Seminariile din domeniul Electronică

Analiza și sinteza circuitelor și sistemelor

Seminar 1. Reprezentarea sistemele dinamice. 1. Obiectiv: Reprezentarea sistemelor dinamice liniare simple prin modelel de baza: ecuatii diferentiale sau in difenrente, functii de transfer, calculul raspunsului la impuls si la semnal treapta. 2: Exercitii rezolvate E1: Sa se stabileasca diverse modele matematice... citește mai departe

134 pagini Gratis Extras Preview

Operații cu numere binare

1. Regulile operațiilor cu numere binare reprezentate fără semn a) Adunarea 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 și 1 transport la rangul imediat superior (cu "depășire") Exemplu: 1 1 1 1 1 (transport) 0 1 1 0 1 + 1 0 1 1 1 ------------- = 1 0 0 1 0 0 b) Scăderea 0 −0- 0 0−1- 1, cu... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de achiziții de date

PROBLEMA 1: -Determinați parametrii electrici ai semnalelor măsurate cu osciloscopul: C_X=20 ms/div C_(y_1 )=1V/div C_(y_2 )=1V/div Se cer: T=? f=? U(t)=? U_max=? U_ef=? 0 20 40 60 80 T1[ms] T2[ms] 0 20 40 60 Observație: De regulă, ecranul oscilatorului este împărțit în diviziuni astfel: 10... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Electronică și informatică medicală

1)Sa se genereze un semnal s format din sumarea a 3 sinusoide armonice cu frecvente diferite. Formule folosite: A=1,2,3,…,1000 Semnalul sinusoidal s-a fost realizat prin sumarea a 3 sinusoide de frecvente diferite: B = SIN1(A1*2*PI()/30) C = SIN2(A1*2*PI()/60) D = SIN3(A1*2*PI()/80) E= (SIN1 + SIN2 + SIN3)... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Problemă rezolvată ASCE

1. Presupun Vcc = +12V. 2. Punctul static de funcionare in regiunea activă este [Vce = 7,1 V , Ic = 4,8 mA] 3. Pentru acest exemplu se vor modifica valorile componentelor astfel : Rs = 100 kΩ, Rc = 1kΩ. 4. In curent continuu nu trebuie să existe legatură intre circuit si RL. Se adauga C3 = 47µF. 5. Sursa de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Structura cristalină

Datorita fortelor de atractie dintre particulele constituente,substantele se prezinta in mai multe stari de agregare solid cristal lichid lichid gaz plasma Starea in care se prezinta o anumita substanta depinde de natura acesteia,de presiune si de temperatura.Pe masura cresterii temperaturii si scaderea... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras

Convertoare

Se considera CNA-ul din figura 1. Se cere: a) Sa se deduca relatia de conversie si rezolutia. b) Daca timpul de comutare al comutatoarelor electronice este 100ns, sa se determine capacitatea maxima a nodului de însumare Cn , astfel încât timpul de conversie £ 500ns. c) Daca se utilizeaza comutatoare MOS ca cele... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Centrale Telefonice Digitale

1. Structura generalã a unui sistem de comutaþie si de transmisiuni 1.1. Introducere Apariþia sistemelor de comutaþie si de transmisiuni digitale a deschis perspective considerabile pentru telecomunicaþii si informaticã, deoarece acestea pot realiza un transfer rapid si sigur de informaþii diverse (voce, date,... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Probleme

Se da sistemul analogic: 1.a) Calculati valorile de c.c. pentru semnalele x(t) si p(t); 1.b) Calculati si reprezentati grafic spectrul de amplitudini pentru semnalul x(t); 1.c) Care este forma semnalului y(t)? 1.d) Care este valoarea medie a semnalului y(t)? Rezolvare: 1.a) 1.b) 1.c) 1.d) Se da sistemul... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Polarizarea dielectricilor, tipuri de polarizare - măsura polarizării

Dielectricii sunt materiale a caror diagragrama energetica poate fi reprezentata in urmatorul mod: Zona interzisa la dielectrici e relativ mai mare in comparatie cu metalele si semiconductorii, si in rezultat conductibilitatea electr in ei ca regula nu se observa. Rezistivitatea specifica a dieletricilor este... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Mentenabilitatea Echipamentelor

P1. Se consideră un echipament compus din 7 elemente, având o schemă logică de fiabilitate de tip serie. Elementele sunt caracterizate de ratele de defectare: λ1=3.3*10-6, λ2=3*10-6, λ3=2.3*10-7, λ4=7.3*10-6, λ5=3.2*10-6, λ6=5*10-6, λ7=3.5*10-8. Fig. 1. Să se stabilească ordinea măsurătorilor pentru identificarea... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Electronice Fundamentale

1. Amplificatoare cu tranzistoare 1. Pentru amplificatorul din figura se cunosc: ¡ÓVAl=¡Ó12V, 1 mA6,1,K7,4,K500ƒ­ƒÇƒ­ƒÇƒ­IRRDGV5,0,2,V/mA1,02ƒ­ƒ­ƒ­PVLWk. a) 0,75p. Care este PSF ? ƒvƒwDSDVI, b) 0,75p. Ce valori au parametrii amplificatorului ? Care este modelul echivalent al amplificatorului? oivRRA,, c) 0,75p.... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Teorie Convertoare Analog Numerice - Convertoare Numeric Analogice

CAPITOLUL 1 Introducere Sistemele electronice digitale pot să prelucreze rapid şi cu precizie mare, să manipuleze şi să stocheze cantităţi mari de date. Convertoarele analog numerice sunt elementele de bază necesare transformării informaţiilor din lumea exterioară în formă analogică în informaţii numerice, însă... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Noțiuni Introductive de SPICE

Noţiuni introductive de SPICE • SPICE înseamnă Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis • A fost dezvoltat in Electronics Research Laboratory din cadrul University of California, Berkeley • în 1975, SPICE 2 este pus la dispoziţia publicului SPICE se bazează pe o analiză nodală • Masa se notează cu 0... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Integrate Digitale

Sintetizati cu bitabili JK (pentru A si B) si bistabili D (pentru C si D) numaratorul recursibil functionand intre pozitiile si ,inclusive. Se cere: 1. tabel de valori 2. determinarea functiilor de intrare ale bistabililor folosind programul COMIN 3. schema logica. Tabelul b) cu n1 =2 si n2=10 Tabel de adevar:... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview