Alimentarea cu Energie Electrică

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 15935
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Bubuioc
Este un seminar destul de compact .

Extras din document

1. Consumatori şi receptoare electrice ale întreprinderilor, clasificarea lor.

Consumatori electrici – totalitatea unor receptoare electrice care sînt legate printr-un regim unic în procesul de producere (secţie, atelier, uzină etc.).

Receptor electric – dispozitivul care transformă energia electrică în altă formă de energie utilă sau în energie electrică cu alţi parametri (redresată).

Receptoarele electrice se clasifică în:

- de iluminat electric

- de forţă, care pot fi electromecanice (mat.electrice, electromagneţi), electrotermice (cuptoare electrice, aparate de sudat), electrochimice (băi de electroliză)

Sarcina electrică este o mărime care caracterizează consumul de energie electrică şi se utilizează mărimile (kW, kVar, kVA). Din punctul de vedere a regimului de funcţionare, tensiunii aplicate, frecvenţei etc. receptoarele şi consumatorii energiei electrice se pot clasifica în felul următor:

1. După valoare tensiunii:

U<1 kV; U>1 kV.

2. După numărul de faze: trifazate, monofazate, de curent continuu.

3. După frecvenţă:

- de frecvenţă industrială (f=50Hz);

- de frecvenţă ridicată (f<=10 kHz);

- de frecvenţă înaltă (f>=10 kHz);

- de frecvenţă redusă (f<50 Hz).

4. După gradul de fiabilitate a funcţionării:

- Categoria I: R.E. întreruperea în AEE poate condiţiona: pericol pentru vieţi omeneşti; rebut considerabil; Defectarea utilajului costisitor; Rebut de producţie în masă; Dereglarea procesului tehnologic complicat; Întreruperea funcţionării unor elemente importante ale gospodărei comunale.

- Categoria II: R.E. care la deconectarea lor apar pierderi materiale: Întreruperea pînă la 24 ore. Într.provoacă:Nerealizări de producţie;Inactivitatea în masă a muncitorilor;Staţionarea utilajului şi a unităţilor de transport;Întreruperea activităţilor normale a unui număr mare de locuitori rurali sau urbani.

- Categoria III: cele, care nu întră în cat.I şi II

- Categoria 0: grupa specială, care trebuie să fie alimentată din 3 părţi. Deconectarea lor poate provoca explozii, distrugerea utilajului (săli de operaţii, cuve pentru electroliza aluminiului)

5. După regimul de funcţionare:

- R.E.cu regim permanent de funcţionare

Temperatura părţilor componente a R.E. pe durata conectării creşte pînă la o valoare concretă şi care rămîne neschimbată(mot.elec.a pompelor, ventilatoarelor, compensatoarelor)

- R.E. cu regim de funcţionare de scurtă durată:

În acest regim temperatura părţilor componente ale RE pe durata conectării nu reuşeşte să se stabilizeze, dar în perioada pauzei reuşeşte să se răcească pînă la temperatura mediului ambiant.

- R.E. care funcţionează în regim intermitent

La care temperatura părţilor componente ale R.E. pe durata conectării nu reuşeşte să crească pînă la valoarea temperaturii de regim permanent, iar pe durata pauzei se micşoreză pînă la temperatura mediului înconjurător.

tcic = tcon + t0 ≤10 min;( timpul de ciclu,conectare ,pauză)

DA – durata de acţionare

tc – timpul de conectare

6.După caracterul curentului:

-de curent continuu

-de curent alternativ

7.După starea punctului neutru al sistemului electric:

- Instalaţii electrice cu neutrul legat direct la pîmănt (pînă la 1 kV, 110 kV)

- Instalaţii electrice cu neutrul izolat de pămînt (6,10,20,35 kV)

- Instalaţii electrice cu neutrul legat la pămînt prin rezistenţă (35 kV)

8. După amplasarea receptoarelor:

- R.E. staţionare

- R.E. mobile (macara, grindă)

9. După puterea instalată:

- Întreprinderi mari: Pi=75MW – 110 MW;

- Întreprinderi medii: Pi<75 MW;

- Întreprinderi mici: Pi<5 MW.

Preview document

Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 1
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 2
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 3
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 4
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 5
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 6
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 7
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 8
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 9
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 10
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 11
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 12
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 13
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 14
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 15
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 16
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 17
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 18
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 19
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 20
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 21
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 22
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 23
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 24
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 25
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 26
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 27
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 28
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 29
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 30
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 31
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 32
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 33
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 34
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 35
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 36
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 37
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 38
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 39
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 40
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 41
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 42
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 43
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 44
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 45
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 46
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 47
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 48
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 49
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 50
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 51
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 52
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 53
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 54
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 55
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 56
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 57
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 58
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 59
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 60
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 61
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 62
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 63
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 64
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 65
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 66
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 67
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 68
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 69
Alimentarea cu Energie Electrică - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Alimentarea cu Energie Electrica.doc

Alții au mai descărcat și

Stație electrică de transformare 100-20 kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 100/20kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Maglev

Maglev este un sistem confom caruia trenurile se misca deasupra sinelor folosind fortele electromagnetice dintre magnetii supraconductori de la...

Stații și Posturi de Transformare

ETAPA I Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban şi un post de transformare...

Studiul Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

ARGUMENT Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră nouă a...

Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune

CAPITOLUL 1 PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE PRIN RELEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ELECTROENERGETICE 1.1 Introducere Una din...

Instalația de Alimentare cu Energie Electrică a Unei Intreprinderi

Să se proiecteze instalaţia de alimentare cu energie electrică a unei intreprinderi având receptoare de joasă tensiune de categoria I, II, III,...

Aparate electrocasnice

Capitolul I Introducere Panourile radiante sunt corpuri care transforma energia electrica in unde inflarosii (unde termice).Transferul de energie...

Echipamente pentru încălzire, ventilat și aer condiționat

Să se proiecteze un sistem de încălzire electrică în pardoseală pentru apartamentul din fig. 1 situat la parterul unui bloc cu parter şi patru...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea cu energie electrică a unei fabrici de covoare

ÎNTRODUCERE Asigurarea cu energie electrică la parametrii calitativi şi cantitativi ceruţi îi revine sistemului electroenergetic care prezintă...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Contribuții la îmbunătățirea indicilor de exploatare în secția de alimentare cu energie electrică Cet-Nord, Bălți

INTRODUCERE Exploatarea utilajului electric la CET, în deosebi exploatarea utilajului de putere, are foarte multe tangente cu electrificarea...

Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Alimentare cu Energie Electrică

INTRODUCERE La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Combinatului Industriei de Construcții

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Alimentarea cu energie electrică combinatul metalurgic

1. Planul de situație a uzinei. 2. Informația despre puterile instalate a secțiilor - tabelul 1. 3. Lista puterilor nominale a receptoarelor...

Ai nevoie de altceva?