Asigurari si Protectie Sociala

Imagine preview
(8/10 din 19 voturi)

Acest seminar prezinta Asigurari si Protectie Sociala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 92 de pagini .

Profesor: Popescu Victor Flavius

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS
CUPRINS . 3
CAPITOLUL I. 5
1. PROTECTIA SOCIALA  COMPONENTA A POLITICII SOCIALE 5
1.1. Conceptul de politica sociala a statului . 5
1.2. Statul si bunastarea sociala 6
1.3. Dimensiunile protectiei sociale . 8
1.4. Protectia sociala în Comunitatea Europeana . 9
1.5. Piata muncii si protectia sociala 12
1.5.1. Durata timpului de munca . 12
1.5.2. Protectia sociala a femeilor si tinerilor 14
1.6. Reconversia profesionala. 16
1.6.1. Reconversia profesionala. Concept. Dimensiune financiara . 16
1.6.2. Nivele de organizare a reconversiei profesionale 17
1.7. Indexarea si protectia sociala. 18
1.8. Protectia sociala a populatiei în vârsta 20
1.9. Rolul sindicatelor în realizarea protectiei sociale 25
CAPITOLUL AL II-LEA 27
2. ASISTENTA SOCIALA  COMPONENTA A SISTEMULUI DE PROTECTIE SOCIALA . 27
2.1. Conceptul de asistenta sociala. Caracteristici si principii ale asistentei sociale 27
2.2. Reglementari internationale privind asistenta sociala . 28
2.3. Managementul asistentei sociale . 29
2.4. Obiectivele reformei sistemului de asistenta sociala. Tipuri de asistenta sociala . 30
2.5. Formele de sprijin din domeniul asistentei sociale 32
2.5.1. Ajutorul social . 32
2.5.2. Acordarea de sprijin familiilor cu copii. 34
2.5.3. Ajutorul acordat sotiilor militarilor în termen . 36
2.5.4. Alte forme de sprijin din domeniul asistentei sociale 37
CAPITOLUL AL III-LEA . 39
3. ASIGURARILE SOCIALE ÎN ROMÂNIA . 39
3.1. Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale 39
3.2. Principiile si rolul sistemului public national de asigurari sociale 40
3.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurarilor sociale . 41
3.4. Formele de protectie a cetatenilor prin asigurarile sociale de stat. 44
3.4.1. Pensiile 45
3.4.1.1. Pensia pentru limita de vârsta 45
3.4.1.2. Pensia anticipata 46
3.4.1.3. Pensia de invaliditate.47
3.4.1.4. Pensia de urmas . 48
3.4.2. Pensiile ocupationale în reforma sistemului asigurarilor sociale 49
3.4.3. Rolul si responsabilitatile Casei Nationale de Pensii si Asigurari Sociale 52
3.4.4. Trimiterile la tratament balneoclimateric si odihna. 53
3.4.5. Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale 54
3.4.5.1. Indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor, refacerea si întarirea sanatatii
3.4.5.2. Concediul medical si indemnizatia în caz de pierdere temporara a capacitatii de
munca din cauza unei boli sau a unui accident 55
3.4.5.3. Indemnizatii acordate pentru protectia mamei si a copilului. 57
3.4.5.4. Ajutorul în caz de deces. 62
PROTECTIE SI ASIGURARI SOCIALE
3.4.5.5. Ajutoare sociale acordate elevilor si studentilor . 62
CAPITOLUL AL IV LEA. 65
4. SISTEMUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 65
4.1. Importanta asigurarilor sociale de sanatate . 65
4.2. Structura sistemului de asigurari sociale de sanatate 65
4.3. Principiile asigurarilor sociale pentru sanatate 66
4.4. Finantarea sistemului de asigurari sociale de sanatate si organizarea financiara a acestuia
4.4.1. Contributiile la asigurarile sociale de sanatate 67
4.4.2. Finantarea de catre stat a asigurarilor de sanatate . 69
4.5. Persoanele cuprinse în asigurarile sociale pentru sanatate 70
4.6. Drepturile si obligatiile asiguratilor. 71
CAPITOLUL AL V-LEA 74
5. SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 74
5.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurarilor pentru somaj 74
5.2. Ajutorul sau indemnizatia de somaj 76
5.3. Surse de constituire a bugetului asigurarilor pentru somaj . 77
5.4. Rolul Agentiei Nationale a Ocuparii Fortei de Munca în diminuarea somajului 78
CAPITOLUL AL VI-LEA 82
6. ELEMENTE DE STATISTICA SOCIALA . 82
6.1. Sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai 82
6.2. Cercetarea selectiva a bugetelor de familie . 84
6.3. Statistica veniturilor populatiei 86
6.3.1. Probleme metodologice privind calculul veniturilor reale . 87
6.3.2. Probleme metodologice privind calculul salariilor reale 89
BIBLIOGRAFIE . 92

Extras din document

1.PROTECTIA SOCIALA  COMPONENTA A POLITICII SOCIALE

1.1. Conceptul de politica sociala a statului

Politica sociala a statului reprezinta un ansamblu de scopuri si instrumente de analiza prin

care puterea publica realizeaza afectarea normativa a resurselor publice si a distribuirii veniturilor în

perspectiva umanista a dreptatii sociale.

Politica sociala urmareste rezolvarea marilor probleme sociale legate de sanatate, educatie,

locuinte si se realizeaza prin interventia statului asupra urmatoarelor categorii de beneficiari: familii

cu multi copii fara sustinere materiala, copii orfani, persoane aflate în incapacitate de munca

definitiv sau temporar, persoane vârstnice etc. În general, nu se poate elabora o lista universala de

componente ale politicii sociale asupra carora statul doreste si poate sa actioneze prin intermediul

politicii sociale deoarece aceasta cuprinde o arie mai larga sau mai restrânsa de obiective sociale

determinata de organizarea societatii, în general si în functie de politica promovata de partidul de

guvernamânt si mecanismele politice specifice acestuia.

În lucrarea sa cu privire la problematica politicii sociale, T.H.Marshall, considera ca scopul

declarat al politicii sociale este bunastarea. Pornind de la aceasta premisa, în conditiile actuale ale

dezvoltarii societatii principalele obiective urmarite de politica sociala, sunt:

- promovarea unor servicii publice: sanatate, educatie, siguranta sociala, cultura etc.;

- protectia unor segmente ale populatiei aflate în dificultate prin intermediul sistemului

asigurarilor sociale si a sistemului asistentei sociale;

- asigurarea unor conditii sociale considerate a fi importante pentru dezvoltarea sociala

generala: cresterea solidaritatii sociale, promovarea intereselor familiei si a copilului,

etc.

Politica sociala a statului poate interveni si în alte domenii cum ar fi: aplicarea unor masuri

de reglementare a proceselor cu efecte nocive asupra mediului ambiant sau la nivel microeconomic

prin intermediul institutiilor locale poate influenta sau urmari rolul si activitatea sindicatelor sau

protectia angajatilor (durata zilei de munca, dreptul la conditii corespunzatoare de munca etc.).

PROTECTIE SI ASIGURARI SOCIALE

Fundamentul realizarii politicii sociale îl constituie sincronizarea politicii sociale cu politica

economica astfel încât obiectivele politicii sociale sa nu fie în discordanta cu obiectivele de

dezvoltare economica . Afirmatia ca economia este latura inseparabila a actiunii sociale presupune

tratarea socialului prin prisma modificarilor la care este supus economicul ca urmare a schimbarilor

fundamentale de sistem.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Protectie Sociala.pdf