Seminariile din domeniul Finanțe

Analiza politicilor financiar publice în Franța 2018-2020

Generalități - Conform clasificației Băncii Mondiale pe perioada celor 3 ani analizați în proiect, Franța este o țară cu venituri ridicate. Economy Code Region Income group Lending category Other (EMU or HIPC) France FRA Europe & Central Asia High income EMU World Bank Analytical Classifications... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Finanțe

Echilibrul financiar al intreprinderii Indicatorii care analizeaza echilibrul financiar: 1) Fondul de rulment (FR); 2) Necesar de fond de rulment (NFR); 3) Trezorerie neta (TN); 4) Situatie neta (SN). FONDUL DE RULMENT (FR) se calculeaza pe baza bilantului functional si se mai numeste si fond de rulment net... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Circuitul financiar fundamental și agenții care intervin în el

Noțiuni generale Circuitele financiare ca parte a circuitelor economice, se constituie prin interacțiunea fluxurilor născute din operațiuni în care intervin resurse pecuniare afectate nevoilor pe orice perioada. Circuitele financiare, privite temporal, pot fi pur financiare si vizează resurse pecuniare afectate... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale

Rezumat: Această lucrare a examinat influența pe care mortalitatea o exercită asupra nivelului veniturilor fiscale din Germania pentru perioada 1978-2018, prin intermediul modelului simplu de regresie. Deși reprezintă un aspect negativ al stării de sănătate, mortalitatea constituie, alături de fertilitate, fenomenul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Rezumat În cadrul acestei lucrări, am abordat tema “Analiza Cheltuielilor Întreprinderii”, deoarece consider că în aprecierea performanței și poziției financiare a unei întreprinderi, un rol semnificativ îl reprezintă analiza cheltuielilor. Pentru început am răspuns întrebării “ce reprezintă cheltuielile... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului a întreprinderii Conpet SA

Introducere Atunci când vorbim despre o întreprindere mereu vor fi incluse în structura acesteia și activele deoarece acestea reprezintă resursele economice pe care le controlează entitatea respectivă, și de la care se așteaptă să se genereze beneficii economice viitoare. Orice întreprindere pentru a-și atinge... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stadiul actual al implementării auditului intern

Capitolul I Abordări teoretice în privința activității de audit intern 1.1. Apariția și evoluția activității de audit Originea termenului de audit intern provine din limba latină având semnificația de „a asculta”. Despre acest termen se vorbește chiar din timpul în care Carol cel Mare era la domnie. Utilizarea... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza principalelor riscuri pentru firma Electroarges SA

1.Prezentarea firmei Electroarges SA cu sediul în Curtea de Argeș, s-a înființat în 1971 iar peste doi ani a început să-și desfășoare activitatea. Anul 1991 a adus companiei titlul de societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Cinci ani mai târziu, 51% din pachetul de acțiuni au fost vândute către... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management industrial

Calculul planului de producție și a volumului vânzărilor nete pe sortimentul de producție În acest compartiment vom calcula volumul producției pe sortimente în înterprinderea de prelucrare a cârnii și produselor din carne. Sortimentul înterprinderii cuprinde următoarele produce: Pâine de carne Salam semi-afumat... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea fondurilor structurale europene

UE isi consolideaza coeziunea economica, sociala si teritoriala cu scopul de a promova o dezvoltare echilibrate sau armonioasa pe intreg teritoriul sau. UE vizeaza in mod direct sa reduca disparitiile dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni. Prin regiunile avute in vedere, o atentie sporita se acorda... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Metode și tehnici de impunere a impozitelor și taxelor

Aplicația nr.1: Veniturile impozabile înregistrate de trei contribuabili A, B, C, sunt următoarele: venitul impozabil al lui A este în sumă de 180 000 u.m; venitul impozabil al lui B este în sumă de 210 000 u.m; venitul impozabil al lui B este în sumă de 160 000 u.m; Să se determine impozitele datorate și... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sarcini pentru finanțele întreprinderii

Aplicația 1 Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de îndatorare globală și la termen). Capitalul propriu - 11 142 536 lei Datorii pe termen lung - 1 918 579 lei Datorii curente - 7 811 699 lei Datorii totale - 9 730 278 lei Indicatori Formula de calcul... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Piețe de capital - Barings Bank

Banca Barings Bank a fost înființată ca bancă comercială cu sediul în Londra în mijlocul secolului XIIX, mai exact în anul 1762. 1. CONTEXT Un instrument financiar derivat reprezintă un contract a cărui valoare depinde de valoarea unei alte variabile care, de cele mai multe ori este reprezentată de pretul unui... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Exigențe ale aderării României la Uniunea Europeană - implicații ale aderării asupra economiei naționale

1. Exigențe ale aderării României la Uniunea Europeană 1.1. Scurt istoric al României cu Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată la data de 1 Noiembrie 1993, pe baza Tratatului de la Maastricht și este în prezent alcătuită din 19 state. O necesitate de unire se conoaște însă după cele două mari... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Probleme ale adoptării Euro de România

Încă din cele mai vechi timpuri statele au dezvoltat un sistem de schimb al bunurilor și serviciilor bine definit. În diferite epoci, din diferite motive, popoarele și civilizațiile au acceptat diferiți mijlocitori ai schimbului. De-a lungul timpului aceștia au evoluat odată cu dezvoltarea statelor, ajungându-se în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview