Asociatia Mai Mult Verde - Defrisarea in Parcul National Piatra Craiului

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Asociatia Mai Mult Verde - Defrisarea in Parcul National Piatra Craiului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Ecologie, Management

Cuprins

Cuprins:
1.Caracterizarea ONG-ului de mediu
2.Structura organizatorică a ONG-ului
3.Domeniile de activitate a ONG-ului
4.Activităţi în cadrul domeniului de activitate a ONG-ului
5.Relaţii de colaborare a ONG-ului cu toate cele trei categorii de operatori

Extras din document

1.Caracterizarea ONG-ului de mediu

Asociaţia ,,Mai Mult Verde” funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000(actualizată la data de 28.07.2005) cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Asociaţia ,,Mai Mult Verde” are sediul în Bucureşti , Sector 1, Str. Grigore Mora, nr.33, ap. 2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director şi va fi comunicată instanţelor judecătoreşti de care aparţin vechiul şi noul sediu al Asociaţiei „Mai Mult Verde”.

Asociaţia ,,Mai Mult Verde” a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească Nr. 22677/299/2007 şi a fost înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Nr. 173/01.01.2008, sub grefa Judecătoriei sectorului 1.

Valoarea iniţială

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este constituit în numerar şi este în sumă de 1,000 (o mie) RON, fiind format din contribuţiile băneşti egale ale membrilor.

Contribuţiile băneşti efectuate în valută vor fi transformate în lei, luându-se în considerare cursul de schimb al monedei naţionale din ziua plăţii. Contribuţiile materiale vor trebui să fie în prealabil expertizate de către un expert autorizat,în vederea stabilirii valorii lor şi a posibilităţii de a fi valorificate în interesul Asociaţiei.

Veniturile

Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţii ale membrilor asociaţi;

b) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;

c) venituri din activităţi economice cu caracter accesoriu desfăşurate în condiţiile legii şi în scopul realizării misiunii şi obiectivelor Asociaţiei;

d) donaţii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare, sponsorizări, etc.;

e) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

g) alte încasări sau contribuţii prevăzute de lege.

Destinaţia încasărilor

Încasările realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa. Destinaţia folosirii acestora se va aproba de Consiliul Director al Asociaţiei „Mai Mult Verde”, prin execuţia bugetară, conform legislaţiei.

Obiective:

• Obiectiv strategic: Să creăm o comunitate activă de voluntari care să producă schimbări durabile în mediul din România.

• Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului.

• Promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg.

• Crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi, care să le permită să lucreze împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu.

• Promovarea unor politici publice favorabile mediului.

• Monitorizarea calităţii mediului.

• Sprijinirea sectorului verde al societăţii civile.

Valori:

• Respect pentru natură

• Voluntariat

• Cooperare

• Independenţă

• Comunicare

Activitatea MaiMultVerde urmăreşte 3 direcţii strategice:

- Aer curat

- Educaţie

- Voluntariat

Fisiere in arhiva (1):

  • Asociatia Mai Mult Verde - Defrisarea in Parcul National Piatra Craiului.docx

Alte informatii

Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului