Fisa Test Decimologic

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Fisa Test Decimologic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Profesor: VIOLETA CARAGEA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Filologie

Extras din document

Etape în elaborarea testului docimologic

1. Stabilirea conţinuturilor supuse verificării şi a obiectivelor pedagogice corespunzătoare. Presupune elaborarea unui tabel/matrice de specificaţii ca în exemplul de mai jos:

Conţinuturi esenţiale

Obiective Obiectivele învăţării Număr itemi

C Î Ap. A. S. Ev.

C1

C2

C3 ...

Număr de itemi

C=cunoştinţe (memorare), Î=înţelegere, Ap=aplicare, A=Analiză, S=Sinteză, Ev.=Evaluare

2. Redactarea probei. Va conţine diferite tipuri de itemi:

- itemi obiectivi:

a. cu alegere duală - ex. Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat(A) sau fals(F) sau Precizaţi dacă enunţul următor este adevărat (A) sau fals (F);

b. împerechere - ex. Realizaţi conexiuni între elementele patrimoniale şi activul, respectiv pasivul patrimonial prin trasarea unor săgeţi:

Cheltuieli de constituire

Titlu de participare Activ

Furnizori

Clienţi

Creditori Pasiv

Materii prime

c. alegere multiplă – ex. Încercuiţi varianta corectă de răspuns: Sunt societăţi comerciale: a. organizaţiile de persoane b. regiile autonome c. SRL-urile d. administraţiile publice.

- itemi semiobiectivi:

a. răspunsuri scurte - ex. Precizaţi categoriile de conturi ce pot fi delimitate după funcţia contabilă.

b. itemi de completare (lacunari) – ex. Economia naturală este caracterizată de ….

c. întrebări structurate – ex. Se prezintă o situaţie privind furnizorii pe luna decembrie 2000. Se dau un număr de operaţii economico-financiare ce vizează acest cont (402). Se cere: prezentaţi schematic contul 402 furnizorii, efectuaţi analiza contabilă a operaţiilor economico-financiare date, calculaţi Re, Rd, Tsc, Tsd, Sfc.

- itemi subiectivi :

a. rezolvare de probleme – ex. Cunoscând conţinutul contractului de vânzare-cumpărare, concepeţi un astfel de contract.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fisa Test Decimologic.doc

Alte informatii

REPREZINTA modul cum se face un test decimologic si exemple.