Seminariile din domeniul Electrotehnică

Test de autoevaluare - Mașina sincronă

1.In figura prezentata mai jos scrieti partile constructive 1,2,3,sau 4. 2. Rotorul prezentat in figura este: a)cu poli aparenti b)cu poli inecati c) in scurtcircuit 3. Rotorul prezentat in figura este: a)cu poli aparaneti b)cu poli inecati c) in scurtcircuit 4. Ce reprezinta elementul 1 al rotorului... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Intensitatea curentului

1. Intensitatea curentului electric. Starea globală a regimului electrocinetic dintr-un conductor se definește cu ajutorul unei mărimi fizice scalare numită intensitatea curentului electric, notată în general cu i . Într-un conductor, omogen și izotrop, intensitatea curentului electric se definește ca sarcina... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Convertoare electromecanice

Cerințe: a. Scrierea modelului matematic al mașinii de curent continuu cu excitație independentă, luând în considerare dependența neliniară dintre fluxul magnetic de excitație și curentul de excitație (caracteristica de magnetizare). b. Implementarea modelului matematic obținut, folosind funcția S- FUNCTION, din... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Linii electrice în cablu - izolația policlorură de vinil (PVC)

Liniile electrice în cablu (LEC) au căpătat o largă extindere, în special în rețelele de distribuție publică din marile aglomerări urbane și în incinta societăților industriale. În cea mai mare parte, liniile în cablu se construiesc prin instalarea cablurilor direct în pământ. Există însă multe situații când... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Securitatea mașinilor

1. Legislaţia şi standardele aplicabile în domeniul securităţii maşinilor (B.1) a. acte normative: • H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; • H.G. nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a... citește mai departe

29 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Problemă

Se consideră schema din figură, în care o staţie coborâtoare de 2x20 MVA este alimentată de o linie 110 kV lungă de 30 km, cu conductoare de oţel- aluminiu cu = 0,029 mm2/m şi cu fazele aşezate în linie, distanţa între fazele vecine fiind de 3175 mm. Perditanţa liniei se neglijează. Parametrii (identici) ai... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Electrotehnică

Problema nr. 1: Pentru circuitul de c.c. cu schema din figura de mai jos valorile parametrilor elementelor de circuit sunt: E1 =10 V; 5 E = 8 V; 3 2 A g I = ; 1 R = 4 ƒ¶; 2 R = 2 ƒ¶; 4 R = 2 ƒ¶; 5 R = 2 ƒ¶. Se cer: a) Valorile curen.ilor prin laturile circuitului ?, 1,5 kI = k = ; b) Valoarea tensiunii la... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Echipamente Electrice

Rolul unui întreruptor este cel de a stabili circulaţia liberă a curentului electric într-o latura a unei reţele, în condiţii de funcţionare normale – adică este aparat de comutaţie şi de a întrerupe curentul, atunci când intensitatea sa devine excesivă într-o reţea ce conţine un defect – aparat de protecţie. El... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Captorii și vectorii utilizați în teledetecție

Este o stiinta aplicata care are ca obiect măsurarea exactă şi determinarea în spaţiu şi în timp a obiectelor fixe sau mobile, precum şi reprezentarea lor grafică numerică sau fotografică pe baza unor fotografii speciale numite FOTOGRAME. Măsurarea planimetrică şi altimetrică a suprafeţelor; Determinarea... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Circuite Electrice - Probleme

E.1 Probleme Cir El c.c.: Kirchhoff, Putere şi Energie Q.1 Determine the current i in the following circuit. 2 3 2 i 3 4 5 8 6 All units in V, A,Ω 4 9 5 Q.2 Determine the current i and the voltage v in the following circuit for R = 2Ω and R = 50KΩ. Adascalitei, Probleme 197 Network A Network R B... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Principiile de Construire ale Semnalelor de Transmisiuni Multiplex - Nivele de Transmisiune al Semnalelor

Sistem de transmisiuni multiplex se numeşte un ansamblu de mijloace tehnice care asigură prin intermediul unui circuit fizic să organizăm două şi mai multe canale de comunicaţii. După metoda de divizare a canalelor se deosebesc sisteme de transmisiuni cu divizarea canalelor în timp. Divizarea canalelor în frecvenţă... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristica Semnalelor Primare de Comunicație

Studierea spectrului energetic al vorbirii ne indică că vorbirea reprezintă un proces, spectrul de frecvenţă a căruia se află în limitele de 50 100Hz până la 8000 10000Hz. Este stabilit că calitatea vorbirii se păstrează satisfăcătoare la limitarea spectrului cu frecvenţa de la 300 3400Hz. Aceste frecvenţe au fost... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Alimentarea cu Energie Electrică

1. Consumatori şi receptoare electrice ale întreprinderilor, clasificarea lor. Consumatori electrici – totalitatea unor receptoare electrice care sînt legate printr-un regim unic în procesul de producere (secţie, atelier, uzină etc.). Receptor electric – dispozitivul care transformă energia electrică în altă formă... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Motorul de Curent Continuu

Motorul de curent continuu prezinta o deosebita importanta in actionarile de reglaj de viteza avand o tot mai larga dezvoltare atat ca fabricatie cat si ca utilizare. Aceste motoare sunt din ce in ce mai utilizate in tractiunea electrica, actionarea masinilor unelte in metalurgie, instalatii de transport si... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Curent Continuu. Conexiunea în Paralel și Serie

Capitolul 1 Circuitele electrice de curent continuu 1.1 Circuite ramificate şi neramificate simple Problema 1: În circuitul, schema căruia este reprezentată în fig. 1.1, FEM a sursei E=37,5V, rezistenţa interioară Rint=0,6 Ω. Rezistenţa la consumatori:R1=2,4Ω, R2=4,8Ω, R3=7,2 Ω. Să se afle curentul în circuite,... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview