Analiza ratelor de rentabilitate

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 971
Mărime: 39.57KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Ratele rentabilităţii comerciale, cunoscute în literatura anglo-saxonă sub denumirea de “Return On Sales” (ROS), exprimă rentabilitatea comercială sau rentabilitatea vânzărilor întreprinderii. În general, ele se determină ca raport între marjele de acumulare (soldurile intermediare de gestiune) calculate pe baza Contului de profit şi pierdere şi cifra de afaceri , fapt ce a atras denumirea de rate ale marjelor de acumulare sau rate de profitabilitate a cifrei de afaceri.

O semnificaţie aparte pentru întreprinderile cu activitate comercială prezintă rata marjei comerciale determinată ca raport între marja comercială (Mc) şi veniturile din vânzarea mărfurilor (Vmf):

Creşterea ratei marjei comerciale, însoţită de o reducere a veniturilor din vânzarea mărfurilor, este rezultatul unei politici de preţuri înalte, menită să asigure menţinerea sau creşterea marjei comerciale.

Rata marjei brute de exploatare şi rata marjei nete se determină raportând rezultatul din exploatare (Rexp) şi respectiv rezultatul net (Rnet) la cifra de afaceri (CA), după relaţiile care urmează:

3. Ratele rentabilităţii economice

Ratele de rentabilitate economică, în literatura de specialitate anglo-saxonă, cunoscute sub numele de „Return On Investment”(ROI), permit aprecierea performanţelor realizate în cadrul activităţii curente (de producţie şi comercializare) a întreprinderii. Ele sunt considerate expresia capacităţii managerului de a asigura o gestiune eficientă a activităţii de exploatare. Pentru calculul ratelor de rentabilitate economică, se face abstracşie de provenienţa capitalului (propriu sau împrumutat) investit în întreprindere şi de politica fiscală promovată de aceasta.

În exprimarea acestor rate, la numărătorul raportului pot interveni rezultatul economic (Rec), excedentul brut de exploatare (EBE) sau rezultatul din exploatare (Rexp), iar la numitorul raportului se poate utiliza activul total (At) sau activul din exploatare, numit şi capital economic (Cec).

Rata rentabilităţii economice a activului total măsoară rentabilitatea întregului capital angajat în activitatea curentă a întreprinderii, după relaţia:

Rezultatul economic luat în considerare pentru calculul acestui indicator este rezultatul înainte de deducerea cheltuielilor financiare şi a impozitului pe profit, adică rezultatul curent la care se adaugă cheltuielile financiare sau rezultatul din exploatare la care se adaugă veniturile financiare. Rezultatul economic este independent de modul de finanţare a întreprinderii (din capitaluri proprii şi/sau împrumutate), ceea ce facilitează utilizarea raportului în analizele comparative inter-întreprinderi şi neutralizează influenţa fiscalităţii asupra indicatorului. Activul total, numit şi capital angajat, include imobilizările pentru activitatea de exploatare, imobilizările în afara exploatării, imobilizările financiare, nevoia de fond de rulment pentru exploatare şi în afara exploatării, precum şi disponibilităţile băneşti.

Rata rentabilităţii economice astfel calculată reflectă măsura în care rezultatul economic este suficient penmtru a finanţa necesarulm de active circulante şi active imobilizate utilizate în activitatea de exploatare, Într-o altă accepţiune, indicatorul exprimă în ce măsură este remunerat capitalul angajat în activitatea curentă a întreprinderii.

Preview document

Analiza ratelor de rentabilitate - Pagina 1
Analiza ratelor de rentabilitate - Pagina 2
Analiza ratelor de rentabilitate - Pagina 3
Analiza ratelor de rentabilitate - Pagina 4
Analiza ratelor de rentabilitate - Pagina 5
Analiza ratelor de rentabilitate - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Analiza Ratelor de Rentabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză financiară - SC Steaua de Mare SA

INTRODUCERE În conditiile în care România se afla înt-un îndelungat proces de trecere spre economia de piata, turismul face parte din acele ramuri...

Analiza Performanțelor economico-financiare

1. Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale a) S.C. LEGUME-FRUCTE S.A. ORADEA are ca obiect de activitate principal “comerţul cu...

Analiza ratelor rentabilității

1.Rata de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezintă un raport între un indicator de rezultate (profit sau pierdere) şi un indicator care...

Economia întreprinderii

METODE DE AMPLASARE TERITORIALA A INTREPRINDERILOR Amplasarea teritoriala a întreprinderilor - problema de minimalizare: cheltuielilor de...

Elasticitatea Cererii pentru Servicii

Cererea populaţiei pentru servicii este influenţată de o serie de factori cu acţiune şi valoare diferită. Elasticitatea arată măsura în care...

Analiza Rentabilității pe Produse și pe Baza Pragului de Rentabilitate

Analiza rentabilitatii pe produse si pe baza pragului de rentabilitate Analiza rentabilitatii pe produse permite cunoasterea profitului si a ratei...

Funcțiunea Comercială a Întreprinderii

Activitatea productivă a unei întreprinderi se desfăşoară doar în condiţiile în care materiile prime şi semifabricatele sunt aprovizionate ritmic...

Analiză economico-financiară aprofundată

1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Analiza financiară a firmei

I. Diagnosticul performantei si al rentabilitatii. Functionarea si dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupune în mod...

Analiza cheltuielilor cu personalul la SC Mecanica SA Orșova

1.PREZENTAREA FIRMEI 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1.Denumirea: S.C. “MECANICA” S.A. ORŞOVA; 2.Sediul social: Str. Porţile de Fier, Orşova, jud....

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Tema lucarii este “politici manageriale de crestere a rentabilitatii”, lucrarea prezinta o serie de orientari pentru cresterea...

Analiza Situației Financiare

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETǍŢII “MONDO PLAST” 1.1. Elemente de identificare Societatea comercială este persoană juridică română, de la data...

Reflectarea aspectelor financiare ale guvernaței corporatiste la o firmă pe acțiuni - Avicola SA

Capitolul.1 Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează societatea AVICOLA SA 1.1.Prezentarea societăţii S.C. Avicola Iaşi S.A. provine...

Ai nevoie de altceva?