Taxa Vamala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Taxa Vamala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Drept, Drept Comercial

Extras din document

Def: Taxa vamală este o prelevare obligatorie, un impozit indirect, care se aplică doar importurilor, nu şi producţiei naţionale.

Motivele aplicării taxelor vamale sunt: creşterea veniturilor publice (venit fiscal) şi protejarea economiei respectiv industriei naţionale faţă de concurenţa străină.

Taxa vamală ad valorem: este prelevarea plătită odată cu trecerea frontierei a unei mărfi, sub forma unei taxe procentuale fixe aplicate la valoarea CIF a importului. Este cel mai răspândit instrument de politică comercială.

Ex: 5% din preţul produsului importat:

tv = 5%, p=1000 €,

TV=5%*1000=50 €

Taxa vamală specifică (forfetară): este prelevarea unei taxe fixe pe unitatea de produs importat.

Ex: 5 € pe kg/buc/palet/unitate de produs importat:

tv = 5 €/kg, produs de 5 kg,

TV=5*5=25 €

Taxa vamală mixtă (compozită): este o combinaţie între cele 2 tipuri de bază, utilizată când se urmăreşte un grad superior de protecţie.

Ex: 5% din valoarea produsului plus 5 € pe kg de produs importat:

tv = 5%, p=1000 €,

tv = 5 €/kg, produs de 5 kg,

TV=5%*1000€ + 5€*5€/kg = 50 €+25 € = 75 €

STUDIU PRIVIND MEDIUL DE AFACERI ŞI CONJUNCTURA ECONOMICĂ

Mediul natural

- Ţara – Regiunea

- Aşezarea geografică

- Suprafaţa

- Capitala, oraşe mari

- Împărţirea administrativă: ţară, judeţe, cantoane, regiuni, landuri, state

- Moneda naţională

- Populaţia

- Anul aderării

- Relieful: structura pe munţi-podişuri-câmpii, terenuri cultivabile, fond forestier

- Apele: clasificare: dulce-sărate, curgătoare-stătătoare, potenţial hidroenergetic, potenţial navigabil, acces la mare, sistem de irigaţie

- Solul: tipuri, legătura cu agricultura

- Resurse naturale: resurse de minereuri, pietre preţioase, aur, oţel

- Vegetaţia, faună: animale şi plante specifice, rezervaţii

- Clima: factorii care determină clima, temperaturi medii vară – iarnă, extreme minime şi maxime, dezvoltarea agriculturii, schimbări climatice

- Probleme prioritare privind mediul, politici de mediu

Mediul demografic

- Polulaţia: dimensiune: totală şi pe regiuni, dinamică, ritmul de creştere, denistate, perioade de creştere-scădere, faţă de nivelul mondial

- Repartiza¬rea populaţiei (structura):

- pe grupe de vârstă,

- pe sexe

- pe categorii etnice,

- pe nivele de pregătire profesională: profesii preferate, nivel de studii-educaţie (elementare, liceale, universitare, postuniversitare), gradul de calificare → calitatea forţei de muncă

- pe clase sociale,

- pe tipuri de familii: compoziţia, număr căsătorii-divorţuri-copii, caracteristici regionale şi mondiale

- Natalitate-mortalitate: nivel, tendinţe, categorii de ţări-state cu nivel asemănător

- Migraţia: populaţia nativă-emigrantă-imigrantă, structura pe etnii, structura rural-urban

- Forţa de muncă: caracteristici, nivel, structură:

- repartizare pe categorii de venit: salar, plată pe oră, normă întreagă-jumătate de normă, propriul angajat, antreprenor

- populaţia: nivel, aptă-inaptă, activă ocupată-neocupată, pe sexe, pe etnii

- structura populaţiei pe sectoare şi genuri de activităţi

- Şomaj: structură (conjunctural, sezonier, cronic), persoane care nu se regăsesc în forţa de muncă, legătura forţa de muncă-PIB-venit, cheltuieli publice pt şomaj

- Investiţii în resurse umane

- Cererea potenţială şi legătura cu populaţia

Mediul economic

- Integrarea economică-regională

- Direcţiile de dezvoltare a pieţei interne

- Relaţia piaţa internă – piaţa regională, mondială

- Puterea economică la nivel regional şi mondial

- Sectoarele economiei: structură, nivel de dezvoltare pe ramuri

- Agricultura: produsele principale: denumire, volum, valoare internă şi preţul regional - mondial

- Domeniul energetic: dezvoltarea, structura surselor: convenţionale: combustibili fosili -gaze, petrol, cărbune, nucleară, regenerabilă: hidro, solară, eolană; rata şi viteza de epuizare

Fisiere in arhiva (1):

  • Taxa Vamala.doc