Grile Nerezolvate – Dreptul Muncii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Grile Nerezolvate – Dreptul Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor: Titular de disciplina: Lector univ.drd. Mihnea Claudiu Drumea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Jurisprudenta constituie izvor de drept în domeniul dreptului muncii.

a) adevarat

b) fals

2. Problemele de ordin disciplinar fac obiectul contractului colectiv de munca.

a) adevarat

b) fals

3. Organizatia sindicala dobândeste personalitate juridica de la data ramânerii definitive a

hotarârii judecatoresti de admitere a cererii.

a) adevarat

b) fals

4. Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor acei salariati care au împlinit vârsta de 18 ani

si au lucrat la angajatorul respectiv cel putin un an fara întrerupere.

a) adevarat

b) fals

5. Încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate este obligatorie.

a) adevarat

b) fals

6. Reprezentativitatea partenerilor sociali, stabilita în conditiile legii, este valabila pentru

orice contracte colective de munca încheiate în termen de 6 ani de la data ramânerii

definitive a hotarârii judecatoresti de constatare a reprezentativitatii lor.

a) adevarat

b) fals

7.Pentru a fi subiect al contractului de munca, trebuie sa existe :

a) numai capacitate de exercitiu ;

b) numai capacitate de folosinta ;

c) capacitate de folosinta , cat si capacitate de exercitiu (deplina sau

restransa).

8.Consimtamantul la incheierea contractului de munca, pentru a produce efecte juridice

trebuie sa nu fie viciat prin :

a) eroare ;

b) cuantumul salariului

c) zilele de concediu

9.Sanctiunea lipsei incuviintarii reprezentantilor legali, in cazul contractului incheiat cu

minorul care nu a implinit 16 ani este :

a) nulitate relativa ;

b) nulitate absoluta ;

c) nu exista ;

10. Alegerea reprezentantilor salariatilor se face

a) de catre conduceera unitatii

b) in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin o treime din

numarul total al salariatilor

c) in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din

numarul total al salariatilor

11. In organele de conducere ale organizatiilor sindicale pot fi alesi membri ai

sindicatului in cauza care:

a) au capacitate de exercitiu deplina

b) au implinit 16 ani

c) nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o

functie sau de a exercita profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul

pentru savarsirea infractiunii

12. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

a) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la

data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti

b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de

30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala

c) in cazul exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale

constituite la nivel central sau local

13. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

a) pe durata concediului de maternitate

b) pe durata concediului de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani

c) pe durata efectuarii concediului de odihna

14. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi incheiat :

a) pentru desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier

b) pentru inlocuirea uni salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca

c) angajarea pensionarilor care pot cumula pensia cu salariul

15. Durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu CIM cu timp partial nu poate fi

mai mica de :

a) 12 ore

b) 10 ore

c) 7 ore

16. Sunt membre alea OIM :

a) peste 160 de state

b) peste 230 de state

c) peste 50 de state

d) peste 160 de state, intre care si Romania ca membru fondator

17. În cadrul procedurii dobândirii personalitatii juridice a sindicatelor, în situatia în care

judecatoria constata ca cerintele legale nu sunt îndeplinite, presedintele completului de

judecata citeaza, în camera de consiliu, pe împuternicitul special caruia îi solicita în scris,

remedierea neregulilor constatate în termen de „…………..”.

18. Clauza prin care se urmareste sa se garanteze salariatului mentinerea postului pe o

perioada certa de timp se numeste „……………………”.

19. Este obligatoriu examenul medical la angajarea în munca în cazul persoanelor care

reintra în activitate dupa o întrerupere mai mare de „………….”, pentru locurile de

munca fara factori nocivi profesionali.

20. Clauza de neconcurenta îsi produce efectele daca încetarea contractului individual de

munca a avut loc prin „……………” sau prin „…………….”.

21. Initiativa negocierii colective la nivel de unitate apartine, potrivit legii, sindicatului

din unitate.

a) adevarat

b) fals

22. Nu pot încheia un contract individual de munca în calitate de salariat persoanele puse

sub interdictie judecatoreasca din cauza alienatiei sau debilitatii mintale, chiar daca au

peste 16 ani.

a) adevarat

b) fals

23. Obligatia încheierii contractului individual de munca în forma scrisa revine

angajatorului.

a) adevarat

b) fals

24. Regulamentul intern este un izvor specific al dreptului muncii care reglementeaza, în

baza legislatiei muncii, în principal, problemele de ordin disciplinar din cadrul unitatii

respective.

a) adevarat

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Nerezolvate - Dreptul Muncii.doc

Alte informatii

Grile care ajuta verificarea cunostintelor la Dreptul Muncii