Pregatirea Fizica in Volei. Mijloacele Utilizate pentru Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Volei

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Pregatirea Fizica in Volei. Mijloacele Utilizate pentru Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Volei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Educatie Fizica

Extras din document

Pregătirea fizică reprezintă ansamblul organizat şi ierarhizat al procedurilor de antrenament care vizează dezvoltarea şi utilizarea calităţilor fizice ale sportivului.

Ea trebuie să se manifeste permanent la diferitele niveluri ale antrenamentului sportiv şi să servească aspectelor tehnico-tactice prioritare ale activităţii practicate.

Pregătirea fizică este componenta cu un rol deosebit de important în procesul de pregătire sportivă, constituindu-se în elementul de bază pentru ceilalţi factori ai antrenamentului.

Acestea au fost diferenţiate şi aplicate după reguli precise, după specificul şi adresabilitatea lor, constituind apoi elemente de conţinut ale antrenamentului sportiv. Exerciţiile fizice şi-au găsit astfel domeniile: tehnica, tactica, sfera psihică, teoretică, artistică, biologică, capacitatea de efort.

Aşadar, în antrenamentul contemporan, putem vorbi de: pregătirea fizică, pregătirea tehnică, pregătirea tactică, pregătirea teoretico-metodică, pregătirea psihologică, pregătirea artistică şi pregătirea biologică pentru concurs, care se constituie în factorii antrenamentului sportiv.

Pregătirea fizică îşi propune astfel, aproape în exclusivitate , dezvoltarea, factoriilor fizici condiţionali şi coordonatori ai performanţei, dar pe care preferăm să-l desemnăm cu termenul general de calităţi fizice.

De fapt, această expresie ni se pare în măsură să califice simplu şi complet realitatea concretă şi diferiţii parametri de dezvoltat atunci când se urmăreşte ameliorarea potenţialul fizic al unui individ şi a utilizării pe care aceasta i-o poate da.

Pregătirea fizică este ansamblul de măsuri luate de antrenor în vederea asigurării unei capacităţi funcţionale superioare a organismului, prin obţinerea unor valori optime ale indicilor somato-funcţionali, printr-un nivel ridicat de dezvoltare a calităţilor motrice de bază şi specifice, stăpânirea deplină exerciţiilor utilizate şi prin asigurarea unei stări de sănătate perfectă.

Pregătirea fizică este prezentă în antrenamentul tuturor categoriilor de sportivi, ponderea ei şi tipul mijloacelor folosite fiind diferite de la o ramură sportivă la alta şi de la un eşalon la altul. Pregătirea fizică este componenta cu un rol deosebit de important în procesul de pregătire sportivă.

Voleiul este totuşi unic printre jocurile la fileu prin faptul că se insistă ca mingea să fie păstrată cât mai mult timp în aer şi prin faptul că oferă posibilitatea paselor între membrii aceleiaşi echipe înainte ca mingea să fie returnată adversarilor

În jocul de volei, obținerea unei performanțe este de neconceput fară dezvoltarea corespunzătoare a factorului fizic sub toate aspectele.

Jocul de volei solicită din partea celor care-l practica o bună pregătire fizică a cărei dezvoltare trebuie să se facă atât sub aspectul general-multilateral, cât și sub aspectul specific, legat de conținutul tehnico-tactic al jocului.

Cele două laturi ale pregătirii fizice se condiționează reciproc, fiind într-o strasă interdependentă.

Pregătirea fizică multilaterala în volei se caracterizează prin manifestarea complexă a tuturor calităților fizice de bază, dar cu forme și cantități diferite de manifestare, comparativ cu alte sporturi.

Datorită specificului din volei, pregătirea fizică trebuie legată permanent de cea tehnică, tactică și psihologică, aportul ei în consolidarea și valorificarea potențialului tehnico-tactic fiind deosebit. Pregătirea fizică contribuie la siguranța și eficacitatea unor acțiuni din apărare și la viteza celor din atac. În același timp ea contribuie la mărirea preciziei și a constanței jocului din atac și apărare, precum și la o perfecționare mai rapidă a acestota în ceea ce privește factorul psihologic. Buna pregătire fizică contribuie și la educarea voinței, dârzeniei, curajului și a perseverenței.

Pregătirea fizică trebuie să fie prezentată în antrenament împreună cu una sau mai multe compenente specifice acțiunii de joc.

Subliniem importanța deosebită a pregătirii segmentelor mult solocitate în jocul de volei, care contribuie considerabil la creșterea valorii jucătorului. Deficințele în pregătirea unor segmente pot favoriza și accidentele care duc la întreruperea și întârzierea performanței sau chiar la abandonarea voleiului.

Cele patru calități motrice de bază: forță, viteză, îndemânare și rezistență se manifestă în volei sub diferite aspecte, ele fiind stric departajate doar teoretic, teminologic între ele fiind interinfluențări determinante. Un anumit exercițiu poate avea efecte diferite în funcție de intensitatea intensitatea efortuului și dozare. Nivelul jocului impune și nivelul necesar dezvoltării calităților motrice. La nivel de performanță chiar scolară se remarcă necesitatea lucrului special pentru dezvoltarea calităților motrice, în funcție de aptitudinile și motivația elevilor.

Specificitatea jocului de volei este manifestarea calităților motrice sub forme combinate sau manifestări în regimul altor calități motice. Viteza se manifestă în regim de forță; rezistența în regim de viteză etc.

Viteza este o calitate motrică foarte importantă în jocul de volei, ea manifestându-se într-o gamă variată de forme, atât simple: de reacție, execuție, de deplasare și schimbarea direcției, de oprire, de repetiție. Formele combinate de manifestare sunt: complexul forță-viteză (detentă), viteză-rezistență, îndemânare-rezistență.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pregatirea Fizica in Volei. Mijloacele Utilizate pentru Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Volei.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT