Seminariile din domeniul Ecologie

Calitatea apei Râului Moldova în aval de Câmpulung Moldovenesc

Așezare geografică Bazinul hidrografic al Moldovei este încadrat de meridianele 25°08’37’’ - 26°58’35’’ longitudine estică și de paralele 46°55’37’’ - 47°43’38’’ latitudine nordică (Fig.1). Fig.1 Poziția geografică a râului Moldova în România Râul Moldova izvorăște din Vârful Lucina al Obcine Feredeu din județul... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Elaborare consumuri pentru confecționare pantofi din piele

Majoritatea pielii tabacite se obtin azi din piei de vite, dar si de oi, porci, capre, rechini, aligatori, struti, serpi si soparle. Pieile brute ale animalelor macelarite sunt de obicei conservate pana cand sunt prelucrate. Cele trei metode principale utilizate pentru a prepara (conserva) pieile brute sunt uscate... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metode de teren în ecologie

Identificarea habitatelor se realizează, în mod obișnuit, prin recunoașterea fitocenozelor care le caracterizează și anume prin luarea în considerare a speciilor edificatoare (în general dominante) și indicatoare ecologic și/sau cenologic, precum și prin recunoașterea caracteristicilor stațiunii, în primul rând... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Controlul și prevenirea poluării atmosferice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România revine autorităţilor pentru protecţia mediului. Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, valorile ținta, pragurile de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Resurse regenerabile

Tipurile de surse reginerabile Energia eoliană (Turbinele Euliene) Energia solară (Panourile Fotovoltaice ) Energia apei Energia hidraulică Energia mareelor Energia geotermică Colectoare solare Panourile Fotovoltaice Tipuri : Panouri laminate sticla-sticla Panouri sticla-sticla utilizând rășini aplicate... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Managementul Sistemelor de Mediu

Seminar 1 Sisteme de management. Introducere 1. Sisteme de Management Afacerea este un sistem complex, creat pentru a adauga valoare tuturor partilor implicate, in special proprietarilor, patronilor, detinatorilor legali: • proprietarii doresc recuperarea investitiei initiale • angajatii doresc o slujba... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Deșeuri și tehnici de valorificare

CUVÂNT ÎNAINTE Gestionarea deşeurilor reprezintă o problemă extrem de importantă cu care se confruntă omenirea, în ceea ce priveşte protecţia mediului. Când spunem gestionarea deşeurilor facem referire la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor generate. Activităţile... citește mai departe

129 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Monitorizarea calității aerului

Poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societăţii actuale - are efecte atât pe termen scurt şi mediu cât şi pe termen lung, dar şi spaţial - mobilitatea şi suprafeţele afectate sunt mari. Prezenţa în atmosferă a unei cantităţi tot mai mari de poluanţii determină distrugerea stratului de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Bacterial Contamination Screening Kit

Sursa de energie a tuturor organismelor vii, inclusiv bacteriile este ATP-ul si kitul de determinare a contaminarii bacteriene masoara cantitatea totala de ATP intr-o proba de apa, ca un criteriu cuantitativ pentru prezenta bacteriilor si al rezidurilor bilogice. ATP-ul total poate fi - ATP intracelular - pentru... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Microbiotest pentru determinarea contaminării bacteriene

Origine Conceperea acestor kit-uri pentru monitorizarea contaminării bacteriene s-a datorat necesitatii la nivel mondial a testelor care se pot efectua în teren pentru o determinare foarte rapidă a bacteriilor în apă. Cercetarea efectuată în compania MicroBioTests Inc.a dus la elaborarea acestor microbioteste de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Raport Lac Tăbăcărie - Siutghiol

Raport Calitatea apelor naturale este determinată, în general, de totalitatea substanţelor minerale sau organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. În adâncime, temperaturile coboară de la suprafaţă până la cca.500m unde se înregistrează 5°C; de la această valoare... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Politici de Mediu

2. DEZVOLTAREA DURABILÃ sI MANAGEMENTUL ENERGIEI M. POPESCU 2.1. Dezvoltarea durabilã Dacã ecologia si dezvoltarea economicã au fost considerate un timp antagonice, dupã Conferinta de la Rio de Janeiro din 1992, s-a inventat si s-a lansat ca o sintagmã esentialã idea dezvoltãrii durabile, bazatã pe posibila... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii de tratare a deșeurilor periculoase

Ce sunt deseurile periculoase? Detergentii cum ar fi clorul, innalbitorii, substantele folosite la deblocarea tevilor, vopseaua, produsele pentru eradicarea gandacilor, bateriile portabile, medicamentele si alte produse pe baza de substante chimice fac parte din categoria substantelor periculoase. Unele dintre ele... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Poluarea cu Pulberi în Suspensie

Poluanţii aerului atmosferic sunt substanţele care modifică procesele şi fenomenele atmosferice, au impact negativ asupra organismelor vii, inclusiv asupra sănătăţii omului. Pulberile în suspensie reprezină un amestec complex de particule microscopice solide și lichide, ce rămân suspendate în aer mult timp. Au... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Ecoturismul în România studiu de caz - Parcul Național Domogled Valea Cernei

1.1 Ecoturismul. Concept şi definiţie În prezent nu există o definiţie unanim abordată dar există definiţii agreate şi predominant acceptate, adoptate şi utilizate. În definirea ecoturismului s-au implicat un număr mare şi variat de specialişti precum şi o mare varietate de organisme profesionale, economice, atât... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview