Noțiuni Generale ale Cadastrului

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2406
Mărime: 10.27KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din seminar

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului

Scopul cadastrului.

Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale ale societăţii.

Dezvoltarea economiei naşte probleme noi, inclusiv şi faţă de cadastru. Totodată, scopul principal al cadastrului va include acumularea şi furnizarea informaţiei despre sectoarele de terenuri, despre construcţiile, instalaţiile, amenajările amplasate pe aceste terenuri, despre dimensiunile şi calitatea bunurilor imobile, despre drepturilor asupra lor.

Perioada actuală îşi are specificul său. Ea este perioada de reformare, de tranziţie a economiei naţionale, esenţa căreia este, în implementarea relaţiilor economice de piaţă iar pentru cadastru la concret – crearea pieţei imobiliare. La această etapă faţă de cadastru este pusă o problemă foarte importantă: crearea condiţiilor economico-juridice favorabile de dezvoltare a proprietăţii imobiliare private.

În prezent, scopul principal al cadastrului este de a înregistra toate bunurile imobile de pe întreg teritoriul Moldovei, indiferent de tipul de proprietate, modul de folosinţă etc.

Fiind înregistrate, cu însuşirile lor cantitative şi calitative, bunurile imobile formează o informaţie de nepreţuit pentru crearea condiţiilor de utilizare raţională. Această informaţie este furnizată Parlamentului, Guvernului, ministerelor, departamentelor de ramură, instituţiilor publice şi private, întreprinderilor, persoanelor fizice pentru elaborarea proiectelor de perspectivă, pentru utilizarea lor în viaţa de toate zilele.

Implementarea unei politici fiscale moderne este de neînchipuit fără un cadastru modern.

Un rol important îl are cadastru în folosirea raţională a celei mai importante bogăţii a ţării noastre – resurselor funciare. Pentru economia Moldovei, care este limitată în bogăţii subterane, având un amplasament spaţial şi o aşezare geografică specifică, folosirea raţională a terenurilor este de cea mai importantă însemnătate.

Acest aspect va trece ca un fir roşu prin toată activitatea cadastrală din Moldova, va formula scopul şi, la rândul său, conţinutul cadastrului pe o perioadă de lungă durată.

Obiectul cadastrului.

Obiectul cadastrului, pe parcursul istoriei lui, a suferit modificări esenţiale. Analizând mai multe izvoare de informaţii referitoare la conţinutul lucrărilor cadastrale efectuate în diferite ţări şi în diferite perioade, ajungem la concluzia, că scopul cadastrului, la etapa iniţială, a fost măsurarea corectă a sectoarelor de teren specificând, totodată, cine este proprietarul lor.

Deja de aici determinăm, că obiectul cadastrului, la această etapă, este sectorul de teren (parcela) iar scopul lui este formulat de cerinţele economice, mai concret, de cerinţele politicii fiscale de atunci.

Necesitatea ţinerii unei politici fiscale corecte a formulat scopul şi conţinutul cadastrului atît ca activitate cît şi ca ştiinţă.

În prezent obiectul cadastrului este sectorul de teren (parcela) cu sau fără construcţii, instalaţii, amenajări inginereşti determinate prin amplasamentul lor în spaţiu şi proprietarul de teren cu drepturile asupra lui.

Este important rolul sectorului de teren (parcelei) ca obiect al cadastrului. Construcţiile, instalaţiile, amenajările, plantaţiile multianuale, şi chiar proprietarul de terenuri vor fi componente ale obiectului cadastrului numai atunci cînd va fi prezent şi sectorul de teren. În lipsa sectorului de teren nu există obiect al cadastrului.

Totodată, nici sectorul de teren nu poate fi obiect al cadastrului fără existenţa proprietarului.

Este recunoscut, din punct de vedere al obiectului cadastrului, că pe teritoriul Republicii Moldova nu există sectoare de teren care n-ar aparţine cuiva. Aceasta este o axiomă a cadastrului, indiferent de faptul că legislaţia civilă recunoaşte noţiunea de “bun fără stăpîn”. Chiar şi în cazurile cînd nu este posibil de determinat proprietarul bunului imobil atunci, provizoriu, condiţionat, el este recunoscut proprietate publică pînă la determinare finală a dreptului de proprietate.

Preview document

Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 1
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 2
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 3
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 4
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 5
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 6
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 7
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 8
Noțiuni Generale ale Cadastrului - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Generale ale Cadastrului.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Bazele Pietii Imobilului

Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale 1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil 2 Principalele tranzacţii cu bunurile...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii

Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă...

Imobiliare

INTRODUCERE Imobiliarele, reprezintă un subiect fascinant, care interesează aproape pe oricine, indiferent de domeniul de activitate. Această...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Te-ar putea interesa și

Analiza Sistemelor Cadastrale la Nivel Mondial

Capitolul I Definitia, caracteristicile, rolul, scopul, si importanta cadastrului 1.1Noţiuni generale. Originea cuvantului cadastru nu este...

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Turism cinegetic în Republica Moldova

Introducere În această lucrarea de licenţă voi aborda o temă ce este legată de o ramură a turismului aflată în curs de dezvoltare şi ea sună în...

Tarifele pentru Serviciile Prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de Filialele Acesteia

Introducere Tarifele la serviciile ce ţin de competenţa exclusivă a Î.S.”Cadastru” şi a filialelor sale sînt calculate conform Metodologiei de...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Înregistrarea Bunurilor Imobile

Admiterea în circuitul civil a proprietatii private a facut necesara revenirea la reglementarile ce aveau ca obiect imobilele, dreptul de...

Importanța registrului imobiliar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. Un fenomen natural sau un lucru din natură nu devine bun decât în masura în...

Cadastrul General

1. Necesitatea cadastrului si a publicitatii imobiliare - Pamantul, prin natura sa a constituit in decursul veacurilor obiect al muncii si in...

Ai nevoie de altceva?