Gestiunea Financiara a Intreprinderii - Seminar 4

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest seminar prezinta Gestiunea Financiara a Intreprinderii - Seminar 4.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor: Carmen Grigorescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Finante, Alte Domenii

Extras din document

SEMINAR 4 GFI II

DETERMINAREA NECESARULUI DE FINANTARE A

CICLULUI DE EXPLOATARE (NFCE)

TESTE GRILA

1/4. Pentru determinarea necesarului mediu anual de capital aferent productiei neterminate (în curs de executie) în cazul produsului A se cunosc urmatoarele date:

- costul de uzina anual previzionat pentru produsul A este în suma de 3.168.000 mii lei, iar costul initial al ciclului de fabricatie este egal cu 728.400 lei;

- ciclul de fabricatie este compus din trei faze, cu urmatoarele date cunoscute:

- faza I dureaza 6 zile, iar cresterea zilnica a costurilor este de 472.300 lei;

- faza II dureaza 11 zile, iar cresterea zilnica a costurilor este de 392.800 lei;

- faza III dureaza 7 zile, iar cresterea zilnica a costurilor este de 514.600 lei.

Pe baza calculelor efectuate, pentru coeficientul de corectie a costurilor si necesarul mediu anual de capital s-au obtinut urmatoarele valori:

1. K = 0,87 4. NFpc = 114.048 mii lei

2. K = 0,52 5. NFpc = 109.824 mii lei

3. K = 0,17 6. NFpc = 135.072 mii lei

A) 1 + 6 B) 1 + 4 C) 2 + 5 D) 2 + 6 E) 3 + 4

2/4. Presupunem ca întreprinderea produce si comercializeaza doua produse A si B pentru care cunoastem urmatoarele date:

Explicatii Produsul A Produsul B

Productia anuala în cost complet (mii lei) 5.250 9.750

Necesarul de finantat mediu anual (mii lei) 90 160

Productia în cost complet previzionata pentru trimestrul I este de 3.450 mii lei. Utilizând metoda analitica bazata pe costurile exploatarii, necesarul de finantat al produselor finite pentru trimestrul I va fi (mii lei):

A) 2.300 B) 1.000 C) 639 D) 58 E) 230

3/4. Un agent economic fabrica si comercializeaza trei produse: A, B, C pentru care previzioneaza productia anuala în cost complet (Pcc) si necesarul de finantat mediu anual (NF) pe produs, conform datelor de mai jos:

Produs Pcc (mii lei) NF (mii lei)

A 20.500 180

B 22.240 320

C 20.620 380

Productia în cost complet previzionata trimestrial este de 9.504 mii lei. Utilizând metoda analitica bazata pe costurile exploatarii, necesarul de finantat trimestrial al produselor finite va fi (mii lei):

A) 132 B) 25.920 C) 2.746 D) 528 E) 220

4/4. Presupunem ca întreprinderea fabrica doua produse A si B pentru care se prezinta urmatoarele date:

Denumire produs Productie fizica anuala previzionata Cost complet unitar antecalculat Durata de stationare în magazie

A 75.000 buc. 70 lei 5 zile

B 65.000 buc. 150 lei 6 zile

Productia în cost complet previzionata pentru trimestrul I este de 3.450.000 lei. Necesarul de finantat al produselor finite determinat pe baza metodei analitice pentru trimestrul I va fi (lei):

A) 54.145,8 B) 235.416,7 C) 22.938,1 D) 216.583,3 E) 54.955,7

5/4. O întreprindere a realizat în anul de baza (perioada precedenta) o cifra de afaceri în suma de 435.000 mii lei. Soldul activelor circulante, în aceeasi perioada, a fost de 108.750 mii lei. Cifra de afaceri previzionata pentru trimestrul I al anului de plan este de 225.000 mii lei. În aceste conditii, necesarul de finantare a ciclului de exploatare (NFCE) pentru trimestrul I va fi de (mii lei):

A) 225.000 B) 56.250 C) 108.750 D) 360.000 E) 112.500

6/4. O întreprindere realizeaza în anul de baza (perioada precedenta) o cifra de afaceri în suma de 8.625.000 lei, dispunând în aceeasi perioada de un sold mediu al activelor circulante în valoare de 1.725.000 lei. Cifra de afaceri planificata pentru trimestrul I al anului de previziune este de 3.225.000 lei. Necesarul de finantare pentru trimestrul I pe total active circulante (mii lei) va fi:

A) 5.400 B) 6.450 C) 2.580 D) 16.125 E) 64.500

7/4. Dispuneti de urmatoarele informatii (mii lei): cifra de afaceri previzionata pentru trimestrul al doilea al anului de plan este în suma de 7.425, cifra de afaceri (anuala) aferenta perioadei precedente în suma de 17.250, iar soldul mediu al activelor circulante în aceeasi perioada (precedenta) în suma de 3.450. Pentru anul de plan se estimeaza o accelerare a rotatiei activelor circulante prin cifra de afaceri cu 10 zile. Necesarul de finantare pentru trimestrul al doilea pe total active circulante (mii lei) va fi:

A) 14.932,5 B) 6.765 C) 5.115 D) 841,5 E) 3.205,5

8/4. Dispuneti de urmatoarele informatii: cifra de afaceri previzionata pentru trimestrul I al anului de plan este în suma de 4.300 mii lei; cifra de afaceri (anuala) aferenta perioadei precedente în suma de 11.500 mii lei; soldul mediu al activelor circulante (din bilantul exercitiului încheiat) este de 2.400 mii lei; coeficientul de accelerare a rotatiei activelor circulante prin cifra de afaceri este 0,20. Utilizând metoda sintetica bazata pe rata de rotatie a activelor circulante, necesarul de finantare pentru trimestrul I va fi (mii lei):

A) 3.589,5 B) 717,9 C) 5.134,9 D) 2.871,6 E) 4.250,5

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii - Seminar 4.doc