Toate seminariile din domeniul Finante

 • Analiza cheltuielilor intreprinderii

  Rezumat În cadrul acestei lucrări, am abordat tema “Analiza Cheltuielilor Întreprinderii”, deoarece consider că în aprecierea performanței și poziției financiare a unei întreprinderi, un rol semnificativ îl reprezintă analiza cheltuielilor. Pentru început am răspuns întrebării “ce reprezintă cheltuielile întreprinderii”, pentru a evidenția aspectele teoretice din literatura de specialitate. În continuare am precizat câteva informații importante despre principiile contabilității de gestiune...

 • Analiza structurii activului a intreprinderii Conpet SA

  Introducere Atunci când vorbim despre o întreprindere mereu vor fi incluse în structura acesteia și activele deoarece acestea reprezintă resursele economice pe care le controlează entitatea respectivă, și de la care se așteaptă să se genereze beneficii economice viitoare. Orice întreprindere pentru a-și atinge obiectivele propuse trebuie să dispună de un mijloc anume, cum ar fi mașini, utilaje, clădiri sau alte mijloace specifice, care să realizeze o anumită funcție (depozitare, transport,...

 • Stadiul actual al implementarii auditului intern

  Capitolul I Abordări teoretice în privința activității de audit intern 1.1. Apariția și evoluția activității de audit Originea termenului de audit intern provine din limba latină având semnificația de „a asculta”. Despre acest termen se vorbește chiar din timpul în care Carol cel Mare era la domnie. Utilizarea efectivă a acestui termen este recentă, și anume a fost plasat în timpul crizei din anul 1929 în SUA, în momentul în care organizațiile erau supuse recesiunii și erau obligate să...

 • Analiza principalelor riscuri pentru firma Electroarges SA

  1.Prezentarea firmei Electroarges SA cu sediul în Curtea de Argeș, s-a înființat în 1971 iar peste doi ani a început să-și desfășoare activitatea. Anul 1991 a adus companiei titlul de societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Cinci ani mai târziu, 51% din pachetul de acțiuni au fost vândute către Asociația PAS Electroarges, în care acționari erau doar salariații companiei. Acțiunile rămase erau în posesia persoanelor fizice/juridice. În anul 2005 părțile Asociației PAS Electroarges...

 • Management industrial

  Calculul planului de producție și a volumului vânzărilor nete pe sortimentul de producție În acest compartiment vom calcula volumul producției pe sortimente în înterprinderea de prelucrare a cârnii și produselor din carne. Sortimentul înterprinderii cuprinde următoarele produce: Pâine de carne Salam semi-afumat ,, Vânătoresc” Salam crud-afumat „Capitală” Salam fiert-afumat „De Moscova” calitatea I Tabelul 1.1. Planul de producție pe sortiment No Denumirea producției Unitatea de...

 • Gestiunea fondurilor structurale europene

  UE isi consolideaza coeziunea economica, sociala si teritoriala cu scopul de a promova o dezvoltare echilibrate sau armonioasa pe intreg teritoriul sau. UE vizeaza in mod direct sa reduca disparitiile dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni. Prin regiunile avute in vedere, o atentie sporita se acorda zonelor afectate de tranzitia industriala, zonelor rurale, precum si regiunilor afectate de un handicap demografic sau natural permanent si grav, cum ar fi spre exemplu regiunile...

 • Metode si tehnici de impunere a impozitelor si taxelor

  Aplicația nr.1: Veniturile impozabile înregistrate de trei contribuabili A, B, C, sunt următoarele: venitul impozabil al lui A este în sumă de 180 000 u.m; venitul impozabil al lui B este în sumă de 210 000 u.m; venitul impozabil al lui B este în sumă de 160 000 u.m; Să se determine impozitele datorate și venitul net ce le rămâne celor trei contribuabili, în condițiile în care se utilizează tehnica impunerii în progresie simplă și compusă, cunoscând următoarea grilă de impozitare: Nr....

 • Sarcini pentru finantele intreprinderii

  Aplicația 1 Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de îndatorare globală și la termen). Capitalul propriu - 11 142 536 lei Datorii pe termen lung - 1 918 579 lei Datorii curente - 7 811 699 lei Datorii totale - 9 730 278 lei Indicatori Formula de calcul Calculul Suma posibilă de împrumutat (lei) 1.Posibilitatea maximă de îndatorare globală C G Datorii totale / Capital propriu ≤ 2 1 918 579 + 7 811 699 / 11 142 536 = 0.87 < 2...

