Toate seminariile din domeniul Electrotehnica

 • Test de autoevaluare - Masina sincrona

  1.In figura prezentata mai jos scrieti partile constructive 1,2,3,sau 4. 2. Rotorul prezentat in figura este: a)cu poli aparenti b)cu poli inecati c) in scurtcircuit 3. Rotorul prezentat in figura este: a)cu poli aparaneti b)cu poli inecati c) in scurtcircuit 4. Ce reprezinta elementul 1 al rotorului generatorului sincron reprezentat in figura de mai jos:. a.Bobina b. Axul rotorului c. Circuitul magnetic d. Colivia 5.Ce reprezinta elementul 2 al rotorului generatorului sincron...

 • Intensitatea curentului

  1. Intensitatea curentului electric. Starea globală a regimului electrocinetic dintr-un conductor se definește cu ajutorul unei mărimi fizice scalare numită intensitatea curentului electric, notată în general cu i . Într-un conductor, omogen și izotrop, intensitatea curentului electric se definește ca sarcina electrică netă (pozitivă și negativă) Dq ce traversează, în unitatea de timp, suprafața unei secțiuni transversale a conductorului. Astfel: t q i D = D (1.1) În regim...

 • Convertoare electromecanice

  Cerințe: a. Scrierea modelului matematic al mașinii de curent continuu cu excitație independentă, luând în considerare dependența neliniară dintre fluxul magnetic de excitație și curentul de excitație (caracteristica de magnetizare). b. Implementarea modelului matematic obținut, folosind funcția S- FUNCTION, din cadrul mediului de simulare, Matlab - Simulink. c. Rezultatele pornirii în gol și în sarcină. Rezolvare: a. Ecuațiile regimului dinamic ale mașinii de curent continuu:...

 • Linii electrice in cablu - izolatia policlorura de vinil (PVC)

  Liniile electrice în cablu (LEC) au căpătat o largă extindere, în special în rețelele de distribuție publică din marile aglomerări urbane și în incinta societăților industriale. În cea mai mare parte, liniile în cablu se construiesc prin instalarea cablurilor direct în pământ. Există însă multe situații când cablurile se montează în tuneluri, canale, în construcții supraterane etc. Compunentele cablului sunt: o conductorul o izolatia o ecranarea o mantaua de protectie Izolatia se...

 • Securitatea masinilor

  1. Legislaţia şi standardele aplicabile în domeniul securităţii maşinilor (B.1) a. acte normative: • H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; • H.G. nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (Directiva „Maşini”, modificată şi completată prin H.G. nr. 517/2011). b. standarde: • standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini...

 • Problema

  Se consideră schema din figură, în care o staţie coborâtoare de 2x20 MVA este alimentată de o linie 110 kV lungă de 30 km, cu conductoare de oţel- aluminiu cu = 0,029 mm2/m şi cu fazele aşezate în linie, distanţa între fazele vecine fiind de 3175 mm. Perditanţa liniei se neglijează. Parametrii (identici) ai transformatoarelor: o Sn = 20 MVA; usc% = 9% ; o ΔPcu = 120 kW; o ΔPfe = 30 kW; o io% = 2% ; o raportul de transformare k = Puterea maximă absorbită de consumator este S = 25 -...

 • Electrotehnica

  Problema nr. 1: Pentru circuitul de c.c. cu schema din figura de mai jos valorile parametrilor elementelor de circuit sunt: E1 =10 V; 5 E = 8 V; 3 2 A g I = ; 1 R = 4 Ħ; 2 R = 2 Ħ; 4 R = 2 Ħ; 5 R = 2 Ħ. Se cer: a) Valorile curen.ilor prin laturile circuitului ?, 1,5 kI = k = ; b) Valoarea tensiunii la bornele sursei de curent 3 ? g U = ; c) Verificarea bilan.ului puterilor c g P = P Problema nr. 2 Pentru circuitul de c.a. cu schema din figura de mai jos valorile parametrilor...

 • Echipamente Electrice

  Rolul unui întreruptor este cel de a stabili circulaţia liberă a curentului electric într-o latura a unei reţele, în condiţii de funcţionare normale – adică este aparat de comutaţie şi de a întrerupe curentul, atunci când intensitatea sa devine excesivă într-o reţea ce conţine un defect – aparat de protecţie. El mai poate fi necesar pentru întreruperea curenţilor de sarcină sau pentru a realiza o secvenţă „declanşat-anclanşat-declanşat” (D-A-D), numită reanclanşare automată, în eventuala...

