Toate seminariile din domeniul Finante

 • Grila Analiza Financiara

  Problema 1. Modelul general al unui fenomen economic este următorul: Influenţa modificării factorului „b”în sporul absolut al fenomenului îmbracă următoarele forme de exprimare: a. b. Răspuns: 1. (a)* 2. (b) Problema 2. Modelul general al unui fenomen este: Influenţa variaţei relative a factorului „c” asupra modificării relative a fenomenului este: a. b. Răspuns: 1. (a)* 2. (b) Problema 3. Modelul general al unui fenomen este: , cu „b” factor cantitativ. Sporul absolut...

 • Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice din Germania

  Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în Germania 1. Impozitele directe În evoluţia lor, impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activităţi, fie pe venit sau pe avere. Impozitele directe, fiind individualizate, reprezinăa forma cea mai veche de impunere. Ele s-au practicat şi în orânduirile precapitaliste, însa, o extindere şi o diversificare mai mare au cunoscut abia în capitalism. Cu...

 • Banca Centrala

  Banca centrala (in cazul Romaniei, Banca Nationala a Romaniei - BNR) – indeplineste rolul de autoritate monetara, obiectivul sau principal fiind de a asigura si mentine stabilitatea preturilor. Pentru atingerea obiectivului fundamental, banca centrala elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de plati, precum si de autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, in cadrul politicii generale a statului, urmarind functionarea normala a sistemului bancar si...

 • Probleme Finante

  EX: Fie două proiecte de investiţii (P1 şi P2): - lei - An 1 An 2 An 3 An 4 I01 = 70000 CFi1 25000 29000 34000 30000 I02 = 110000 CFi2 40000 47000 50000 43000 Determinaţi care dintre cele două investiţii este mai avantajoasă pt. întreprindere ştiind că ambele proiecte sunt finanţate atât din capitaluri proprii (în proporţie de 60%, pt. care acţionarii pretind o rentabilitate de 20%) cât şi din capitaluri împrumutate (în proporţie de 40%, pt. care s-a negociat o rată a...

 • Probleme Rezolvate - Economie

  . Ca învingător la un concurs puteţi alege unul dintre următoarele premii: a) 100.000 u.m. în prezent; b) 180.000 u.m. peste 5 ani; c) o sumă anuală de 11.400 u.m. pentru totdeauna; d) 19.000 u.m. în fiecare din următorii 10 ani. La o rată a dobânzii de 10%, ce premiu aţi alege? a) 100.000,0 um b) 111.765,8 um c) 114.000,0 um d) 116.746,8 um 2. Aveţi următoarele variante cu privire la plata unei taxe locale: 150 u.m. acum sau 175 u.m. peste o lună. Care este rata dobânzii implicată...

 • Frauda Fiscala

  1.Evaziunea fiscală – concept şi forme Aproape întotdeauna contribuabilii pun interesul lor pe primul loc, interesul general al societăţii fiind pe plan secund. Majoritatea dintre aceştia privesc impozitul ca fiind un prejudiciu şi nu ca o contribuţie pentru efectuarea cheltuielilor publice. Încă din cele mai vechi timpuri aceştia apelează la cele mai ingenioase metode pentru a-şi reduce obligaţiile fiscale. Evaziunea fiscală este rezultatul neclarităţilor, legislaţiei fiscale, a metodelor...

 • Formule Analiza Economico-Financiare

  1. CA = cifra de afaceri Np = numar de personal Was = productivitatea anuala pe salariat z = numar de zile lucrate (factor cantitativ) Wzs = productivitatea zilnica pe salariat (factor calitativ) 2. CA = cifra de afaceri Np = numar de personal Nop = numar de personal operativ Was = productivitatea anuala pe salariat gn = ponderea personalului operativ in total personal (factor de structura) Waop = productivitatea anuala pe salariat operativ (factor calitativ) 3. F = mijloace...

