Toate seminariile din domeniul Filologie

 • Proza Fantastica Eminesciana de la Sarmanul Dionis la Ioan Vestimie

  Chiar dacă prozatori ca Alecu Russo, Nicu Gane şi înaintea lor Costache Negruzzi inseraseră motiveme şi topoi fantastici în câteva texte, intuind extraordinarul lor potenţial epic, primul scriitor român care dovedeşte o impecabilă cunoaştere a convenţiilor fantasticului european este, neîndoielnic, Mihai Eminescu. El este primul care se desprinde de modelul folcloric şi experienţa vieneză fusese esenţială în acest sens. Judecând după mărturia lui Slavici, dintr-o scrisoare către Iacob...

 • Germanofilii - Elita Intelectuala Romaneasca in Anii Primului Razboi Mondial

  Cartea „Germanofilii: elita intelectuală româneascã în anii Primului Rãzboi Mondial” a fost scrisă de reputatul istoric Lucian Boia și a apărut la editura Humanitas în 2009. Lucian Boia, s-a nãscut în București la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București. Opera sa, întinsă și variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România și în Franța, precum și traduceri în engleză, germană și în alte limbi. Boia este preocupat îndeosebi de istoria...

 • Neomodernismul

  Neomodernismul – Generaţia 60’ (1960-1980) – curent literar de revigorare a poeziei, de revenire a discursului liric interbelic la formulele de expresie metaforice, la imaginile artistice, la reflecţiile fiosofice. În periodizarea poeziei contemporane, critica literară a stabilit trei etape distincte: 1. Realismul socialist (Proletcultismul) între 1948-1964, în care ideologia socialistă a impus teme şi modalităţi de expresie cu totul nepotrivite exprimării artistice, care a însemnat o...

 • Seminar Lucian Blaga

  OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele concepte si idei-fortã care dau mãsura consistentei si originalitãtii ei. În acest sens, vor fi puse în luminã valentele sale filosofice actuale în contextul cultural mai vast al unor domenii si discipline socio-umane (etnografia, antropologia culturalã, psihanaliza etc.) De asemenea, cursul urmãreste sã surprindã, într-o manierã reflexivã,...

 • Raspunsuri Examen Filosofie

  1. Filosofia ca concepţie despre lume şi modalitate de gândire. Corelaţia dintre filosofie şi alte forme de cultură: mitologie, religie, ştiinţă. Filosofia şi ştiinţa economică. „Filosofia” este de origine greacă şi se traduce ca „iubire, dragoste de înţelepciune” („filio” = iubire, iar “Sophia” = înţelepciune). Simbolul înţelepciunii filosofice este bufniţa. Filosofia apare ca o nouă modalitate de gândire şi ca o nouă concepţie despre lume; concepţie şi modalitate de gândire care vine să...

 • General Anatomy - Seminarii

  Because GFR is a primary measure of the health of kidney function, GFR is routinely analyzed. This can be done in several ways. The physical factors and pressures can all be measured experimentally, but this is not practical in humans. Instead, the principle of renal clearance is utilized. Renal clearance is the volume of plasma cleared of a substance per unit time. The clearance equation incorporates the urine and plasma concentrations of the substance, and the urine flow rate and is...

 • An Outlook on Life and Death in Emily Dickinson's Because I Could Not Stop for Death and Success is Counted Sweetness

  Emily Dickinson was a secluded woman who made the best out of her isolation in the form of poetry. Al though she was brought up in a Christian manner she deeply disliked and disapproved of the religious ways and thus considered themes such as life, death, eternity, beauty etc. in very particular ways that did not match that of her contemporaries. One of the most important features in her work is the ability to suggest deep meanings through simple, common words. In ‘Because I could not stop...

 • Sophies Choice by William Styron

  “ You’re a Polack, not a Yid. That gives you a privilege, a choice.” Her thought process dwindled, ceased. Then she felt her legs crumple. “I can’t choose!” She began to scream. Oh, how she recalled her own screams! Tormented angels never screeched so loudly above hell’s pandemonium. “Ich kann nicht wählen!” she screamed. The doctor was aware of unwanted attention. “Shut up!” he ordered. “Hurry now and choose. Choos, goddamit, or I’ll send them both over there. Quick!”...

