Studiu la AEF

Seminar
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1490
Mărime: 42.12KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Întreprinderea individuală ,,Scutari Petru” se ocupă cu producția și comercializarea produselor de panificație, în vederea apreciaerii costurilor de producție, a cheltuielilor dar și a identifica rezervele interne de reducere a costurilor și a cheltuielilor am dat curs unei analize a costurilor de producție și a cheltuielilor entității.

Problema 1. Analiza structurii costului de producție

Denumierea elementelor de cost Anul de gestiune Abaterea (+,-)

programat efectiv Mii lei %

Suma,lei Ponderea, % Suma, lei Ponderea, %

A 1 2 3 4 5 6

1.Costuri material, lei 700123 29,45 899223 29,46 +199100 +0.01

2.Costuri cu personalul, lei 1001456 42,13 1398532 45,82 +397076 +3,69

3.Costuri indirecte de producție, lei 675444 28,42 754321 24,72 +78877 -3,7

4.Costuri de producție,total 2377023 100 3052076 100 +675053 X

Concluzie: În urma sintetizării informațiilor din carcetarea statitică nr.5-CI, dar și din alte surse de informație pot să spun că costul de producție s-a majorat în urma majorării costurilor directe de materiale cu 199100 lei, a costurilor de personal cu 397076 lei dar și a costurilor indirecte cu 78877 lei.

Problema 2. Calculul influienței factorilor asupra modificării constului la 1 leu producție fabricată

Date inițiale:

Indicatori programat Efectiv

Producție fabricate, unit. conv Q0= 731391,69 Q1= 742597,56

Cost unitar al producției fab. C0= 3,25 C1= 4,11

Prețul unitar al PF P0= 6,50 P1= 7,22

Specificație Costul ptroduc. fabricate,mii lei VPF Costul la 1 leu producție fabricate,bani Calculul influienței factorilor Rezultatul influienței,

bani Denumirea factorilor

A 1 2 3 4 5 6

1.Programat 2377023 4754045,9 79,23 x x X

2.Recalculat I 2413442 4826884,1 49,99 49,99-79,23 -29,24 Modificarea struct. și sortimentului

3.RecalculatII 3052076 4826884,1 63,23 63,23-49,99 +13,24 Modificarea niv. de consum

4.Efectiv 3052076 5361554,3 56,92 56,92-63,23 -6,31 Modificarea prețurilor la materie primă și materiale

Total x x x x -22,31 X

Concluzie: În analizei costurilor la 1 leu producție fabricată pot să conchid că modificarea structurii și sortimentului a adus o influiență pozitivă, micșorând costul la 1 leu producție fabricată cu 29,24 bani, la fel a influeințat pozitiv și modificarea prețurilor la material și materie primă cu 6,31 bani, negativ a influiențat modificarea nivelului de consum cu 13,24 bani .

Problema 3. Aprecierea generală a costurilor directe în costul de producție

Indicatori Anul de gestiune Abaterea absolută (+,-) Abaterea relativă (+,-)% Cota-parte în modificarea totală a costului de producție (+,-)

Costuri de bază recalculat la VPF efectiv Costuri efective

A 1 2 3=2-1 4=3:1 x 100 5=3:1t x 100

1.Materii prime și materiale 456776 587964 +131188 +28,72 +3,19

2.Combustibil și energie consumate 234532 254766 +20234 +8,63 +0,49

3. Alte costuri directe materiale 87221 56493 -30728 -35,23 -0,75

4.Total costuri materiale directe în costul de prod. 778529 899223 +120694 +15,50 +2,93

5.Retribuții privind munca 1023454 1398532 +375078 +36,65 +9,11

6.CAS și PAM 281449,85 384596,3 +103146,5 +36,65 +2,51

7.Total costuri cu personal directe 1304903,85 1783128,3 +478224,5 +36,65 +11,62

8. Costul de producție 2083432,85 2682351,3 +598918,45 +28,75 +28,75

Preview document

Studiu la AEF - Pagina 1
Studiu la AEF - Pagina 2
Studiu la AEF - Pagina 3
Studiu la AEF - Pagina 4
Studiu la AEF - Pagina 5
Studiu la AEF - Pagina 6
Studiu la AEF - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Studiu la AEF.docx

Alții au mai descărcat și

Teme comunicare antreprenorială

Tema 1. Creativitate și marketing antreprenorial. Creativitatea este un subiect important și apreciat în marketingul antreprenorial. A fi creativ...

Economia serviciilor

1. Realizați o schiță în care să exprimați relația dintre venitul populației și tipul de servicii utilizate (self-service sau achiziționate). 2....

Unitatea monetară

1. Definirea salariului Salariul- reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca...

Schema generală a circuitului economic

Elementele care defines circuitul economic sunt: - Activitatiile economice; - Subiecții economici; - Tranzacțiile și obiectul lor;...

Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare

Introducere Restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede...

Mediul extern de marketing

“Marketingul” asa cum este vazut de catre Philip Kotler (“Managementul Marketingului”, Kotler P., Keller, K.L. 2008) este peste tot, atat formal,...

Consumul de biscuiți

Istoria biscuitilor Istoria nu ne spune exact cand a fost copt primul biscuit, insa se stie ca oamenii preistorici fierbeau graul sau il coceau si...

Managementul marketingului la nivelul firmei Apicola Bihor SRL

Etapa I. Scurtă prezentare a afacerii 1. Denumirea firmei S.C. APICOLA BIHOR S.R.L. 2. Obiectul de activitate Obiectul de activitate al firmei...

Ai nevoie de altceva?