Analiza cheltuielilor intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Analiza cheltuielilor intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Cuprins

I. Rezumat
II. Introducere
III. Ce reprezintă cheltuielile întreprinderii?
IV. Care sunt principiile contabilității de gestiune?
V. În ce constă structura costurilor?
VI. Concluzii
VII. Bibliografie

Extras din document

Rezumat

În cadrul acestei lucrări, am abordat tema “Analiza Cheltuielilor Întreprinderii”, deoarece consider că în aprecierea performanței și poziției financiare a unei întreprinderi, un rol semnificativ îl reprezintă analiza cheltuielilor. Pentru început am răspuns întrebării “ce reprezintă cheltuielile întreprinderii”, pentru a evidenția aspectele teoretice din literatura de specialitate. În continuare am precizat câteva informații importante despre principiile contabilității de gestiune și am evidențiat în ce constă structura costurilor. Am încheiat această lucrare prin câteva concluzii representative, care însumează informațiile menționate.

Cuvinte cheie: cheltuieli, întreprindere, costuri, principii, achiziții

Introducere

Deoarece economia de piață se desfășoară într-un mediu agresiv și dinamic, orice firmă indiferent de mărimea acesteia se confruntă cu câteva probleme fundamentale și anume: raportarea permanentă la cererea care se află pe piață, anticiparea mișcărilor ce vizează concureța directă, autoevaluarea resurselor de care dispune, cât și acționarea în direcția creșterii eficienței. Pentru a reuși să își consolideze locul pe care il ocupă pe piață, dar si pentru a reuși să urce în clasamentul firmelor care se bucură de reușite, orice firmă trebuie să acorde o atenție deosebită analizei economico-financiare, care reprezintă un instrument de supraveghere a activității și performanțelor acesteia. Astfel analiza costurilor, consider că reprezintă un domeniu important în activitatea unei firme deoarece evidențiază modul în care sunt utilizate resursele și impactul acetora asupra performanțelor firmei. Așa cum susține și Vochițoiu V. “Analiza structurală și dinamică a cheltuielilor prezintă o deosebită importanță în activitatea de gestiune și control, deoarece evidențiază modul în care sunt utilizate resursele materiale, umane și financiare ale întreprinderii, asigurând înțelegerea mecanismului de formare a rezultatelor în funcție de volumul, structura și tendințele diferitelor categorii de cheltuieli”(Vochițoiu, p.41). În calitate de student, am început prin a pune câteva întrebări legate de analiza cheltuielilor unei întreprinderi, iar printr-o documentare amănunțită am reușit să răspund acestora prin evidențierea unor trăsături esențiale.

Ce reprezintă cheltuielile întreprinderii?

Conform literaturii de specialitate, cheltuielile sunt definite astfel: Muntean Mircea definește cheltuielile a fi “diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționar” (Muntean, p.129). Bușe L, definește cheltuielile astfel: “Cheltuielile unei întreprinderi reflectă sub formă valorică întregul consum de factori de producție sau de resurse materiale, umane și financiare, efectuat pentru fabricarea și vânzarea producției”

(Bușe, p. 188). Iar Vâlceanu, le definește a fi „sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru consumurile, lucrările executate și serviciile prestate de terți, remunerarea personalului, executarea unor obligații legale sau contractuale de către unitatea patrimonială, constituirea amortizărilor și provizioanelor, consumuri extraordinare. Într-o anumită formă cea mai mare parte din aceste consumuri localizate în timp și spațiu îmbracă forma costului produselor. Costurile reprezintă o categorie economică care se manifestă nemijlocit în producția materială, respectiv în activitatea de creare a bunurilor materiale" (Vâlceanu, p. 175).

Conform reglementărilor contabile în vigoare, cheltuielie reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorilor activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari. Cheltuielile pot fi de două tipuri, precum: cheltuieli apărute în cursul activităților curente (costul vâzărilor, salariile, amortizarea), care de obicei corespund unor ieșiri sau diminuări ale valorii activelor și pierderi, care reprezintă diminuări ale beneficiilor economice și pot fi realizate sau nerealizate.

Costul reprezintă un instrument important în gestiunea întreprinderii, având rolul de informare a managerilor asupra activității desfășurate, cât și de identificare a unor direcții strategice de acțiune în activitatea viitoare. Conform Ordinului Minsterului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, în contul de profit și pierderi, cheltuielile întreprinderii sunt structurate în: cheltuieli de exploatare și financiare, cheltuieli variabile și fixe, cheltuieli directe și indirecte, cheltuieli materiale și salariale, și nu în ultimul rând, cheltuieli monetare și nemonetare. Astfel se poate evidenția vastitatea cheltuielilor unei întreprinderi. Un aspect important în analiza costurilor firmei este evoluția acestora. Întreprinderea realizează economii pe seama costurlor variabile odată cu trecerea timpului, atunci când se află în faza de maturitate a activității, prin achiziționarea celor mai importante mijloace în domeniu, crește importanța financiară în domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza cheltuielilor intreprinderii.pdf

Bibliografie

1. Bușe, L. (2005). Analiză economico-financiară, București: Economică 2. Gurduza, R. (2019, Aprilie 23). Analiza cheltuielilor și influenței acestora asupra profitului entității economice. Accesat la 12 ianuarie 2021, la https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/124-134_3.pdf
3. Muntean, M. & Solomon, D. (2015). Analiză economico-financiară. Bacău: Alma
4. Vâlceanu, G. & Robu, V. & Georgescu, N. (2005). Analiză economico-financiară. București: Economică
5. Vochițoiu, V. & Băragan, E. (2016). Analiza cheltuielilor totale. Ecostudent (revistă de cercetare ștințifică a studenților economiști), nr.8, p.p. 41-45.
6. Vuță, M. & Mitroi, A. (2011). Contabilitate de gestiune (modulul II). Accesqat la 13 ianuarie 2021, la https://www.academia.edu/13057266/CONTABILITATE_DE_GESTIUNE_MODULUL_II_SUPORT_DE_CURS_%C3%8EN_FORMAT_ID
7. Șușu, Ș. (2016). Analiză economico-financiară. Accesat la 13 ianuarie 2021, la https://www.academia.edu/31023701/ANALIZ%C4%82_ECONOMICO_FINANCIAR%C4%82
8. https://sites.google.com/site/contabilitate1913/principii-contabile