 • Barocul in Literatura

  Barocul, ca şi curent artistic, s-a manifestat în cultura europeanǎ între anii 1550-1750, perioada de apogeu fiind între 1600-1700. Este considerat o perioadǎ de crizǎ a culturii, caracterizatǎ prin rafinamentul şi predilecţia pentru extravaganţǎ. Spre deosebire de perioada anterioarǎ, Renaşterea, în care predomina bucuria şi idealismul, barocul aduce sentimentul tragicului. O primǎ etimologie a cuvântului “baroc” se poate face pornind de la cuvântul “baroco”, un cuvânt artificial, care în...

 • Literatura Bizantina - Genuri si Specii

  Constituirea Imperiului Bizantin Civilizaţia şi cultura bizantină s-au costituit ca o sinteză a tuturor elementelor politice, reliogioase, intelectuale ale lumii antice în declin. Imperiul Bizantin, cunoscut şi sub numele de Imperiul Roman de Răsărit, a rezultat din divizarea Imperiului Roman din anul 395 d.Hr. şi s-a menţinut până la cucerirea capitalei sale de către turci, în anul 1453. În secolul al VI-lea, împăratul Iustinian (527-565) a visat să reîntregească Imperiul Roman. El a...

 • Proverbul

  Provenienta si definitia proverbului: Specia e numita in grai popular vorba,zicala(zisa) uneori un adios din batrani,pentru a-I conferi aureola necesara.Dintre acestea vorba e cea mai apropiata,mai de seama etimologic din latina proverbium,raspandit prin literatura medievala si aparut mai tarziu in colectii.Probervul se va bucurat de o soarta privilegiata ,invrednicindu-se de timpuriu de patrunderea in scrieri si de a fi cultivat si incercurile carturarilor in deosebi ai umanistiilor....

 • Confusing Words

  -Teach and learn To teach= to give instruction Teach is normally used with an object and the infinitive. Example I taught my brother to read. To learn= to gain knowledge Learn can be followed directly by the infinitive. Example I’m learning to play the piano. -Damage, injure and hurt When you damage something, you harm or spoil it. Example A fire damaged the school. If you injure someone, an animal, or a part of the body, you cut the skin; break a bone, cause bruising, etc....

 • Fenomenologia Sentimentului Iubirii in Romanul Anna Karenina de Lev Tolstoi

  Iubirea este o temă inepuizabilă, de o vechime imemorabilă, deoarece originile ei se leagă de originile culturii umane. Oricât de repetabilă ar fi ea de-a lungul istoriei literaturii, tema iubirii rămâne vie şi mereu fascinantă. Ea reprezintă o obsesie nu doar a poeţilor, prozatorilor şi dramaturgilor, ci şi a celor care vor să o evalueze teoretic şi să o facă inteligibilă logic: Stendhal, Proust, Octavio Paz şi mulţi alţii. Or, sentimentul iubirii, deşi etern şi repetabil, pare să se...

 • Critica Literara

  Critica literara are ca obiect evaluarea creatiei literare urmand relatia dintre opre literara si contextul cultural in care s-a creat aceasta, precum si gradul de derare a limbajului la mesajul literar. S-a constituit ca disciplina la inceputul secolului 19 prin contributia lui Rene Chateanbreauk. Istoria literara urmareste inregistrarea valorilor literare de-a lungul timpului. Aparitia criticii literare este un rezultat al formarii si evaluarii spiritului critic. Afirmarea spiritului...

 • Fisa Test Decimologic

  Etape în elaborarea testului docimologic 1. Stabilirea conţinuturilor supuse verificării şi a obiectivelor pedagogice corespunzătoare. Presupune elaborarea unui tabel/matrice de specificaţii ca în exemplul de mai jos: Conţinuturi esenţiale Obiective Obiectivele învăţării Număr itemi C Î Ap. A. S. Ev. C1 C2 C3 ... Număr de itemi C=cunoştinţe (memorare), Î=înţelegere, Ap=aplicare, A=Analiză, S=Sinteză, Ev.=Evaluare 2. Redactarea probei. Va conţine diferite tipuri de itemi: -...

Pagina 1 din 2