Modelele Autoregresive Liniare

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2192
Mărime: 480.92KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

6. Etapele de realizare a aplica iei în Eviews

6.1. Inroducerea seriei de date în Eviews

Etapa 1. Se defineúte un fiúier nou de tip Eviews:

· Din meniul principal, din File, se selecteaz comanda New – Workfile. Se deschide

fereastra de dialog pentru specificarea frecven a seriei de date úi specificarea datei de start

úi de încheiere a seriei de date .(vezi figura ...) Fiúierul de date se salveaz sub un anumit

nume.

De exemplu pentru cele dou aplica ii mai sus prezentate s-au ales urmtoarele op iuni:

a. pentru analiza úomajul din SUA s-a ales op iunea monthly întrucât seria de date este

constituit din date lunare;

b. pentru analiza úomaj din România s-a ales op iunea quarterly deoarece seria de date

este constituit din valori trimestriale.

Etapa 2. Se introduce seria de date:

· Introducerea seriei de date ce va fi prelucrat se poate realiza prin unul din urmtoarele

dou procedee de lucru:

Varianta I: introducerea seriei de date direct în Eviews se relizeaz prin comanda Object

– New object; se deschide fereastra de dialog din figura de mai jos; se alege op iunea

Series; se specific numele seriei de date.

Modele autoregresive liniare 2

Varianta II: seria de date este importat dintr-un alt mediu, de exemplu din Excel, prin

folosirea comenzii Procs-Import-Read Text Lotus-Excel. EViews va deschide o

fereastr de dialog. Se va preciza numele seriei de date.

Modele autoregresive liniare 3

Etapa 3. Efectuarea de transformri asupra seria de date

În analiza unei serii de date este posibil de efectuat o serie de transformri. În cele ce urmeaz

- m cateva exemple: a. dac indicatorul este în pre uri curente este necesar eliminarea varia iei

pre urilor. Atuncii valorile seriei ini iale se împart la valorile deflatorului; b. dac seria este

nesta ionar, atunci aceasta poate fi sta ionarizat prin aplicarea unei diferen e de un anumit ordin

sau prin logaritmare, etc.

· În Eviews pentru crearea unei noi serii de date pe baza unor transformri se realizeaz

prin comanda Quick-Generate series. În urma aplicrii acestei comenzi se deschide o

fereastr de dialog în care se defineúte rela ia de calcul a noii serii.

De exemplu, dac seria úomajului este identificat prin somaj, iar noua serie se ob ine prin

aplicarea primei diferen e, atunci în fereastra de dialog care se deschide se insereaz ecua ia

de calcul:

( 1)

numele noii serii de date

d _ somaj = somaj - somaj - 14243

Se creaz o nou serie sub numele d _ somaj care poate fi prelucrat ulterior.

6.2.Analiza caracteristicilor seriei de date

Etapa 4. Analiza descriptiv a seriei

O etap premrgtoare estimrii parametrilor modelului este cea a analizei descripive a

seriei de date. Se calculeaz în acest sens:

· O serie de indicatori descriptivi pentru caracterizarea nivelului mediu, dispersiei seriei de

date, asimetrie si aplatizrii, etc. Astfel se calculeaz, în func ie de natura serie de date,

indicatori precum media, mediana, valorile minime úi maxime din cadrul seriei, devia ia

standard, coeficientul de asimetrie (skweness) úi excesul (kurtosis), etc.

· Pentru caracterizarea normalit ii serie de date, dac este cazul, se calculeaz valoarea

statisticii Jarque-Bera.

Pentru calcularea acestor indicatori se procedeaz astfel: a. Se deschide seria de date ce este

analizat; b. Se foloseúte comanda View-Descriptive statistics- Stats Table. Se ob ine un tabel

în care sunt trecute valorile indicatorilor discripivi mai sus enumera i.

Preview document

Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 1
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 2
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 3
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 4
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 5
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 6
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 7
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 8
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 9
Modelele Autoregresive Liniare - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Modelele Autoregresive Liniare.pdf

Alții au mai descărcat și

Econometrie DOFI

Pentru o mai buna intelegere a fenomenului de stationaritate in randul seriilor de timp, se propune urmatoarea aplicatie cu date simulate. Sa se...

Model Liniar Unifactorial

Aplicaţia aleasă Se cunosc următoarele date privind preţul vopselelor solubile în apă şi cantitatea acestora existentă pe piaţă, în perioada...

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Proiect Econometrie

Output(EViews): Grafic(EViews): 1. Modelul . Dreapta de regresie este , unde a=1.991132, b=6.497996 Deci . Panta dreptei 6.497996 ne sugereaza...

Regresia Multipla

Pentru redarea modelului de regresie liniară multiplă am utilizat date referitoare la Marea Britanie, între anii 1990 şi 2007 despre impozitele...

Econometrie - Modelul Multifactorial

Se cunosc urmatoarele date privind PIB sectorial exprimat in preturile anului 1990, populatia ocupata in sectorul respectiv si castigul salarial...

Cursul Valutar

Cursul valutar – Consideratii generale In trecut monedele nationale se defineau prin continutul lor valoric stabilit prin lege de catre statele...

Analiza Pietei Fortei de Munca la Nivelul Europei

Analiza pietei fortei de munca la nivelul Europei Datele statistice utilizate in elaborarea analizei au fost selectate de pe site-ul INSSE....

Te-ar putea interesa și

Modelele Autoregresive Liniare

1. Introducere în analiza seriilor de timp 1.1. Definirea unei serii de timp O serie de timp se reprezintă sub forma unei succesiuni de valori...

Metodologia de Analiză și Predicție Box - Jenkins

2. 1 Noţiuni introductive privind procedura Box – Jenkins În literatura de specialitate, procedura Box – Jenkins pentru prelucrarea unei serii de...

Econometrie Financiară

PARTEA I Metode statistice de netezire, cu aplicaţii în analiza tehnică. Teste de nestationalitate Obiectivele modulului: - Utilizarea mediilor...

Econometrie Financiara

1. Modelul liniar simplu - Capital Asset Pricing Model Previziunea profitului alternativelor de actiune pe piata este de o importanta deosebita...

Identificarea Sistemelor

CAPITOLUL 1 Introducere Un sistem poate fi definit ca o colectie de unul sau mai multe obiecte interconectate. Un obiect este o entitate fizica...

Cercetări de Marketing

CERCETARI DE MARKETING Curs 1 Bogdanel Dragut- Caiet Seminar; Ex: 30 grile din care 5 probleme Teme de studiat 1. Continutul si rolul...

Analiza computațională a unui sistem cibernetic-economic

Introducere Analiza de mediu de afaceri reprezintă un subiect de interes atât pentru companii cât și pentru clienții acestora.Însă diferența...

Ai nevoie de altceva?