Penal - Pagina 348
Drept Penal - Pagina 349
Drept Penal - Pagina 350
Drept Penal - Pagina 351
Drept Penal - Pagina 352
Drept Penal - Pagina 353
Drept Penal - Pagina 354
Drept Penal - Pagina 355
Drept Penal - Pagina 356
Drept Penal - Pagina 357
Drept Penal - Pagina 358
Drept Penal - Pagina 359
Drept Penal - Pagina 360
Drept Penal - Pagina 361
Drept Penal - Pagina 362
Drept Penal - Pagina 363
Drept Penal - Pagina 364
Drept Penal - Pagina 365
Drept Penal - Pagina 366
Drept Penal - Pagina 367
Drept Penal - Pagina 368
Drept Penal - Pagina 369
Drept Penal - Pagina 370
Drept Penal - Pagina 371
Drept Penal - Pagina 372
Drept Penal - Pagina 373
Drept Penal - Pagina 374
Drept Penal - Pagina 375
Drept Penal - Pagina 376
Drept Penal - Pagina 377
Drept Penal - Pagina 378
Drept Penal - Pagina 379
Drept Penal - Pagina 380
Drept Penal - Pagina 381
Drept Penal - Pagina 382
Drept Penal - Pagina 383
Drept Penal - Pagina 384
Drept Penal - Pagina 385
Drept Penal - Pagina 386
Drept Penal - Pagina 387
Drept Penal - Pagina 388
Drept Penal - Pagina 389
Drept Penal - Pagina 390
Drept Penal - Pagina 391
Drept Penal - Pagina 392
Drept Penal - Pagina 393
Drept Penal - Pagina 394
Drept Penal - Pagina 395
Drept Penal - Pagina 396
Drept Penal - Pagina 397
Drept Penal - Pagina 398
Drept Penal - Pagina 399
Drept Penal - Pagina 400
Drept Penal - Pagina 401
Drept Penal - Pagina 402
Drept Penal - Pagina 403
Drept Penal - Pagina 404
Drept Penal - Pagina 405
Drept Penal - Pagina 406
Drept Penal - Pagina 407
Drept Penal - Pagina 408
Drept Penal - Pagina 409
Drept Penal - Pagina 410
Drept Penal - Pagina 411
Drept Penal - Pagina 412

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Aspecte Criminologice privind Infracțiunea de Abandon de Familie

Aspecte criminologice privind infracţiunea de abandon de familie Instituţia familiei Preocupări privind viaţa socială au existat din cele mai...

Tentativa - Formă a Infracțiunii Intenționate

SECTIUNEA I - CONCEPT SI TRASATURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI. În evolutia progresiva a procesului infractional, tentativa se încadreaza între...

Jurisdicția penală internațională

1. Necesitatea unei jurisdicţii penale internaţionale Progresele notabile pe care dreptul internaţional penal le-a realizat în ultimul secol în...

Împăcarea părților

Introducere Conform art.109 Cod penal RM: (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?