Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3104
Mărime: 740.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gyorgy Attila

Extras din document

Rezumat: Această lucrare a examinat influența pe care mortalitatea o exercită asupra nivelului veniturilor fiscale din Germania pentru perioada 1978-2018, prin intermediul modelului simplu de regresie. Deși reprezintă un aspect negativ al stării de sănătate, mortalitatea constituie, alături de fertilitate, fenomenul de bază al unei populații, ele asigurând numărul și calitatea acesteia. Legătura dintre sănătate și creșterea economică se consideră a fi una dintre pietrele de temelie ale unei economii dezvoltate. Schimbările în starea de sănătate a populației active actuale și viitoare vor avea implicații fiscale pentru guvern, întrucât aceasta reprezintă un factor determinant al productivității. Condițiile de sănătate care măresc speranța de viață și scad rata mortalității vor crește veniturile fiscale, care la rândul lor vor impacta nivelului investițiilor în cadrul statului și de asemenea, disponibilitatea antreprenorilor de a-și extinde activitățile. Toate acestea vor conduce la creșterea economică a țării. În lucrarea de cercetare am analizat relația de cauzalitate dintre rata mortalității și veniturile fiscale din Germania și am constatat o legătură inversă între cei doi indicatori. De asemenea, s-a constatat faptul că, în perioada analizată, situația Germaniei este una favorabilă, cu rate ale mortalității în scădere, ceea ce se transpune printr-o performanță bugetară bună, însă procesului de îmbătrânire al populației și condițiile pandemice actuale constituie adevărate provocări în cadrul statului.

Abstract: This paper examined the influence of mortality on tax revenue levels in Germany for the period 1978-2018 using a simple regression model. Although it is a negative aspect of health status, mortality is, along with fertility, the basic phenomenon of a population, ensuring its number and quality. The link between health and economic growth is considered to be one of the cornerstones of a developed economy. Changes in the health status of the current and future working population will have fiscal implications for government, as it is a key determinant of productivity. Health conditions that increase life expectancy and lower mortality rates will increase tax revenues, which in turn will impact the level of investment within the state and also the willingness of entrepreneurs to expand their businesses. All this will lead to economic growth in the country In the research paper I determined the causal relationship between the mortality rate and the tax revenues in Germany and I found an inverse link between the two indicators. It was also found that, during the period under review, Germany's situation is favourable , with declining mortality rates, which translates into good budgetary performance, but the ageing process of the population and the current pandemic conditions are real challenges within the state.

Cuvinte cheie: rata mortalității, venituri fiscale, sănătatea în creșterea economică, modelul simplu de regresie.

Cod JEL: H24, I15, I18.

1. Introducere

Mortalitatea, sau rata de mortalitate, este un indicator al sporului natural ce măsoară numărul de persoane care decedează, raportat la o anumită populație, într-o unitate de timp. Deși reprezintă un aspect negativ al stării de sănătate, mortalitatea constituie, alături de fertilitate, fenomenul de bază al unei populații, ele asigurând numărul și calitatea acesteia.

Guvernele au o miză economică și politică enormă în sănătatea populației lor. Sănătatea populației nu este doar fundamentală pentru creșterea economică, ci afectează și cheltuielile guvernamentale pe termen scurt și lung pentru îngrijirea sănătății, dizabilității și alte programe sociale și influențează încasările fiscale directe și indirecte. Din perspectiva guvernării, morbiditatea și mortalitatea care influențează productivitatea, deciziile de pensionare și participarea forței de muncă vor influența veniturile fiscale ale guvernului.

Cu toate acestea, constatările privind interacțiunea și direcția cauzalității dintre cele două variabile sunt încă relativ mixte. Plecând de la acest aspect, lucrarea de cercetare își propune să răspundă la întrebarea: cum a influențat rata mortalității nivelul veniturilor fiscale din Germania? Pentru a atinge obiectivul propus, acest studiu investighează relația de cauzalitate dintre rata de mortalitate și fluctuația veniturilor fiscale din Germania în perioada 1978-2018, prin aplicarea modelului simplu de regresie.

Organizarea acestei lucrări este după cum urmează: prima secțiune este reprezentată de introducere, în timp ce secțiunea a doua prezintă revizuirea literaturii relevante privind cei doi indicatori analizați în cercetare. Metodologia studiului este descrisă în secțiunea a treia, în vreme ce secțiunea a patra prezintă și analizează datele obținute. În cele din urmă, concluziile sunt vizate în secțiunea a cincea.

Bibliografie

Altăr Moisă, Necula Ciprian, Dumitru Ionuț și Bobeică Gabriel (2012). European Semester: ensuring sustainable economic growth through sound public finances. Lessons for Romania from the public finances’ sustainability point of view. Strategy and Policy Studies (SPOS), Volum 3, București: European Institute of Romania.

Banca Mondială: https://data.worldbank.org/

Caciuc Leonora (2012). Metodologia cercetării științifice. Volum 1, Cluj-Napoca: EIKON.

Calahorrano Lena, Rebeggiani Luca, Stöwhase Sven și Teuber Martin (2019). Demographic change and income tax revenues - results from a large microsimulation model for Germany. Journal of Economic Policy Reform, Volum 22(4), pag. 399-419.

Ciobanu Radu, Sahlian Daniela-Nicoleta și Vuță Mihai (2020). Povara fiscală în cazul veniturilor din salarii. Studiu de caz în Uniunea Europeană. CECCAR Business Review, Volum 1, pag. 42-47.

Connolly Mark, Kotsopoulos Nikos, Postma Maarten și Bhatt Aomesh (2017). The Fiscal Consequences Attributed to Changes in Morbidity and Mortality Linked to Investments in Health Care: A Government Perspective Analytic Framework Government Perspective Modeling in Health. Value in Health, Volum 20(2), pag. 273-277.

Hall Stephen et al. (2021). Government Revenue and Child and Maternal Mortality. Open Economies Review, Volum 32, pag. 213- 229.

Inceu Adrian Mihai, Lazăr Dan (1999). Așezarea impozitelor și taxelor mobilizate la bugetul de stat. Revista Transilvană de științe administrative, Volum 1(2), pag. 37-59.

Kotsopoulos Nikolaos, Connolly Mark, Postma Maarten, Hutubessy Raymond (2013). Fiscal consequences of changes in morbidity and mortality attributed to rotavirus immunisation. Vaccine, Volum 31(46), pag. 5430-5434.

Preview document

Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 1
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 2
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 3
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 4
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 5
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 6
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 7
Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Analiza influentei mortalitatii asupra veniturilor fiscale.pdf

Ai nevoie de altceva?