Toate seminariile din domeniul Energetica

 • Comparatie Centrale BWR PWR CANDU

  1. Introducere SBO-Station Blackout = Pierderea alimentarii cu energie electrică, a liniilor de de curent “off-site”, urmată de pierderea generatorilor diesel, “on-site”. Termeni: CDF – Core Damage Frequency Plant CDF – Probabilitatea de deteriorare a ZA într-un an, luând în considerare doar scenariile reale. Cu alte cuvinte probabilitatea ca ZA să se deterioreze datorită unor probleme serioase, cum ar fi: PB-Pipe Break, SBO, oprirea neprogramată şi necontrolată a turbinei etc.. SBO CDF –...

 • Elementele si Lucrarile de Instalatii

  Elementele si lucrarile de instalatii sunt necesare pentru asigurarea conditiilor normale de exploatare, confort si igiena a cladirilor si cuprind in general: instalatii sanitare; Instalatii de incalzire; Instalatii de ventilare; Instalatii elecrice; In afara acestora,unele cladiri pot cuprinde , functii de necesitati Instalatii de ascensoare( pentru persoanae sau marfuri),instalatii cu alimentare cu gaze,instalatii de conditionare a aerului,ect.. Sistemul de alimentare cu apa,...

 • Schema de Comanda a Excitatiei Generatorului Sincron

  Excitatia generatorului sincron GS este asiguratã de o punte redresoare complet comandatã Rd Ex conform figura 2.13. Generatorul sincron GS poate functiona atât în regim autonom cât si cuplat la reteaua de 0,4 kV. În ambele cazuri excitatia poate fi comandatã atât în regim manual cât si în regim automat . În regim manual reglarea curentului de excitatie se realizeazã prin intermediul potentiometrului P1 sau printr-o cheie „creste-scade” care lucreazã în paralel cu bucla de reglaj...

 • Probleme la Simplex

  Problema 1. 1. MW; ; h. 2. MW; ; h. 3. MW; ; h. 4. P1∙T1+P2∙T2+P3∙T3 = 3,3 ∙ 1010 kWh. 5. MW. Pentru a trece prin inegalităţi în egalităţi adăugăm o necunăscută xj la fiecare restricţie: 1. P1 + X1 = 1600 ∙ 103; 2. P2 + X2 = 1600 ∙ 103; 3. P3 + X3 = 2400 ∙ 103; 4. P1∙T1 + P2∙T2 + P3∙T3 + X5= 3,3 ∙ 1010 5. P1 + P3 + X4 = 3000 ∙ 103; Întroducem o funcţie artificială Z ce este egală cu suma variabililor artificiale: -P1∙T1 - P2∙T2 - P3∙T3 = Z - 3,3 ∙ 1010 Alcătuim tabel: P1 P2...

 • Tipurile Principale de Centrale Electrice

  Centrala electrică este întreprinderea sau instalaţia care elaborează energie electrică,transformînd alte feluri de energie. Centralele electrice produc energie electrică şi termică pentru necesităţile economiei naţionale şi ale gospodăriei comunale.În funcţie de sursa de energie se deosebesc centrale termoelectrice (CTE),centrale hidroelectrice (CHE),centrale atomoelectrice (CAE).Din CTE fac parte centralele electrice cu condensaţie (CEC) şi centralele electrice de termoficare CET. Una din...

 • Macrosisteme Energetice

  1. Clasificarea surselor de energie Sursele de energie sunt clasificate în funcţie de caracteristicile acestora şi după ponderea pe care o au în balanţa energetică mondială. Din aceste puncte de vedere se definesc: -sursele de energie clasice sau convenţionale bazate pe: cărbune, petrol, gaze naturale, uraniu; -surse de energie regenerabile bazate pe: radiaţia solară, vânt, valuri sau maree, circulaţia apei în natură, căldura solului, biomasa; metanogeneza bacteriană; -surse inepuizabile...

 • Echipamente Electrice

  Rolul unui întreruptor este cel de a stabili circulaţia liberă a curentului electric într-o latura a unei reţele, în condiţii de funcţionare normale – adică este aparat de comutaţie şi de a întrerupe curentul, atunci când intensitatea sa devine excesivă într-o reţea ce conţine un defect – aparat de protecţie. El mai poate fi necesar pentru întreruperea curenţilor de sarcină sau pentru a realiza o secvenţă „declanşat-anclanşat-declanşat” (D-A-D), numită reanclanşare automată, în eventuala...

 • Impactul Centralelor Electrice asupra Mediului

  Aportul Energia Energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, pentru bunul mers al majorităţii activităţilor industriale şi comerciale, este simbol al dezvoltării social-economice şi al civilizaţiei dar, în acelaşi timp, reprezintă cauza unor prejudicii serioase asupra mediului. Prezentare a Sectorului energetic Sectorul energetic cuprinde următoarele activităţi: extracţia şi prepararea cărbunelui, extracţia petrolului şi gazelor naturale, extracţia şi prepararea...

 • Grafica de Calcul

  Scopul lucrării: De a face cunoştinţă cu metoda de calcul a fiabilităţii ansamblului cu rulmenţi a maşinilor electrice. Problema De determinat probabilitatea funcţionării fără refuz a ansamblului cu rulmenţi din figura 1 ştiind următorii parametri, prezentaţi în tabelul 1. Tabelul 1 Parametrii necesari, unităţi de măsură simbol valoarea Dimensiunile rotorului, m a 0,8 b 0,3 c 0,4 Forţa de greutate a rotorului, N·103 GR 3,5 Forţa de atracţie magnetică unilaterală, N·103 Tu 4 Forţa...

 • Modelarea Turbopompelor

  A. PROBLEME REZOLVATE 1. În ajutajele unei trepte cu aciune aburul intr cu viteza iniial c0 = 60 m/s. Cunoscând cderea teoretic de entalpie pe treapt Ht = 48 kJ/kg, înlimea ajutajelor la ieire la1 = 0,04 m, unghiul de ieire din ajutaje a1ef = 11 ° i coeficientul de reducere a raportului optim de viteze kx = 0,9 s se determine: a. diametrul mediu al treptei; b. diagramele de viteze; c. randamentul periferic al treptei. Se cunoate coeficientul de reducere a vitezei în...

 • Balante si Optimizari in Energetica Seminar 2

  Aplicaţia nr. 1: Se cere maximizarea funcţiei obiectiv în prezenţa restricţiilor ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL: • Determinăm o primă soluţie admisibilă de bază • În urma introducerii variabilelor auxiliare sistemul de restricţii devine: • Algoritmul simplex primal are următorii paşi: Pasul 1: sistemul de restricţii şi funcţia obiectiv se scriu sub o formă generală tabelară ↓ b x1 x2 x3 x4 x5 x6 ← x4 8 2 3 0 1 0 0 x5 10 0 2 5 0 1 0 x6 16 3 2 4 0 0 1 F 0 -3 -5 -4 0 0 0 Tabelul se va...

 • Balante si Optimizari in Energetica Seminar 1

  Se consideră un sistem electroenergetic în care pentru instalarea unei puteri disponibile în trei tipuri de centre termoelectrice (CTE) şi centrale hidroelectrice cu lac de acumulare cu reglaj zilnic CHEz sau lac de acumulare cu reglaj anual CHEa, se dispune de o investiţie de 900 de unităţi monetare. Sistemul are puterea medie orară maximă în ziua cea mai încărcată iarna de Ps=500MW. Puterea cerută de sistem la vârful de seară iarna este de Pv=700MW. Energia cerută de sistem în timpul unui...

 • Utilizare EE

  Energia electrica este forma de energie cu ponderea cea mai insemnata, ce se utilizeaza atât in procesul de producere a bunurilor materiale cât si la consumatorii casnici. De asemenea se preconizeaza ca in viitor ea sa devina cea mai importanta energie utilizata si intr-un alt sector, mare consumator de energie, precum transportul. Dintre avantajele care o fac sa fie preferata altor forme de energie putem aminti: -transportul ieftin la mari distante si cu pierderi mici, ceea ce face ca ea sa...

 • Consideratii privind Metoda Reactantei

  CONSIDERATII privind localizarea defectelor prin metoda reactantei, la defecte monofazate Fie o LEA cu dubla alimenatere. Schema echivalenta se prezinta in fig. 1. Fig. 1 Schema echivalenta În cazul defectului monofazat (fig. 2), situat la distanta mZL fata de bara statiei A, ecuatiile tensiunilor si curentilor la locul de defect sunt: Iy = Iz = 0 Ex = Ix RF pentru cazul general al existentei unei impedante de trecere la locul de defect. Daca defectul este net atunci: Ex = 0 Fig. 2...

 • Caracteristica MHO a Protectiei de Distanta

  Observatii privind caracteristicile de masura MHO In cazul unui scurtcircuit monofazat RO, intr-o LEA 110 kV radiala tensiunile remanente pe faze si curentii prin linie sunt: impedanta directa respectiv homopolara a sistemului. - impedanta directa respectiv homopolara a liniei pana la locul de defect

Pagina 1 din 2