Toate seminariile din domeniul Electronica

 • Analiza si sinteza circuitelor si sistemelor

  Seminar 1. Reprezentarea sistemele dinamice. 1. Obiectiv: Reprezentarea sistemelor dinamice liniare simple prin modelel de baza: ecuatii diferentiale sau in difenrente, functii de transfer, calculul raspunsului la impuls si la semnal treapta. 2: Exercitii rezolvate E1: Sa se stabileasca diverse modele matematice (ecuatie diferentiale, functie de transfer, raspuns la impuls, raspuns la treapta unitara, etc) pentru circuitele fizice din figurile urmatoare cu valorile: R1=1 kOhm; R2 = 2 kOhm;...

 • Operatii cu numere binare

  1. Regulile operațiilor cu numere binare reprezentate fără semn a) Adunarea 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 și 1 transport la rangul imediat superior (cu "depășire") Exemplu: 1 1 1 1 1 (transport) 0 1 1 0 1 + 1 0 1 1 1 ------------- = 1 0 0 1 0 0 b) Scăderea 0 −0- 0 0−1- 1, cu împrumut 1 de la rangul imediat superior 1−0- 1 1−1- 0 Exemplu - * * * (steluța marchează bitul de unde există împrumut) 1 1 0 1 1 1 0 − 1 0 1 1 1 ----------------...

 • Sisteme de achizitii de date

  PROBLEMA 1: -Determinați parametrii electrici ai semnalelor măsurate cu osciloscopul: C_X=20 ms/div C_(y_1 )=1V/div C_(y_2 )=1V/div Se cer: T=? f=? U(t)=? U_max=? U_ef=? 0 20 40 60 80 T1[ms] T2[ms] 0 20 40 60 Observație: De regulă, ecranul oscilatorului este împărțit în diviziuni astfel: 10 diviziuni pe orizontală 8 diviziuni pe verticală Calculul parametrilor ceruți pentru primul semnal sinusoidal: Perioada: T_1=C_x∙X_1=20∙〖10〗^(-3)∙4=80 [ms]=0,08 [s] Frecvența:...

 • Electronica si informatica medicala

  1)Sa se genereze un semnal s format din sumarea a 3 sinusoide armonice cu frecvente diferite. Formule folosite: A=1,2,3,…,1000 Semnalul sinusoidal s-a fost realizat prin sumarea a 3 sinusoide de frecvente diferite: B = SIN1(A1*2*PI()/30) C = SIN2(A1*2*PI()/60) D = SIN3(A1*2*PI()/80) E= (SIN1 + SIN2 + SIN3) generat dupa formula :B1+C1+D1 2)Sa se adauge zgomot z1 generat de functia RANDOM (zgomot uniform )de amplitudine (N+P)/100 din amplitudinea varf la varf a semnalului (N+P fiind...

 • Problema Rezolvata ASCE

  1. Presupun Vcc = +12V. 2. Punctul static de funcionare in regiunea activă este [Vce = 7,1 V , Ic = 4,8 mA] 3. Pentru acest exemplu se vor modifica valorile componentelor astfel : Rs = 100 kΩ, Rc = 1kΩ. 4. In curent continuu nu trebuie să existe legatură intre circuit si RL. Se adauga C3 = 47µF. 5. Sursa de semnal mic : [vs = 10 mV(vv) , f = 1Hz – 50kHz]] La -3dB amplificarea scade la jumatate. [determinare practica cu Multisim 11.0] Banda de trecere este 20 Hz – 27 kHz Pentru studiul...

 • Structura Cristalina

  Datorita fortelor de atractie dintre particulele constituente,substantele se prezinta in mai multe stari de agregare solid cristal lichid lichid gaz plasma Starea in care se prezinta o anumita substanta depinde de natura acesteia,de presiune si de temperatura.Pe masura cresterii temperaturii si scaderea presiunii,se trece de la starea solida la cea gazoasa Intre starea solida amorfa si cea solida cristalina exista stari intermediare,stari mezomorfe cu proprietati din ambele stari -...

 • Convertoare

  Se considera CNA-ul din figura 1. Se cere: a) Sa se deduca relatia de conversie si rezolutia. b) Daca timpul de comutare al comutatoarelor electronice este 100ns, sa se determine capacitatea maxima a nodului de însumare Cn , astfel încât timpul de conversie £ 500ns. c) Daca se utilizeaza comutatoare MOS ca cele din Fig. având rezistenta tranzistorului deschis ra = 100 W si a tranzistorului blocat ro=5MW, sa se calculeze eroarea de zero si de cap de scara. d) Admitând o toleranta a...

