Toate seminariile din domeniul Finante

 • Analiza Tranzactionala

  Analiza tranzactionala este: - in primul rand, o filosofie, un punct de vedere asupra oamenilor; - in al doilea rand, este o teorie a personalitatii, a functionarii intrapsihice si a comportamentului interpersonal, deci si o teorie a comunicarii; - in al treilea rand, este un instrument creativ si puternic folosit pentru a facilita schimbarea si dezvoltarea in plan personal si profesional, avand aplicatii in patru domenii fundamentale: consiliere, educatie, organizational si clinic....

 • Criza Actuala

  Criza actuala:explicatii si posibile evolutii Cauzele crizei financiare mondiale Criza financiara internationala bate la portile Romaniei. Caror cauze se datoreaza aceasta situatie? Ce este de facut? Care sunt perspectivele legate de piata imobiliara? Cauzele crizei financiare mondiale Potrivit lui George Soros, criza actuala a inceput in urma cu mai bine de 20 de ani, a fost precedata si intarita de alte crize mai mici care s-au rezolvat doar in aparenta, iar rezultatul este unul...

 • Sistemul Fiscal in Danemarca

  Reforma fiscala din Danemarca din perioada 1999-2000 a imbracat forma unui pachet multianual, cunoscut sub denumirea de pachetul Rusaliilor“ care a incercat modificarea orientarii politicii fiscale din Danemarca prin transferarea sarcinii fiscale de la munca inspre impozitele ecologice. Scopul este usor de inteles: stimularea angajarilor si cresterea economisirii private. Rezultatul imediat a fost o crestere a presiunii fiscale ajungand in anul 1999 pana la 51,5%. in anul 2000, presiunea...

 • Somajul

  Şomajul este considerat ca element negativ al dezvoltării economice care afectează în proporţii diferite toate ţările, mai ales cele subdezvoltate şi cele în tranziţie la economia de piaţă. Există diverse modalităţi de estimare a şomajului şi implicit diverse modalităţi de cuantificare a lui. În termeni generali, şomajul este acea stare negativă a economiei care afectează o parte din populaţia activă disponibilă, prin negăsirea de locuri de muncă. Reţinem că, dacă abordăm termenii pieţei...

 • Buget

  Teste grilă Seminarul 1 1. Dreptul la proprietate publică se dobândeşte: a) pe cale naturală; b) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, pentru cauză de utilitate publică; c) prin achiziţii publice conform legii; d) prin acte de donaţii şi prin alte modalităţi prevăzute de lege 2. Domeniul public este structurat, conform organizării administrative-teritoriale a statului, în: a) domeniul privat al statului; b) domeniul public al...

 • Structura si Caracteristicile Sistemului Financiar din Romania

  Capitolul 1. Aspecte generale privind sistemul financiar 1.1.Delimitari conceptuale privind sistemul financiar si componentele sale Noţiunea de sistem reprezintă un ansamblu de elemente ( reguli, principii,etc. ) care se află ȋntr-o relaţie structurală, de interdependenţă şi de interacţiune reciprocă, formând un tot organizat, tot care pune ordine ȋntr-o gandire teoretică sau face ca o activitate practică să urmeze scopul urmarit de către acesta Din aceasta definitie a sistemului reiese şi...

 • Relatii Internationale - Probleme

  SEMINAR 1 INSTRUMENTELE INTERNATIONALE DE PLATÃ 1.1. Mecanismul DST (SDR) 1.1.1. Mijloacele de plată internaţionale 1.1.2. Funţiile DST 1.2.Tranzacţii bazate pe acord direct între membrii FMI 1.2.1. Exemplu 1.2.2. Probleme propuse ANEXA 1.1. Mecanismul DST (SDR) Mijloacele de plată internaţionale Mijloacele de platã internaţionale sunt de mai multe feluri şi pot fi grupate în trei catgorii principale: • valutele, care reprezintã moneda naţională a unei ţări, în cont sau...

 • Disponibilitatea, Eroare a Investitorilor Individuali

  DESCRIEREA ERORII TIPUL DE EROARE: cognitivă Descriere generală Disponibilitatea este o metodă empirică, o scurtătură mentală care permite indivizilor să estimeze probabilitatea unui fenomen în funție de elementele cunoscute și familiare care apar în viețile lor. Indivizii afectați de acest tip de eroare cognitivă consideră mai probabile evenimentele pe care și le aduc mai bine aminte și pe care le-au înțeles față de cele greu de imaginat sau înțeles. Un exemplu clasic este tendința...

 • Crearea si Migrarea de Valoare

  Creşterea este o condiţie a perenităţii societăţii, dar în sine ea nu este sufiecientă. Societatea trebuie să fie rentabilă şi conform termenilor curent utilizaţi astfel trebuie să fie creatoare de valoare. În această perspectivă instrumentele tradiţionale de măsură a performanţelor au fost criticate pentru aptitudinea lor insuficientă de a ţine cont de performanţele antreprenoriale. Acestea, precum şi pertinenţa strategiilor conducătorilor sunt din ce în ce mai apreciate în termeni de...

 • Tranzactii Bursiere la Vedere cu Titluri Financiare Primare

  1. Organizarea tranzacţiilor la vedere pe diverse pieţe bursiere Piețele financiare internaționale se află permanent într-o concurență acerbă. Totuși, piețele bursiere internaționale se aseamănă prin: - Denumirea componentelor burselor de valori şi anume: piaţa oficială există în Franţa şi Germania; piaţa secundară şi piaţa „în afara cotei” în celelalte ţări europene. În SUA – piaţa bursieră, extrabursieră, piaţa a treia şi piaţa a patra. În Japonia-piaţa bursieră. - Obiectul negocierii:...

 • Contractele Futures si Options pe Curs de Schimb si Rata Dobanzii

  Contractul futures pe curs de schimb şi rata dobânzii: Long futures Short futures Profit Pierdere Cursul la scadenţă Cursul futures iniţial spot futures Scadenţa Mecanismul contractelor futures Relaţia dintre cursul futures şi cursul spot Caracteristicile contractului futures: - toate contractele futures sunt in esenta standardizate, pretul reprezinta singura clauza negociata in momentul cumpararii sau vanzarii. - Pretul contractelor futures se stabileste in bursa prin procedura...

 • Control Financiar

  SEMINAR NR. 1 CONTROL, CONTROL FINANCIAR-DEFINItII, CLASIFICARE sI PARTICULARITÃtI Controlul are o sferã de actiune aproape nelimitatã, fiind implicat în toate activitãtile umane organizate. El se manifestã ca un atribut de bazã al conducerii, contribuind la armonizarea actiunilor individuale, la asamblarea acestora într-un tot organic si unitar. Ne gândim la faptul cã orice conducere are, pe lângã atributele sale de prevedere, organizare, coordonare si comandã si sarcina de a...

 • Teorii Clasice si Modelul Actual al Cursului Valutar

  1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND CURSUL VALUTAR În literatura economică se discută aprins problematica cursului valutar. În dezbateri domină interesele ideologice şi politice cu privire la valabilitatea politicilor cursului valutar. De-a lungul anilor s-a conturat ideea potrivit căreia orice stat trebuie să depună eforturi considerabile pentru a spori volumul exportului ca urmare, oferind avantaje comparative economiei naţionale. ESENŢA TEORIILOR CURSULUI VALUTAR 2. CLASIFICAREA TEORIILOR...

 • Dimensionarea Nevoii de Fond de Rulment

  Determinarea nevoii de fond de rulment de exploatare Dimensionarea stocurilor de valori de exploatare necesare desfăşurării continue a activităţii curente, de exploatare a întreprinderii, în condiţii de utilizare judicioasă a capitalurilor băneşti constituite din surse interne sau din afară, este o etapa hotărâtoare în aprecierea necesarului de capitaluri pentru ciclul de exploatare (NFRE). Insă, NFRE are în vedere în cadrul activelor de exploatare nu numai plasamentele de capitaluri în...

 • Analiza Rentabilitatii

  Analiza factorială a rezultatului exploatării I. RE = rezultatul din exploatare (profitul aferent exploatării) V = veniturile din exploatare Ch = cheltuielile aferente veniturilor Nr. crt. Indicatori N - 1 N 1. Venituri din exploatare 3.029 3.213 2. Cheltuieli aferente 2.756 2.891 3. Profit aferent exploatării 273 321 ΔRE = RE1 – RE0 = 321 – 273 = + 48 u.m. Modificarea nivelului rezultatului din expoatare se explică prin: a) Influenţa veniturilor b) Influenţa cheltuielilor la 1...

Pagina 4 din 13