Seminarii Economie Europeana

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5322
Mărime: 31.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Seminariile 1-3

Extras din document

Integrarea economică desemnează eliminarea treptată a frontierelor economice dintre statele participante (ceea ce poate echivala cu înlăturarea multora dintre formele discriminării), fostele state naţionale separate economic fuzionând într-un ansamblu funcţional mai cuprinzător.

- Integrare pozitivă: transferul anumitor prerogative sau puteri naţionale către instituţiile comune, ceea ce implică armonizarea şi coordonarea politicilor;

- Integrare negativă: presupune înlăturarea discriminărilor din cadrul regulilor şi politicilor comerciale ce are drept rezultat liberalizarea comercială şi angajamente asumate oficial.

Efectele integrării:

- efecte statice;

- efecte dinamice.

Efectele statice sunt crearea şi deturnarea de comerţ.

Crearea de comerţ presupune ca cererea unor ţări se reorienteaza de la oferta (producţia) internă spre oferta (producţia) mai competitivă a unei ţări partenere.

Deturnarea de comerţ reprezintă reorientarea cererii de la oferta unei ţări terţe (din afara uniunii) spre oferta unei ţări membre, mai puţin competitivă, dar care este avantajată de tariful vamal.

Efectele dinamice sunt economiile de scară, creşterea concurenţei şi stimularea investiţiilor.

Economiile de scară presupun declinul costurilor unitare pe măsura creşterii volumului producţiei.

Creşterea concurenţei este favorizată de desfiinţarea taxelor între ţările membre, de reducerea taxelor faţă de terţi si de proliferearea economiilor de scară.

Stimularea investiţiilor are loc datorită extinderii pieţei, creşterii exporturilor, intensificării concurenţei, accelerarii inovaţiei tehnice şi tehnologice.

Abordari şi filosofii ale integrării europene

Realismul - realiştii tratează UE ca o grupare de state suverane care îşi menţin suveranitatea, controlul asupra politicii şi afacerilor interne, şi acordă competenţe unor organisme comune pe linia politicilor economice şi de altă natură numai atunci şi în limitele considerate adecvate de statele membre, acestea din urmă păstrându-şi dreptul de modifica sau retrage competenţele acordate instituţiilor comune create.

Funcţionalismul şi neofuncţionalismul pleacă de la premisa că integrarea regională are determinanţi de ordin economic şi că este un fenomen care se autoalimentează şi care o data început capătă caracteristicile unui proces greu reversibil.

Confederaţia - reprezintă un sistem de administrare în care două sau mai multe unităţi organizaţionale care îşi păstrează identitatea transferă o serie de competenţe către o autoritate, cu un nivel administrativ superior, în scopul asigurării unei mai bune cooperări şi din motive de securitate şi eficienţă etc.

Statul federal - presupune un sistem de administrare în care mai multe nivele administrative de guvernare (cel puţin două, nivel naţional şi nivelul federal) coexistă, fiecare nivel administrativ dispunând de independenţă decizională (autoritate) dar, în acelaşi timp, împarte anumite competenţe decizionale şi autoritate cu celelalte nivele de administrare, nici unul din aceste nivele neavând supremaţia absolută asupra celorlalte.

Interguvernamentalism şi supranaţionalism - atribuţiile şi competenţele grupării şi ale instituţiilor comunitare se stabilesc, în manieră interguvernamentală de către reprezentanţii statelor membre, iar decizia lor este formalizată în cadrul tratatelor constitutive.

Preview document

Seminarii Economie Europeana - Pagina 1
Seminarii Economie Europeana - Pagina 2
Seminarii Economie Europeana - Pagina 3
Seminarii Economie Europeana - Pagina 4
Seminarii Economie Europeana - Pagina 5
Seminarii Economie Europeana - Pagina 6
Seminarii Economie Europeana - Pagina 7
Seminarii Economie Europeana - Pagina 8
Seminarii Economie Europeana - Pagina 9
Seminarii Economie Europeana - Pagina 10
Seminarii Economie Europeana - Pagina 11
Seminarii Economie Europeana - Pagina 12
Seminarii Economie Europeana - Pagina 13
Seminarii Economie Europeana - Pagina 14
Seminarii Economie Europeana - Pagina 15
Seminarii Economie Europeana - Pagina 16
Seminarii Economie Europeana - Pagina 17
Seminarii Economie Europeana - Pagina 18
Seminarii Economie Europeana - Pagina 19
Seminarii Economie Europeana - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Seminar 1.doc
  • Seminar 2.doc
  • Seminar 3.doc

Alții au mai descărcat și

Subiecte rezolvate la economie europeană

1) Ce reprezinta integrarea economica? o Integrarea economică se referă în special la diviziunea muncii şi specializarea intraregională şi...

Sistemul Monetar European și Actul Unic European

punctul de plecare al UM ar putea fi considerat Tratatul de la Roma (1958) însă el nu conţine referiri concrete cu privire la această chestiune;...

Economie Europeana

CAP.I. 1.POLITICA COMERCIALA SI INTEGRAREA ECONOMICA 1.1.Politica comerciala si instrumentele de politica comerciala folosite pe plan...

Economia Uniunii Europene

Stadiile integrarii: 1. Zona de liber schimb - pp. eliminarea completa a barierelor tarifare si netarifare din calea comertului 2. Uniunea vamala...

Economie europeană

Uniunea Europeană este o construcţie cu totul specială in peisajul grupurilor integraţioniste. a). este cea mai mare dimensiune economică b)....

Economie Europeană

TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ...

Uniunea Economică și Monetară

1.Primii paşi către uniunea monetară A. - Planul Barre (februarie 1969) - Interdependenţa între integrarea economică şi cea monetară,...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor fără numerar

Argument Lucrarea cu titlul "Contabilitatea decontarilor fara numerar" a fost sugerata de problemele complexe teoretice si practice din cadrul...

Practica la Ministerul Culturii

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala....

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene

1. Introducere Întegrarea europeană şi crearea Uinuii Europene se bazează pe patru tratate institutive (fondatoare) şi câteva tratate...

Funcționarul Public

Cap 1. Funcţionarul Public 1. Funcţionarul public. Concept şi tipologie Noţiunea de funcţionar public a fost definită pentru prima dată în...

Criza datoriilor suverane - cauze și consecințe

1.Introducere În anii ’90, SUA ṣi Zona Euro au avut traiectorii similare în ceea ce priveṣte contractarea de datorii. Drept urmare, ponderea...

Stiluri de Predare

«Plăcerea de a avea și de a educa copii constă in faptul că din ei pot crește oameni de valoare» A.Einstein Învăţământul, ca sistem şi ca proces,...

Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Vulcan Județul Hunedoara

INTRODUCERE Prezentul document este o strategie de dezvoltare locală a municipiului Vulcan. Strategia a fost elaborată de catre liderii...

Ai nevoie de altceva?