Toate seminariile din domeniul Economie

 • Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana - Evolutiile cele mai recente in constructia europeana

  O piață comună și o monedă unică sunt caracteristici tipice ale tuturor federațiilor politice. O piață comună fără uniune monetară este disfuncțională: comerțul dintre state este mai greoi, în timp ce devalorizările competitive în monedă ar putea fi utilizate pentru a reduce bunurile și serviciile unui stat membru pe piața comună față de toți ceilalți parteneri. Raportul Bresso-Brok arată că Tratatul de la Lisabona oferă deja instrumente care pot fi folosite fără întârziere pentru...

 • Teste capitole Economie

  1. Caracteristic nevoilor este faptul că :a.sunt limitate ca număr,;b.satisfacerea unor utilități nu mai poate genera apariția altora;c.satisfacerea unor nevoi poate genera apariția altora;d.sunt pe deplin cuantificabile. 2. Nevoile umane sunt :a.elemente ale subconștientului;b.o expresie a cererii de bunuri;c.dovada satisfacerii tuturor cerințelor necesare vieții;d.cerințe sau condiții obiectiv necesare vieții,existenței și dezvoltării purtătorilor lor 3. Evoluția vieții și activității...

 • Implicarea societatii in lupta impotriva coruptiei

  Istoria oferă nenumărate exemple de atitudini adoptate de guverne pentru a lupta împotriva corupției-cu angajamente spectaculoase și eșecuri flagrante. În cazul angajamentului sincer,dar insuficient, elementul care conduce invariabil la eșec este lipsa implicării societății civile. Acolo unde eforturile de combatere a corupției au avut succes,măsurile de reformă au fost susținute de un public exigent,care și-a împuternicit liderii să rezolve problema corupției. În lupta împotriva...

 • Structurile organizatorice de management - tipurile acestora

  INTRODUCERE O primă conceție care îsi are originea în lucrările specialiștilor sovietici din perioada antebelică tratează organizarea ca fiind un mijloc de raționalizare a activităților unităților economice, fiind formată în principal din 3 domenii: - Organizarea conducerii; - Organizarea muncii; - Organizarea producției. A doua concepție ce predomină în țările dezvoltate occidentale, reduce de fapt organizarea la stabilirea organizării de ansamblu a întreprinderilor. Pentru celelalte...

 • Evolutia agriculturii in perioada 1859-1914

  Creșterea economică generală și modificările structurale înregistrate de economia românească în a doua jumatate a secolului al XIX-lea sunt dominate, în sensul larg al fenomenului, de agricultură. În decurs de o jumătate de secol, 1864-1914, problema agrară, respectiv agricultura și relațiile agrare, ocupă un loc fundamental in viața economică, socială și politică a țării. De-a lungul perioadei menționate, cu toate progresele marcate de celelalte ramuri ale organismului economiei naționale,...

 • Impactul adoptarii monedei euro in Romania - avantaje-dezavantaje

  Uniunea Europeană, așa cum numeroase surse, dar si realitatea afirmă, reprezintă o Uniune Politică si Economică, dezvoltată in Europa, compusă din 28 de state și cu rădăcini ce se trag din Comunitatea Europeana a Oțelului și Cărbunelui si Comunitatea Economică Europeană. A fost înființată la 1 Noiembrie 1953, iar, în prezent 19 state membre din cele 28 utilizează moneda EURO. Euro (simbolul €) poate fi definit ca moneda oficială a celor 19 țări membre, o politică monetară ce are un singur...

 • Fondul Monetar International

  1. Contextul internațional în care a fost creat Fondul Monetar Internațional MOTTO: Scopul nostru este să reducem sărăcia și să îmbunătățim nivelul de viață printr-o dezvoltare durabilă și investind în oameni! Sistemul Monetar Internațional poate fi definit ca un ansamblu de reguli, instrumente, organisme și piețe referitoare la crearea, valorificarea și circulația monedelor internaționale. Crearea unui sistem monetar internațional trebuie privită ca expresie a interdependenței economice...

 • Propuneri privind dezvoltarea franchisingului in Moldova

  Pornind de la necesitățile actuale și oportunitățile identificate, se propun următoarele direcții de sprijinire a dezvoltării franchisingului în Republica Moldova: 1) Impulsionarea ofertei și stimularea cererii de franciză pe piață 2) Consolidarea cadrului legal și crearea cadrului instituțional specific franchisingului 3) Dezvoltarea cadrului informațional al franchisingului. Impulsionarea ofertei și stimularea cererii de franciză pe piață Obiective: - Sporirea atractivității...

 • Piata muncii in Republica Moldova in anii 2012-2014

  Analiza anului 2012 Analiza activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nu poate fi efectuată decât în contextul economic general, determinat atât de evoluția demografică, cât și de fenomenele legate de funcționarea pieței muncii în Republica Moldova. Agenția Națională, fiind unul dintre actorii principali ai procesului de implementare a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă, și-a adus contribuția la dezvoltarea pieței muncii din țară. Conform datelor Biroului...

 • Economia serviciilor

  1. Realizați o schiță în care să exprimați relația dintre venitul populației și tipul de servicii utilizate (self-service sau achiziționate). 2. Dacă împărțim harta Europei în Est și Vest, unde veți plasa comentariul „predominant self-service”: - Est - Vest - în ambele zone 3. Trasați o linie de evoluție a civilizației omenești în era noastră și exprimați dinamica serviciilor achiziționate. 4. Vizualizați harta lumii. Dacă ați simboliza prin culoarea roșu self-service-ul, care vor fi...

 • Formarea pretului, minimizarea costului si optimizarea profitului

  În aceasta lucrare vom dezbate tema despre formarea prețului, minimizarea costului și optimizarea profitului. Pentru început vom defini fiecare termen în parte. Ce este prețul, costul, profitul, minimizarea costului, dar și optimizarea profitului, precum și funcțiile, tipurile, conceptul și tipologia acestora. Prețul și formarea prețului Prețul este implicat în toate fenomenele care au loc pe piață. Acesta reprezintă cantitatea de bani ce trebuie plătită de către un cumpărător în schimbul...

 • Implicatii ale contractarii asigurarilor de bunuri facultative pentru persoane fizice si juridice

  1.1 ASPECTE GENERALE Asigurarea descrie operația financiară ce rezultă dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligație prevăzută de lege. Asiguratorul va fi constrâns ca pentru o suma de bani primită să îl despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care el le-ar putea suferi în urma unor întâmplari ce nu pot fi controlate. Interesul asigurării, în asigurările de bunuri, reprezintă dauna în sine care este evaluată în bani, iar în cazul pierderii sau degradării bunului, asiguratul va...

 • Studierea marcarii si simbolurile ambalajului marfurilor

  Marcarea si etichetarea Prima lege româneasca referitoare la marci a fost adoptata în 1879. La acea data România avea o economie cu un pronuntat caracter agrar, iar scopul legii era, mai ales, de protejare a comerciantilor. Legea din 1879 cuprindea, însa, si o dispozitie de aparare a consumatorilor prin sanctionarea înselaciunii savârsite în dauna acestora, în cazul folosirii unei marci contrafacute sau imitate. In prezent, marca are multiple roluri: diferentiaza produsul de cel al...

 • Teme comunicare antreprenoriala

  Tema 1. Creativitate și marketing antreprenorial. Creativitatea este un subiect important și apreciat în marketingul antreprenorial. A fi creativ înseamnă a vedea același lucru ca cei din jurul tău, dar să te gândești la ceva diferit atunci când îl observi. Creativitatea este menită să ghideze marketingul către scopul său, acela de a produce profit. De ce este bună creativitatea în business: - Pentru a implementa o nouă afacere este nevoie de o nouă idee - Pentru a atrage atenția...

 • Unitatea monetara

  1. Definirea salariului Salariul- reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată sau ce trebuie efectuată și pentru serviciile indeplinite sau ce trebuie indeplinite.(A.Atanasiu) Salariu-o recompensă acordată fiecărui angajat în schimbul contribuției sale la succesul firmei”. În România, prin Legea 14/1991 s-a instituit principiul negocierii salariale in cadrul regiilor autonome și a societăților comerciale ceea ce...

Pagina 1 din 31