 • Captorii si Vectorii Utilizati in Teledetectie

  Este o stiinta aplicata care are ca obiect măsurarea exactă şi determinarea în spaţiu şi în timp a obiectelor fixe sau mobile, precum şi reprezentarea lor grafică numerică sau fotografică pe baza unor fotografii speciale numite FOTOGRAME. Măsurarea planimetrică şi altimetrică a suprafeţelor; Determinarea suprafeţelor în mişcare / supuse deformaţiilor; Studierea evoluţiei culturilor agricole; Studierea factorilor de poluare a mediului înconjurător; Înregistrarea fotografică se face din...

 • Circuite Electrice - Probleme

  E.1 Probleme Cir El c.c.: Kirchhoff, Putere şi Energie Q.1 Determine the current i in the following circuit. 2 3 2 i 3 4 5 8 6 All units in V, A,Ω 4 9 5 Q.2 Determine the current i and the voltage v in the following circuit for R = 2Ω and R = 50KΩ. Adascalitei, Probleme 197 Network A Network R B A i 10V 5 v Q.3 Determine the source voltage v and the voltage across the 3Ω resistor in the following circuit. 1Ω 3Ω 4 A v Ω 4Ω 4Ω 2 4Ω Q.4 The Ammeter AM and...

 • Principiile de Construire ale Semnalelor de Transmisiuni Multiplex - Nivele de Transmisiune al Semnalelor

  Sistem de transmisiuni multiplex se numeşte un ansamblu de mijloace tehnice care asigură prin intermediul unui circuit fizic să organizăm două şi mai multe canale de comunicaţii. După metoda de divizare a canalelor se deosebesc sisteme de transmisiuni cu divizarea canalelor în timp. Divizarea canalelor în frecvenţă se practică în sistemele de transmisiuni analogice, iar divizarea canalelor în timp de obicei se practică în sistemele de transmisiuni digitale. În sistemele de transmisiuni cu...

 • Caracteristica Semnalelor Primare de Comunicatie

  Studierea spectrului energetic al vorbirii ne indică că vorbirea reprezintă un proces, spectrul de frecvenţă a căruia se află în limitele de 50 100Hz până la 8000 10000Hz. Este stabilit că calitatea vorbirii se păstrează satisfăcătoare la limitarea spectrului cu frecvenţa de la 300 3400Hz. Aceste frecvenţe au fost aprobate de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii în calitate de frontierele spectrului efectiv a vorbirii pentru banda de frecvenţă indicată se păstrează o claritate bună a...

 • Alimentarea cu Energie Electrica

  1. Consumatori şi receptoare electrice ale întreprinderilor, clasificarea lor. Consumatori electrici – totalitatea unor receptoare electrice care sînt legate printr-un regim unic în procesul de producere (secţie, atelier, uzină etc.). Receptor electric – dispozitivul care transformă energia electrică în altă formă de energie utilă sau în energie electrică cu alţi parametri (redresată). Receptoarele electrice se clasifică în: - de iluminat electric - de forţă, care pot fi electromecanice...

 • Motorul de Curent Continuu

  Motorul de curent continuu prezinta o deosebita importanta in actionarile de reglaj de viteza avand o tot mai larga dezvoltare atat ca fabricatie cat si ca utilizare. Aceste motoare sunt din ce in ce mai utilizate in tractiunea electrica, actionarea masinilor unelte in metalurgie, instalatii de transport si ridicat, etc. Motorul de curent continuu este alcatuit din 2 elemente constructive principale: STATOR ROTOR Principiul de functionare In stator se afla infasurarea de excitatie care...

 • Curent Continuu. Conexiunea in Paralel si Serie

  Capitolul 1 Circuitele electrice de curent continuu 1.1 Circuite ramificate şi neramificate simple Problema 1: În circuitul, schema căruia este reprezentată în fig. 1.1, FEM a sursei E=37,5V, rezistenţa interioară Rint=0,6 Ω. Rezistenţa la consumatori:R1=2,4Ω, R2=4,8Ω, R3=7,2 Ω. Să se afle curentul în circuite, tensiunea la bonele sursei şi consumator, la fel şi puterea sursei de curent şi puterea la consumatori. Figura 1.1 Studiind circuitul observăm ce el formează un contur electric,...

Pagina 1 din 2