Grile Dreptul Muncii

Seminar
9/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 579
Mărime: 5.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
variantele subliniate sunt cele corecte

Extras din document

1. În materia răspunderii patrimoniale, reglementată de Codul muncii:

a)este posibilă punerea în întârzâiere, prin aplicarea normelor de drept comun;

b) recuperarea prejudiciului se realizează prin emiterea unei decizii de imputare;

c)urmărirea silită, în condiţiile Codului de procedură civilă, este admisibilă cu titlu de excepţie.

2. Răspunderea patrimonială a salariaţilor:

a)este o varietate a răspunderii civile delictuale, având anumite particularităţi legale care izvorăsc din specifiul raporturilor juridice de muncă;

b)poate avea ca obiect, de regulă, repararea atât a prejudiciilor materiale, cât a celor morale;

c)se stabileşte, în absenţa acordului părţilor, prin procedura soluţionării conflictelor de drepturi, în condiţiile Legii nr.168/1999;

d)presupune, de regulă, repararea prejudiciului prin echivalent bănesc.

3. Conflictele de drepturi:

a)pot avea caracter individual sau colectiv;

b)au ca obiect drepturi şi obligaţii ce decurg exclusiv din contractul individual sau colectiv de muncă;

c)nu pot interveni pe parcursul sau în legătură cu negocierea contractului colectiv de muncă;

d)pot fi soluţionate, dacă părţile convin, prin arbitraj.

4. Greva propriu-zisă:

a)se poate declanşa exclusiv pe parcursul unui conflict colectiv de muncă (de drepturi sau de interese);

b)este exclusă dacă părţile conflictului de muncă au recurs la procedura arbitajului;

c)are întotdeauna caracter ilegal dacă este declanşată spontan;

d)se poate declanşa chiar dacă în prealabil nu a avut loc o grevă de avertisment.

5. Cererea prin care se solicită constatarea nulităţii contractului individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestora poate fi introdusă:

a)în termen de 3 ani de al data naşterii dreptului la acţiune;

b)pe întreaga perioadă de timp în care contractul respectiv este în fiinţă;

c)nici un răspuns nu este corect.

Preview document

Grile Dreptul Muncii - Pagina 1
Grile Dreptul Muncii - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Grile Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Adopția

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADOPŢIA SECŢIUNEA I – DEFINIŢIA ŞI REGLEMENTAREA ADOPŢIEI Potrivit actualei reglementări, art. 1 din...

Adopția

I. Introducere Înfierea sau adopţia, cum se spune în limbajul juridic este un act juridic prin care un copil- din părinţi necunoscuţi sau provenit...

Dreptul Muncii - Test Grila

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Conflicte de Munca - Greva

Noţiunea şi categoriile de grevă. Caracterizarea lor Din punct de vedere etimologic cuvântul „grevă” îşi are originea în cuvântul „greva” din...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Ai nevoie de altceva?