Buget si Trezorerie Publica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Buget si Trezorerie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

SEMINAR 1: SISTEMUL BUGETAR PUBLIC 3
SEMINAR 2. BUGETUL DE STAT 5
SEMINAR 3. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT, BUGETELE FONDURILOR SPECIALE, BUGETELE LOCALE, BUGETELE INSTITUŢIILOR PUBLICE 9
SEMINAR 4. DATORIA PUBLICĂ 12
SEMINAR 5. TREZORERIA PUBLICĂ 14
SEMINAR 6. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 15
SEMINAR 7. RECAPITULARE 16

Extras din document

SEMINAR 1: SISTEMUL BUGETAR PUBLIC

I. Lămurirea unor noţiuni teoretice:

1. Caracteristicile serviciilor publice

2. Organizarea administraţiei publice centrale şi locale

3. Componentele sistemului bugetar

4. Principiile bugetare

5. Clasificaţia bugetară

6. Bugetul general consolidat

II. Aplicaţii:

1. Indicatorii bugetului de stat şi bugetelor locale se prezintă astfel:

Bugetul de stat Bugetele locale

Venituri Venituri

600 mil. lei

400 mil. lei

din care :

 150 mil. lei din transferurile de la bugetul de stat

Cheltuieli Cheltuieli

640 mil. lei

din care :

 150 mil. lei transferuri consolidabile către bugetele locale

401 mil. lei

din care :

 150 mil. lei finanţează servicii pentru care s-au primit transferurile

Sold bugetar Sold bugetar

 - 40 mil. lei  + 1 mil. lei

Să se aplice algoritmul de consolidare a cheltuielilor bugetului general.

2. În perioada 1.01.2007 – 31.08.2007, potrivit datelor operative de execuţie, bugetul general consolidat a evoluat astfel:

- milioane lei -

Venituri Cheltuieli

- Bugetul de stat 25.300 25.000

- Bugetele locale 15.000 14.000

- Bugetul asigurărilor sociale de stat 11.000 11.200

- Bugetul asigurărilor de şomaj 1.500 1.100

- Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 5.500 5.400

- Credite externe contractate de ministere 0,0 2.000

- Bugetul autorităţii pentru valorificarea activelor statului 400 300

- Bugetul autorităţilor pentru privatizare 300 50

- Bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 1.500 2.500

- Transferuri între bugete 1.700 2.300

- Cheltuieli reprezentând ratele de capital la împrumuturi şi diferenţele de curs aferente datoriei publice 2.200

Se cere:

a) Excedentul sau deficitul aferent fiecărui buget component al bugetului general;

b) Veniturile bugetului general consolidat;

c) Cheltuielile bugetului general consolidat,

d) Soldul bugetului general consolidat.

4. Bugetul public cuprinde:

1) Bugetul statului;

2) Bugetul asigurărilor sociale de stat;

3) Bugetele locale;

4) Bugetele fondurilor speciale;

5) Bugetul trezoreriei generale a statului;

6) Bugetele instituţiilor publice;

7) Bugetele societăţilor comerciale.

Variante de răspuns:

A. 1,2,3,4,5,6,7 C. 1,2,3,4,5 E. 1,2,3

B. 1,2,3,4,5,6 D. 1,2,3,4

5. În ce se concretizează aplicarea principiului universalităţii în elaborarea bugetului statului:

A) Înscrierea veniturilor şi cheltuielilor publice într-un singur document;

B) Înscrierea veniturilor şi cheltuielilor publice în buget în sumele lor totale;

C) Veniturile bugetare sunt destinate acoperirii tuturor cheltuielilor privite în ansamblu;

D) Veniturile publice trebuie să acopere cheltuielile publice;

E) Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor publice în funcţie de anumite criterii.

6. Care sunt rezultatele derogării de la principiul unităţii bugetare:

a) bugetele extraordinare;

b) donaţiile şi sponsorizările;

c) bugetele autonome;

d) bugetele anexe;

e) bugetele societăţilor comerciale cu capital privat.

Variante de răspuns:

A. a C. a,c,d E. a,b,c,d,e

B. b D. a,c,d,e

SEMINAR 2. BUGETUL DE STAT

I. Lămurirea unor noţiuni teoretice:

1. Instituţiile cu atribuţii şi responsabilităţi în procesul bugetar

2. Etapele procesului bugetar

Elaborarea proiectului bugetului de stat

Dezbaterea şi aprobarea bugetului de stat

Execuţia şi încheierea execuţiei bugetului de stat

Controlul execuţiei bugetului de stat

3. Indicatori de apreciere a nivelului şi structurii resurselor şi cheltuielilor publice

Fisiere in arhiva (1):

  • Buget si Trezorerie Publica.doc

Alte informatii

7 seminarii