Resursele Intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Resursele Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Întreprinderile de comerţ şi turism trebuie să dispună, în vederea funcţionării, de un capital:

• economic;

• tehnic;

• juridic;

• social;

• lichid;

• contabil.

Capital = ansamblul mijloacelor de producţie (ca factori de producţie), alături de resursele naturale şi munca oamenilor, implicate în producţia de bunuri.

Resursele întreprinderii = premisele existenţei sale, mijloacele susceptibile de a fi valorificate la un moment dat pentru desfăşurarea unei activităţi şi obţinerea unui profit.

Resursele firmei de comerţ şi turism sunt:

• resurse materiale:

- echipamente comerciale/turistice;

- instalaţii;

- mijloace informatice (reţele de calculatoare);

- terenuri;

- clădiri (hoteluri, restaurante, cofetării, baruri etc.);

- materii prime (zahăr, orez, cartofi, sare etc.);

- tehnologii ale alimentaţiei publice;

- tehnică comercială şi turistică;

- materiale etc..

• resurse umane (manu);

• resurse financiare:

- capitalul propriu;

- bunurile financiare;

- capitalul lichid;

• resurse informaţionale: date operaţionale, date statistice, informaţii contabile, financiare, de piaţă etc.;

• resurse turistice:

- naturale: forme de relief, lacurile, condiţiile de climă, flora şi fauna, cursuri de apă etc.;

- antropice: vestigii şi antichităţi, cetăţi medievale, monumente istorice şi de artă medievală, biserici, castele, palate, obiceiuri etc.;

• cultura organizaţională:

- simboluri (cuvinte, gesturi, figuri, obiecte cu semnificaţie împărtăşită numai de indivizii care aparţin unei anumite culturi);

- eroi (persoane care servesc drept modele de comportament);

- ritualuri (de exemplu, ceremoniile religioase şi sociale, şedinţele şi întâlnirile de afaceri etc.);

- valori (esenţa culturii care creează norme);

- norme, atitudini, comportamente, perspective ale firmei şi ale angajaţilor etc..

Principala resursă a unei întreprinderii o constituie resursa umană, ca factor principal în valorificarea tuturor resurselor macromediului şi ale întreprinderii şi, în acelaşi timp, ca principală problemă în restructurarea întreprinderii. Având în vedere natura acestei resurse, analiza sa presupune recurgerea la evaluări psihosociale şi culturale, precum şi o abordare bazată pe un instrumentar specific. Acest demers implică pe lângă variabile cuantificabile şi variabile necuantificabile, care pot genera efecte majore asupra performanţelor întreprinderii.

- Analiza numărului şi numărului mediu de salariaţi

Număr de personal total (PT) al unei întreprinderi permite aprecierea taliei şi a puterii sale economico-financiare. În numărul total de personal se include personalul cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminata, cu normă întreagă sau cu timp parţial de muncă, înscris în registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Numărul de personal disponibil (PD) - reprezintă diferenţa dintre numărul de personal total şi absenţii de lungă durată, cu contracte individuale de muncă suspendate de drept (militarii în termen, cei care exercită o funcţie în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, sunt aleşi în organisme profesionale/sindicale retribuite, beneficiază de concedii maternale) sau la cererea salariatului (concedii paternale), care nu antreneaza costuri la nivelul întreprinderii.

Numărul de personal prezent (PP) – cuprinde personalul disponibil mai puţin absenţii pe perioade relativ reduse (concedii medicale - CM, concedii fără plată - CFP, concedii de studii, concedii îngrijire copil bolnav, absenţe nemotivate), precum şi cei al căror contract individual de muncă a fost suspendat din iniţiativa angajatorului (cercetare/sancţiune disciplinară, plângere penală) cu excepţia întreruperilor temporare dispuse de acesta.

Numărul de personal prezent la muncă (PM) - este considerat personalul prezent din care se deduce personalul aflat în grevă şi cel aflat în întreruperi temporare dispuse de angajator din motive economice, tehnice, de sezonalitate etc.

Numărul de personal utilizat (PU) - este constituit din personalul care participă efectiv la procesul de producţie, fiind calculat prin deducerea din personalul prezent la muncă a personalului aflat la formare profesională din iniţiativa şi pe cheltuiala angajatorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Resursele Intreprinderii.doc