Seminarii Analiza Economica

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 1507
Mărime: 150.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Anul universitar 2010-2011 Semestrul I

Extras din document

PROIECT DE SEMINAR

Disciplina: Analiză economico-financiară

Cadrul didactic: prep. univ. drd. Mirela GANEA

Data:

Specializarea:

Titlul temei de seminar: Cifra de afaceri: – analiza nivelului si dinamicii CA;

- analiza structurii CA.

Nr. crt. Etapele activităţii la seminar Conţinutul sistemelor de acţionare Dozare Formaţii de lucru şi indicaţii metodologice Observaţii

1. Moment organizatoric - Verificarea mijloacelor de învăţământ necesare: creta, burete;

- Verificarea frecvenţei;

- Captarea atenţiei clasei prin:

- Anunţarea subiectului pentru tema seminarului;

- Anunţarea scopului şi obiectivelor urmărite;

- Anunţarea modului de desfăşurare a activităţii. 10 Se acţionează asupra întregului colectiv.

2. Reactualizarea cunoştinţelor - Se vor adresa studenţilor întrebări cu privire la tema seminarului în vederea reactualizării şi fixării noţiunilor dobândite la curs, şi a desfăşurării activităţii la seminar:

1. Ce reprezintă cifra de afaceri?

2. Din punct de vedere al conţinutului şi al sferei de cuprindere CA include?

3. Care sunt obiectivele avute în vedere în analiza cifrei de afaceri?

25 Întrebările se pot adresa întregului colectiv sau prin nominalizarea unui anumit student.

3. Dirijarea învăţării (fixarea cunoştinţelor) Prezentarea şi rezolvarea aplicaţiei înscrise în fişa de lucru. 55 Rezolvarea aplicaţiei se va face la tablă.

4. Momentul final Concluzii şi încheierea seminarului:

1. Interpretarea rezultatelor obţinute;

2. Recapitularea noţiunilor prezentate şi interogarea studenţilor cu privire la importanţa temei abordate. 10

FIŞĂ DE LUCRU

Varianta nr.1

Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale obţinute din activitatea comercială a unei întreprinderi pe o a numită perioadă de timp.

Cifra de afaceri (CA) este indicatorul fundamental al activităţii oricărei întreprinderi, oferind informaţii cu privire la poziţia firmei în secorul său de activitate (cota de piaţă), a aptitudinilor acesteia de a lansa, respectiv de a dezvolta diverse activităţi în mod profitabil.

Elementele care determină măsimea CA sunt specifice sectorului de activitate şi naturii activităţii întreprinderii, astfel:

Denumire indicator Număr rând Realizări aferente perioadei de raportare

Precedentă Curentă

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul (ct.766) 04

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05

Nota: Conf. Ordin nr. 2123 din 22/06/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici.

1). La întreprinderile productive care nu desfăşoară şi operaţiuni de vânzare-cumpărare, CA cuprinde:

- producţia vândută (venituri din livrarea/vânzarea produselor (produse finite, semifabricate), executarea de lucrări, prestarea de servicii – în calitate de venituri din activitatea de bază.

- alte venituri din exploatere;

- venituri din subvenţii de exploatare aferente CA. Subvenţiile pot fi primite de la guvern (de la stat), agentii guvernamentale sau alte institutii similare nationale si internationale. Specific subventiilor este faptul ca, datorita caracterului lor nerambursabil, trebuie recunoscute ca si venituri

701 - Venituri din vanzarea produselor finite.

702 - Venituri din vanzarea semifabricatelor

703 - Venituri din vanzarea produselor reziduale

704 - Venituri din lucrari executate si servicii prestate

705 - Venituri din studii si cercetari.

706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

708 - Venituri din activitati diverse

Preview document

Seminarii Analiza Economica - Pagina 1
Seminarii Analiza Economica - Pagina 2
Seminarii Analiza Economica - Pagina 3
Seminarii Analiza Economica - Pagina 4
Seminarii Analiza Economica - Pagina 5
Seminarii Analiza Economica - Pagina 6
Seminarii Analiza Economica - Pagina 7
Seminarii Analiza Economica - Pagina 8
Seminarii Analiza Economica - Pagina 9
Seminarii Analiza Economica - Pagina 10
Seminarii Analiza Economica - Pagina 11
Seminarii Analiza Economica - Pagina 12
Seminarii Analiza Economica - Pagina 13
Seminarii Analiza Economica - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Proiect seminar_2.1.doc
  • Proiect seminar_3.doc

Alții au mai descărcat și

Influenta Brandului asupra Comportamentului Consumatorului

Introducere „Un produs este ceea ce se face într-o fabrică: un brand reprezintă ceea ce cumpără clientul. Un produs poate fi copiat de concurenţă;...

Subiecte Audit

SUBIECTE AUDIT FINANCIAR 1. Obiectul prinicipal al auditului in prima etapa a evolutiei a cestuia a fost : d) protejarea patrimoniului...

Analiza Economico - Financiara - Curs 1

Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Piata, ca mechanism al reglarii-functionarii are un impact decisive asupra...

Comportament Organizațional

Curs 1-2 Capitolul I Geneza si evoluţia conceptuală a comportamentului organizaţional În ultimele decenii ale secolului XX. preocupările pentru...

Grile Analiza Economico-Financiara

d) + 2,0% ; e) + 1,5%. 2) Indicele productiei exercitiului = 108% ; Indicele consumurilor interne = 106%. Aceasta reprezinta : a) reducerea...

Probleme Analiza Economico-Financiara

1)Se consideră o societate comercială la care situaţia financiară se prezintă astfel: produsul PREVĂZUT REALIZAT C/UNITAR PREVAZUT C0 C/UNITAR...

Probleme pentru Seminariile de Analiza Economico-Financiara

A. METODA BALANTIERA A.1. Analiza consumului total de materiale • Obiectul analizei: Determinarea evolutiei consumului total de materiale,...

Analiza Economico Financiara

Analiza factoriala a cifrei de afaceri Analiza factoriala = analiza unui indicator economic, analizat pe baza unui model Model de analiza a...

Ai nevoie de altceva?