 • Seminar Strategii si Optiuni

  a) Spread: presupune adoptarea a două poziţii contrare pe acelaşi tip de opţiune, cu acelaşi activ suport şi aceeaşi scadenţă, dar cu preţuri de exerciţiu diferite. Long Spread CALL: poziţie long pe opţiunea CALL 1 cu preţul de exerciţiu K1 poziţie short pe opţiunea CALL 2 cu preţul de exerciţiu K2 > K1. Long PUT spread: poziţie long pe opţiunea PUT 1 cu K1 poziţie short pe opţiunea PUT 2, cu K2< K1 Obs:

 • Modelul Costului Capitalului

  Un agent economic poate procura un bun oarecare, la aceleaşi standarde calitative, de la trei magazine care oferã urmãtoarele condiţii de platã: a) credit 2.000 pe 5 ani cu 8%; b) credit 2.200 pe 6 ani cu 7%; c) credit 2.100 pe 8 ani cu 6%. Achitarea creditului urmeazã sã se facã prin anuitãţi constante, scadente la finele anului. Rata dobânzii pe piaţa monetarã este 10%. Care este cea mai avantajoasã soluţie. C = creditul A = anuitate i = dobanda anuala u = factor de fructificare...

 • Modelul Domar

  Modelul lui Domar. Legãturile între principalii indicatori macroeconomici sunt descrise conform modelului lui Domar: a) funcţia consumului: Ct = 0,66 ∗ Yt b) funcţia de investiţii: It = 4,6 ∗ (Yt - Yt-1) c) ecuaţia de echilibru macroeconomic Yt = Ct + It. Se cere sã se determine ecuaţia de dinamicã a venitului naţional. Yt = Ct + It Yt = α Yy + β(Yt – Yt-1) Yt = 0,66Yt + 4,6(Yt – Yt-1) Yt = 0,66Yt + 4,6Yt – 4,6Yt-1 Yt = 5,26Yt – 4,6Yt-1 Yt = Yt-1 → Yt = 1,0798Yt-1 4. În condiţiile...

 • Studii de Caz - Recapitulare

  1. Să se stabilească suma totală de plată şi masa dobânzii ştiind că mărimea creditului este de 150.000 lei, dobânda 12% pe an, iar perioada este de 6 ani. Ci = 150.000 lei; n = 6 ani; d = 12% Dobânda plătită: Dc = Cf – Ci = 295.500 – 150.000 ⇨ Dc = 145.500 lei 2. O marfă în valoare de 8.000 $ se vinde pe credit pe termen de 4 ani şi 90 zile, la un procent de dobândă de 10% pe an. Determinaţi valoarea dobânzii plătite. Ci = 8.000 $; d = 10%; n = 4 ani Dobânda plătită: Dc = Cf – Ci =...

 • Grile - Moneda si Credit

  1. Despre paritatea monetara si cursul de schimb, se poate afirma echivalent: a) reprezinta raportul valoric dintre doua monede; b) reprezinta raportul valoric între valorile monetare; c) se depreciaza amândoua în timp; d) reprezinta pretul unei monede în alta moneda; e) au acelasi ordin de marime. Precizati care dintre afirmatiile de mai sus este adevarata. 2. Care dintre urmatoarele functii ale Bancii Centrale este prioritara pentru diminuarea falimentelor bancare? a) politica...

 • Asigurari si Reasigurari

  1. În general, pericolele la care este supus omul sunt: a) forţele naturii; b) dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii; c) activitatea necorespunzătoare a omului în mediul complex în care el trăieşte; d) atacul rozătoarelor; e) primele trei variante. 2. Evenimentele nedorite sunt cauzate de următoarele evenimente: a) pierderi financiare ale persoanelor fizice si juridice; b) evenimente independente de vointa oamenilor sau de activitatea acestora, denumite evenimente obiective; c)...

 • Grile Finante Publice si Fiscalitate

  Finantele publice reprezinta relatii sociale de natura economica aparute in procesul procurarii si repartizarii resurselor necesare statului, exprimand distribuirea unei parti din produsul intern brut, prin intermediul statului, intre diverse categorii sociale. 2. Principalul instrument aflat la dispozitia statului in procesul distribuirii veniturilor si averilor, intre persoane fizice si juridice, este bugetul public, prin impozite si cheltuieli publice. 3. Metoda “baza bugetara zero”...

 • Psihologie Aplicata - Cerere de Finantare

  B. Date privind proiectul 1. Titlul: DROGUL ŞI COPILUL TĂU! IA ATITUDINE! 2. Perioada : De la:1 octombrie 2005 Până la: 1 octombrie 2006 3. Loc de desfăşurare: Localitatea:TIMIŞOARA Judeţul:TIMIŞ 4. Buget: Total:1.441.000 mii lei 5. Rezumat (o descriere concisă şi clară a proiectului) Organizaţia noastră îşi propune, prin acest proiect, să aducă o modificare în sens pozitiv în atitudinea părinţilor care au copii dependenţi de droguri. Proiectul are două componente: o componentă de...

Pagina 7 din 13