Finante Publice

Imagine preview
(8/10 din 12 voturi)

Acest seminar prezinta Finante Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 0 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Finante, Banci

Extras din document

1. CONCEPTUL DE CREDIT PUBLIC SI FORMELE ACESTUIA

CREDITUL PUBLIC = ansamblul relatiilor de utilizare si mobilizare a resurselor cu caracter temporar si rambursabil in scopul acoperirii cheltuielilor publice.

FORMELE CREDITULUI PUBLIC

1)IMPRUMUTURI BANCARE

2)IMPRUMUTURI OBLIGATARE – se contracteaza prin emitere de obligatiuni sau alte titluri de stat.

In functie de termenul pentru care se contracteaza imprumuturile, titlurile emise au denumiri diferite.

a)imprumuturi pe termen scurt.

-certificatele de depozit = titluri pe 3 sau 6 luni, emise la hotarirea guvernului pt. a acoperi deficitul bugetar al anului in curs. Au dobinda fixa, valoarea de emisiune este egala cu valoarea nominala exceptind certificatele de depozit cu discount.

-certificate de trezorerie = inscrisuri pe 1, 3 sau 6 luni emise de catre trezoreria statului pentru a acoperi nevoia temporara de resurse care apare din cauza necolectarii corespunzatoare si la timp a venitului public.Au rata dobinzii fixa si o valoare nominala predefinita.

-certificate de impozit = titluri care apar pe pietele dezvoltate si sint folosite de populati pentru plata impozitelor datorate statului. Suma imprumutata nu este rambursabila dar se face o compensare intre datoria statului fata de creditor, care este detinatorul inscrisului si datoria creditorului fata de stat reprezentata de impozitul pe profit.

b)imprumuturi pe termen mediu si lung.

-obligatiuni = valori mobiliare care dau posesorului calitatea de creditor dar si dreptul de a incasa la un anumit termen dobinda cuvenita si suma de rambursat. Aceasta se face fie la maturitatea imprumutului (scadenta finala) fie in rate anuale. Statul emite obligatiuni publice iar colectivitatile locale (judete, municipii, orase) emit obligatiuni municipale.

c)imprumuturi fara termen.

-titluri de renta perpetua. Statul se obliga sa plateasca dobinda anuala dar nu face nici o precizare cu privire la momentul rambursarii creditului.Rambursarea poate avea loc oricind in viitor atunci cind statul va dispune de resurse. Statul rascumpara titlurile de renta perpetua prin tragere la sorti.

2.ELEMENTE TEHNICE ALE OBLIGATIUNILOR DE STAT

Valoarea nominala este valoarea conventionala stabilita de catre emitent in functie de suma totala ce se doreste a fi imprumutata si in functie de numarul de titluri emise. Pe piata romaneasca valoarea standard a titlurilor de stat este de 10 milioane iar cea a obligatiunilor emise de catre societatile comerciale este de minim 1000 de lei.

Pretul de emisiune este pretul la cre se realizeaza prima vinzare a obligatiunii. Pretul de emisiune este intotdeauna mai mic sau egal cu valoarea nominala a obligatiunii.

Cursul obligatiunii reprezinta pretul a 100 de unitati monetare valoare nominala. Cursul obligatiunii este exprimat in procente. In functie de nivelul cursului se folosesc notiunile.

-curs la paritate sau al pari cind nivelul lui este de 100%, deci valoarea nominala este egala cu pretul pietei.

-curs peste paritate sau supra pari cind nivelul cursului este mai mare de 100%

-curs sup paritate sau sub pari cind nivelul este mai mic de 100%

Rata nominala a dobinzii este acea rata de dobinda care aplicata la valoarea imprumutului permite calcularea cuponului de dobinda. Aceasta rata a dobinzii poate fi fixa deci nu se modifica pe toata durata de viata, sau poate fi variabila deci se aliniaza la dobinda pietei.

Cuponul de dobinda reprezinta masa absoluta a dobinzii la care are dreptul posesorul obligatiunii pentru un an sau o fractiune dintr-un an.

Rata reala a dobinzii

Randamentul curent al obligatiunii

Durata reflecta intervalul de timp in care se recupereaza plasamentul in obligatiuni

Sensibilitatea pune in evidenta corelatia dintre rata dobinzii si cursul obligatiunii. Aceasta corelatie este invers proportionala. Sensibilitatea arata cu cit se modifica cursul obligatiunii la modificarea ratei dobinzii cu 1%

Prima de rambursare reprezinta un cost pentru emitentul de obligatiuni ori de cite ori valoarea reala a obligatiunilor la rambursare este mai mare decit valoarea reala a obligatiunilor la plasare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Finante Publice.doc