 • Piete de capital - Barings Bank

  Banca Barings Bank a fost înființată ca bancă comercială cu sediul în Londra în mijlocul secolului XIIX, mai exact în anul 1762. 1. CONTEXT Un instrument financiar derivat reprezintă un contract a cărui valoare depinde de valoarea unei alte variabile care, de cele mai multe ori este reprezentată de pretul unui activ care a fost sau va fi tranzacționat. În alte cuvinte, un instrument derivat mai poate fi definit și ca un contract stabilit între doi contractanți ce va stabili condițiile...

 • Exigente ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana - implicatii ale aderarii asupra economiei nationale

  1. Exigențe ale aderării României la Uniunea Europeană 1.1. Scurt istoric al României cu Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată la data de 1 Noiembrie 1993, pe baza Tratatului de la Maastricht și este în prezent alcătuită din 19 state. O necesitate de unire se conoaște însă după cele două mari războaie-Primul si Al Doilea Război Mondial, când țările europene încep să se unească, atât din punct de vedere economic, cât și politic prin înființarea CECO(Comunitatea Europeană a...

 • Probleme ale adoptarii Euro de Romania

  Încă din cele mai vechi timpuri statele au dezvoltat un sistem de schimb al bunurilor și serviciilor bine definit. În diferite epoci, din diferite motive, popoarele și civilizațiile au acceptat diferiți mijlocitori ai schimbului. De-a lungul timpului aceștia au evoluat odată cu dezvoltarea statelor, ajungându-se în punctul în care și-au stabilit propria moneda de schimb. În urma unor convenții, este stabilită la nivel european moneda oficială a 19 state din cadrul Uniunii Europene, și anume...

 • Modificari ale aplicarii IFRS-urilor de catre IMM-uri

  Rezumat: Lucrarea de fata prezinta o analiza compartiva privind diferentele aplicarii IFRS din punct de vedere al emiterii IFRS pentru IMM-uri de catre IASB in 2009, dar si din punct de vedere al aplicariii OMFP nr. 1802/2014. Obiectivul acestui proiect este prezentarea intr-o maniera cat mai ampla aceste diferente, atingand cateva dintre cele mai importante categorii de elemente ce au suferit modificari, cum ar fi: imobilizarile, instrumente financiare, capitalul propriu, impozitul pe...

 • Finante

  CAPITOLUL 1 CONCEPTE PRIVIND FINANȚELE ȘI CADRUL SPECIFIC MANIFESTĂRII ACESTORA 1.1. Noțiunea de finanțe și premisele existenței finanțelor Apariția și cristalizarea noțiunii de “finanțe” se înscrie în amplul proces evolutiv al societății omenești. Semnificațiile sale s-au conturat pe fundalul exprimării valorice prin bani a proceselor și relațiilor economice, sub impactul dezvoltării schimbului de mărfuri și organizării sociale a comunităților umane. Sub aspect etimologic, studiile...

 • Banii si functiile lor

  1. Introducere Banii din zilele noastre reprezintă esența economiei, fiind un instrument mult studiat de-a lungul timpului de către oameni, în încercarea de a-i întelege natura, formele, rolul și funcțiile. În ceea ce privește natura banilor, există numeroase definiri ale acestei noțiuni, printre care, banii ar presupune în esență o marfă general acceptată de posesori prin care pot obține alte mărfuri. Banii au apărut, în concepția unor specialiști, ca urmare a unui proces în care a avut...

 • Caracteristica generala a accizelor

  Introducere În majoritatea ţărilor cu economie de piaţă, în sistemul impozitelor indirecte, alături de taxa pe valoare adăugată, care are rolul principal, impozit asupra consumul, funcţionează taxele speciale de consumaţie sau accizele. Sfera de aplicare a accizelor este deosebit de vastă şi cuprinde în principal alcool, benzină şi motorină, produse din tutun, băuturi răcoritoare, parfumuri şi produse cosmetice. Accizele sunt aşezate asupra unor produse care se consumă în cantităţi mari şi...

Pagina 1 din 13