Asigurări și protecție socială

Seminar
8/10 (20 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 37089
Mărime: 561.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Victor Flavius

Cuprins

CUPRINS

CUPRINS . 3

CAPITOLUL I. 5

1. PROTECTIA SOCIALA  COMPONENTA A POLITICII SOCIALE 5

1.1. Conceptul de politica sociala a statului . 5

1.2. Statul si bunastarea sociala 6

1.3. Dimensiunile protectiei sociale . 8

1.4. Protectia sociala în Comunitatea Europeana . 9

1.5. Piata muncii si protectia sociala 12

1.5.1. Durata timpului de munca . 12

1.5.2. Protectia sociala a femeilor si tinerilor 14

1.6. Reconversia profesionala. 16

1.6.1. Reconversia profesionala. Concept. Dimensiune financiara . 16

1.6.2. Nivele de organizare a reconversiei profesionale 17

1.7. Indexarea si protectia sociala. 18

1.8. Protectia sociala a populatiei în vârsta 20

1.9. Rolul sindicatelor în realizarea protectiei sociale 25

CAPITOLUL AL II-LEA 27

2. ASISTENTA SOCIALA  COMPONENTA A SISTEMULUI DE PROTECTIE SOCIALA . 27

2.1. Conceptul de asistenta sociala. Caracteristici si principii ale asistentei sociale 27

2.2. Reglementari internationale privind asistenta sociala . 28

2.3. Managementul asistentei sociale . 29

2.4. Obiectivele reformei sistemului de asistenta sociala. Tipuri de asistenta sociala . 30

2.5. Formele de sprijin din domeniul asistentei sociale 32

2.5.1. Ajutorul social . 32

2.5.2. Acordarea de sprijin familiilor cu copii. 34

2.5.3. Ajutorul acordat sotiilor militarilor în termen . 36

2.5.4. Alte forme de sprijin din domeniul asistentei sociale 37

CAPITOLUL AL III-LEA . 39

3. ASIGURARILE SOCIALE ÎN ROMÂNIA . 39

3.1. Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale 39

3.2. Principiile si rolul sistemului public national de asigurari sociale 40

3.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurarilor sociale . 41

3.4. Formele de protectie a cetatenilor prin asigurarile sociale de stat. 44

3.4.1. Pensiile 45

3.4.1.1. Pensia pentru limita de vârsta 45

3.4.1.2. Pensia anticipata 46

3.4.1.3. Pensia de invaliditate.47

3.4.1.4. Pensia de urmas . 48

3.4.2. Pensiile ocupationale în reforma sistemului asigurarilor sociale 49

3.4.3. Rolul si responsabilitatile Casei Nationale de Pensii si Asigurari Sociale 52

3.4.4. Trimiterile la tratament balneoclimateric si odihna. 53

3.4.5. Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale 54

3.4.5.1. Indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor, refacerea si întarirea sanatatii

3.4.5.2. Concediul medical si indemnizatia în caz de pierdere temporara a capacitatii de

munca din cauza unei boli sau a unui accident 55

3.4.5.3. Indemnizatii acordate pentru protectia mamei si a copilului. 57

3.4.5.4. Ajutorul în caz de deces. 62

PROTECTIE SI ASIGURARI SOCIALE

3.4.5.5. Ajutoare sociale acordate elevilor si studentilor . 62

CAPITOLUL AL IV LEA. 65

4. SISTEMUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 65

4.1. Importanta asigurarilor sociale de sanatate . 65

4.2. Structura sistemului de asigurari sociale de sanatate 65

4.3. Principiile asigurarilor sociale pentru sanatate 66

4.4. Finantarea sistemului de asigurari sociale de sanatate si organizarea financiara a acestuia

4.4.1. Contributiile la asigurarile sociale de sanatate 67

4.4.2. Finantarea de catre stat a asigurarilor de sanatate . 69

4.5. Persoanele cuprinse în asigurarile sociale pentru sanatate 70

4.6. Drepturile si obligatiile asiguratilor. 71

CAPITOLUL AL V-LEA 74

5. SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 74

5.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurarilor pentru somaj 74

5.2. Ajutorul sau indemnizatia de somaj 76

5.3. Surse de constituire a bugetului asigurarilor pentru somaj . 77

5.4. Rolul Agentiei Nationale a Ocuparii Fortei de Munca în diminuarea somajului 78

CAPITOLUL AL VI-LEA 82

6. ELEMENTE DE STATISTICA SOCIALA . 82

6.1. Sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai 82

6.2. Cercetarea selectiva a bugetelor de familie . 84

6.3. Statistica veniturilor populatiei 86

6.3.1. Probleme metodologice privind calculul veniturilor reale . 87

6.3.2. Probleme metodologice privind calculul salariilor reale 89

BIBLIOGRAFIE . 92

Extras din document

1.PROTECTIA SOCIALA  COMPONENTA A POLITICII SOCIALE

1.1. Conceptul de politica sociala a statului

Politica sociala a statului reprezinta un ansamblu de scopuri si instrumente de analiza prin

care puterea publica realizeaza afectarea normativa a resurselor publice si a distribuirii veniturilor în

perspectiva umanista a dreptatii sociale.