 • Centrale Telefonice Digitale

  1. Structura generalã a unui sistem de comutaþie si de transmisiuni 1.1. Introducere Apariþia sistemelor de comutaþie si de transmisiuni digitale a deschis perspective considerabile pentru telecomunicaþii si informaticã, deoarece acestea pot realiza un transfer rapid si sigur de informaþii diverse (voce, date, texte, imagini), rãspunzând astfel cerinþelor abonaþilor privind diversificarea serviciilor si asigurarea unei calitãþi deosebite pentru acestea. Pentru a defini un sistem de...

 • Probleme

  Se da sistemul analogic: 1.a) Calculati valorile de c.c. pentru semnalele x(t) si p(t); 1.b) Calculati si reprezentati grafic spectrul de amplitudini pentru semnalul x(t); 1.c) Care este forma semnalului y(t)? 1.d) Care este valoarea medie a semnalului y(t)? Rezolvare: 1.a) 1.b) 1.c) 1.d) Se da sistemul periodic: 2.a) Care este forma semnalelor la iesirea sistemelor: 2.b) Care este valoarea componentei de c.c. a semnalului x(t); 2.c) Care este valoarea puterii medii a semnalului...

 • Polarizarea Dielectricilor Tipuri de Polarizare - Masura Polarizarii

  Dielectricii sunt materiale a caror diagragrama energetica poate fi reprezentata in urmatorul mod: Zona interzisa la dielectrici e relativ mai mare in comparatie cu metalele si semiconductorii, si in rezultat conductibilitatea electr in ei ca regula nu se observa. Rezistivitatea specifica a dieletricilor este foarte mareajungind la nivelul 108 – 1016 (Ω*m) din care cauza sunt utilizati ca izolatori. O proprietate specifica a dielectricilor este capacitatea sa de a se polariza. Natura...

 • Mentenabilitatea Echipamentelor

  P1. Se consideră un echipament compus din 7 elemente, având o schemă logică de fiabilitate de tip serie. Elementele sunt caracterizate de ratele de defectare: λ1=3.3*10-6, λ2=3*10-6, λ3=2.3*10-7, λ4=7.3*10-6, λ5=3.2*10-6, λ6=5*10-6, λ7=3.5*10-8. Fig. 1. Să se stabilească ordinea măsurătorilor pentru identificarea elementului defect şi să se întocmească arborele de mentenanţă. P2. Se consideră un echipament compus din 6 elemente, având o schemă logică de fiabilitate ca în figura 2....

 • Circuite Electronice Fundamentale

  1. Amplificatoare cu tranzistoare 1. Pentru amplificatorul din figura se cunosc: ¡ÓVAl=¡Ó12V, 1 mA6,1,K7,4,K500ƒ­ƒÇƒ­ƒÇƒ­IRRDGV5,0,2,V/mA1,02ƒ­ƒ­ƒ­PVLWk. a) 0,75p. Care este PSF ? ƒvƒwDSDVI, b) 0,75p. Ce valori au parametrii amplificatorului ? Care este modelul echivalent al amplificatorului? oivRRA,, c) 0,75p. Care sunt cronogramele semnalelor pentru VAl ),(),(),(),(titvtvtvDOoG]mV[sin500)(ttviƒçƒ­ ? d) 0,75p. In ce conexiune este amplificatorul ? Care parametri ai amplificatorului...

 • Captorii si Vectorii Utilizati in Teledetectie

  Este o stiinta aplicata care are ca obiect măsurarea exactă şi determinarea în spaţiu şi în timp a obiectelor fixe sau mobile, precum şi reprezentarea lor grafică numerică sau fotografică pe baza unor fotografii speciale numite FOTOGRAME. Măsurarea planimetrică şi altimetrică a suprafeţelor; Determinarea suprafeţelor în mişcare / supuse deformaţiilor; Studierea evoluţiei culturilor agricole; Studierea factorilor de poluare a mediului înconjurător; Înregistrarea fotografică se face din...

 • Teorie Convertoare Analog Numerice - Convertoare Numeric Analogice

  CAPITOLUL 1 Introducere Sistemele electronice digitale pot să prelucreze rapid şi cu precizie mare, să manipuleze şi să stocheze cantităţi mari de date. Convertoarele analog numerice sunt elementele de bază necesare transformării informaţiilor din lumea exterioară în formă analogică în informaţii numerice, însă indiferent de modul de realizare, forma de prezentare a informaţiei numerice respectă un anumit standard stabilit prin tipul codului ales. Funcţie de gama semnalului analogic,...

 • Notiuni Introductive de SPICE

  Noţiuni introductive de SPICE • SPICE înseamnă Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis • A fost dezvoltat in Electronics Research Laboratory din cadrul University of California, Berkeley • în 1975, SPICE 2 este pus la dispoziţia publicului SPICE se bazează pe o analiză nodală • Masa se notează cu 0 (zero); • Nodurile care se pot restrânge la unul singur au un singur nume (număr); • Punctul de înseriere a două componente se consideră nod şi se numerotează; Componentele...

Pagina 1 din 5