Politica sociala urmareste rezolvarea marilor probleme sociale legate de sanatate, educatie,

locuinte si se realizeaza prin interventia statului asupra urmatoarelor categorii de beneficiari: familii

cu multi copii fara sustinere materiala, copii orfani, persoane aflate în incapacitate de munca

definitiv sau temporar, persoane vârstnice etc. În general, nu se poate elabora o lista universala de

componente ale politicii sociale asupra carora statul doreste si poate sa actioneze prin intermediul

politicii sociale deoarece aceasta cuprinde o arie mai larga sau mai restrânsa de obiective sociale

determinata de organizarea societatii, în general si în functie de politica promovata de partidul de

guvernamânt si mecanismele politice specifice acestuia.

În lucrarea sa cu privire la problematica politicii sociale, T.H.Marshall, considera ca scopul

declarat al politicii sociale este bunastarea. Pornind de la aceasta premisa, în conditiile actuale ale

dezvoltarii societatii principalele obiective urmarite de politica sociala, sunt:

- promovarea unor servicii publice: sanatate, educatie, siguranta sociala, cultura etc.;

- protectia unor segmente ale populatiei aflate în dificultate prin intermediul sistemului

asigurarilor sociale si a sistemului asistentei sociale;

- asigurarea unor conditii sociale considerate a fi importante pentru dezvoltarea sociala

generala: cresterea solidaritatii sociale, promovarea intereselor familiei si a copilului,

etc.

Politica sociala a statului poate interveni si în alte domenii cum ar fi: aplicarea unor masuri

de reglementare a proceselor cu efecte nocive asupra mediului ambiant sau la nivel microeconomic

prin intermediul institutiilor locale poate influenta sau urmari rolul si activitatea sindicatelor sau

protectia angajatilor (durata zilei de munca, dreptul la conditii corespunzatoare de munca etc.).

PROTECTIE SI ASIGURARI SOCIALE

Fundamentul realizarii politicii sociale îl constituie sincronizarea politicii sociale cu politica

economica astfel încât obiectivele politicii sociale sa nu fie în discordanta cu obiectivele de

dezvoltare economica . Afirmatia ca economia este latura inseparabila a actiunii sociale presupune

tratarea socialului prin prisma modificarilor la care este supus economicul ca urmare a schimbarilor

fundamentale de sistem.

Preview document

Asigurări și protecție socială - Pagina 1
Asigurări și protecție socială - Pagina 2
Asigurări și protecție socială - Pagina 3
Asigurări și protecție socială - Pagina 4
Asigurări și protecție socială - Pagina 5
Asigurări și protecție socială - Pagina 6
Asigurări și protecție socială - Pagina 7
Asigurări și protecție socială - Pagina 8
Asigurări și protecție socială - Pagina 9
Asigurări și protecție socială - Pagina 10
Asigurări și protecție socială - Pagina 11
Asigurări și protecție socială - Pagina 12
Asigurări și protecție socială - Pagina 13
Asigurări și protecție socială - Pagina 14
Asigurări și protecție socială - Pagina 15
Asigurări și protecție socială - Pagina 16
Asigurări și protecție socială - Pagina 17
Asigurări și protecție socială - Pagina 18
Asigurări și protecție socială - Pagina 19
Asigurări și protecție socială - Pagina 20
Asigurări și protecție socială - Pagina 21
Asigurări și protecție socială - Pagina 22
Asigurări și protecție socială - Pagina 23
Asigurări și protecție socială - Pagina 24
Asigurări și protecție socială - Pagina 25
Asigurări și protecție socială - Pagina 26
Asigurări și protecție socială - Pagina 27
Asigurări și protecție socială - Pagina 28
Asigurări și protecție socială - Pagina 29
Asigurări și protecție socială - Pagina 30
Asigurări și protecție socială - Pagina 31
Asigurări și protecție socială - Pagina 32
Asigurări și protecție socială - Pagina 33
Asigurări și protecție socială - Pagina 34
Asigurări și protecție socială - Pagina 35
Asigurări și protecție socială - Pagina 36
Asigurări și protecție socială - Pagina 37
Asigurări și protecție socială - Pagina 38
Asigurări și protecție socială - Pagina 39
Asigurări și protecție socială - Pagina 40
Asigurări și protecție socială - Pagina 41
Asigurări și protecție socială - Pagina 42
Asigurări și protecție socială - Pagina 43
Asigurări și protecție socială - Pagina 44
Asigurări și protecție socială - Pagina 45
Asigurări și protecție socială - Pagina 46
Asigurări și protecție socială - Pagina 47
Asigurări și protecție socială - Pagina 48
Asigurări și protecție socială - Pagina 49
Asigurări și protecție socială - Pagina 50
Asigurări și protecție socială - Pagina 51
Asigurări și protecție socială - Pagina 52
Asigurări și protecție socială - Pagina 53
Asigurări și protecție socială - Pagina 54
Asigurări și protecție socială - Pagina 55
Asigurări și protecție socială - Pagina 56
Asigurări și protecție socială - Pagina 57
Asigurări și protecție socială - Pagina 58
Asigurări și protecție socială - Pagina 59
Asigurări și protecție socială - Pagina 60
Asigurări și protecție socială - Pagina 61
Asigurări și protecție socială - Pagina 62
Asigurări și protecție socială - Pagina 63
Asigurări și protecție socială - Pagina 64
Asigurări și protecție socială - Pagina 65
Asigurări și protecție socială - Pagina 66
Asigurări și protecție socială - Pagina 67
Asigurări și protecție socială - Pagina 68
Asigurări și protecție socială - Pagina 69
Asigurări și protecție socială - Pagina 70
Asigurări și protecție socială - Pagina 71
Asigurări și protecție socială - Pagina 72
Asigurări și protecție socială - Pagina 73
Asigurări și protecție socială - Pagina 74
Asigurări și protecție socială - Pagina 75
Asigurări și protecție socială - Pagina 76
Asigurări și protecție socială - Pagina 77
Asigurări și protecție socială - Pagina 78
Asigurări și protecție socială - Pagina 79
Asigurări și protecție socială - Pagina 80
Asigurări și protecție socială - Pagina 81
Asigurări și protecție socială - Pagina 82
Asigurări și protecție socială - Pagina 83
Asigurări și protecție socială - Pagina 84
Asigurări și protecție socială - Pagina 85
Asigurări și protecție socială - Pagina 86
Asigurări și protecție socială - Pagina 87
Asigurări și protecție socială - Pagina 88
Asigurări și protecție socială - Pagina 89
Asigurări și protecție socială - Pagina 90
Asigurări și protecție socială - Pagina 91
Asigurări și protecție socială - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Protectie Sociala.pdf

Alții au mai descărcat și

Asigurările Sociale

Introducere Necesitatea asigurărilor sociale a fost recunoscută încă din etapa dezvoltării manufacturilor cu un număr de salariaţi sporit, în...

Politici de Ocupare a Forței de Muncă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează politicile şi programele elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă în România, acestea urmărind...

Monografie realizată la Bugete Publice și Fiscalitate cu tema - fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la Rajac Iași

Capitolul 1 Organizare si functionare 1.1. Scurt istoric Sistemul de alimentare cu apa a municipiului Iasi poarta amprenta unor realizari...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

SISTEMUL ASIGURĂRILOR ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Caracterizarea generală a sistemului de asigurări sociale Sistemul de asigurări...

Contabilitate publică și monografie contabilă

1. Introducere Conceptul de unitate administrativ-teritorială.Capacitatea juridică şi competenţa materială. Instituţiile publice au un rol...

Contribuțiile sociale la asigurările de stat în România pentru 2011

1.Generalitati 1.1. Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale In Romania, primele forme ale asigurarilor sociale au luat fiinta...

Bunăstarea

BUNASTAREA Dorinta permanenta a individului de a ajunge la un nivel satisfacator de bunastare a reprezentat, de-a lungul timpului, un factor...

Piața muncii în România

Trasaturi, legislatie, analiza statistica Forta de munca sau populatia activa este numarul total de persoane disponibile pentru angajare intr-o...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu privid organizarea contabilității decontărilor cu asigurările și protecția socială la SC Med Com Prod SA Călărași

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială la SC Industrializarea Laptelui Dâmbovița SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Ai nevoie de altceva?