Sarcini pentru finantele intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Sarcini pentru finantele intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor: Mulic

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Extras din document

Aplicația 1

Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de îndatorare globală și la termen).

Capitalul propriu - 11 142 536 lei

Datorii pe termen lung - 1 918 579 lei

Datorii curente - 7 811 699 lei

Datorii totale - 9 730 278 lei

Indicatori Formula de calcul Calculul Suma posibilă de împrumutat (lei)

1.Posibilitatea maximă de îndatorare globală C

G Datorii totale / Capital propriu ≤ 2

1 918 579 + 7 811 699 / 11 142 536 = 0.87 < 2 12 554 794

2.Posibilitate de îndatorare la termen Datorii pe termen lung / Capital propriu ≤ 1 1 918 579 / 11 142 536 = 0.17 < 1 9 223 957

CIG = Datorii totale / Capital propriu ≤ 2

CIG = 1 918 579 + 7 811 699 / 11 142 536 = 0.87 < 2

CIT = Datorii pe termen lung / Capital propriu ≤ 1

CIT = 1 918 579 / 11 142 536 = 0.17 < 1

CIG = Datorii totale + X / Capital propriu = 2

CIG = 9 730 278 +X / 11 142 536 = 2

X - reprezinta suma maxima de indatorare globala pe care entitatea poate sa o imprumute.

X = ( 11 142 536 * 2) - 9 730 278 = 12 554 794 lei

CIT = Datorii pe termen lung + Y / Capital propriu = 2

CIT = 1 918 579 + Y / 11 142 536 = 1

Y - reprezinta suma de indatorare la termen pe care entitatea are posibilitatea sa o imprumute.

Y = ( 11 142 536 * 1) - 1 918 579 = 9 223 957 lei

Determinam suma pe care entitatea o poate imprumuta pe termen scurt

12 554 794 - 9 223 957 = 3 330 837 lei

Concluzii: In urma calculelor am determinat ca entitea „ Bandaira SRL” poate sa imprumute resurse banesti atit pe termen lung cit si pe termen scurt. Pe termen lung entitatea poate sa imprumute maxim o suma de 9 223 957 lei, iar pe termen scurt entitatea are posibilitatea sa ia un imprumut de 3 330 837 lei. Astfel capacitatea de indatorare globala a entitatii constitue o suma maxima de 12 554 794 lei.

Aplicația 2

Analizați echilibrului financiar al întreprinderii.

Analiza fondului de rulment

Indicatori Anul precedent (lei) Anul de gestiune (lei) Abaterea absolută (lei) Abaterea relativă (%)

1) Active imobilizate 11 242 114 17 264 384 6 022 270 53.56

2) Active circulante 5 994 887 3 608 430 -2 386 457 -39.80

3) Capital propriu 10 585 036 11 142 536 557 500 5.26

4) Datorii pe termen lung 1 040 398 1 918 579 878 181 84.40

5) Datorii curente 5 611 567 7 811 699 2 200 132 39.20

6) Fond de rulment 383 320 - 4 203 269

1) Determinam abaterea absoluta a activelor imobilizate

Anul de gestiune - anul precedent = 17 264 384 - 11 242 114 = 6 022 270 lei

2) Determinam abaterea relativa a activelor imobilizate

Anul de gestiune - anul precedent / anul precedent * 100 %

17 264 384 - 11 242 114 / 11 242 114 * 100 % = 53.56 %

3) Determinam fondul de rulment pentru anul precedent

FR1 = Capital permanent - active imobilizante = Capital propriu + datorii pe termen lung - active imobilizante = 10 585 036 + 1 040 398 - 11 242 114 = 383 320 lei

FR2 = Active circulante - datorii curente = 5 994 887 - 5 611 567 = 383 320 lei

4) Determinam fondul de rulment pentru anul curent

FR1 = Capital permanent - active imobilizante = Capital propriu + datorii pe termen lung - active imobilizante = 11 142 536 + 1 918 579 - 17 264 384 = - 4 203 269 lei

FR2 = Active circulante - datorii curente = 3 608 430 - 7 811 699 = - 4 203 269 lei

Concluzii: In urma analizei datelor din tabel am constatat ca entitatea a pus mai mult accent pe active imobilizante, care reprezinta 6 022 270 lei sau 53.56 % si mai putin s-a axat pe active circulante, care s-au micsorat cu 2 386 457 lei sau cu 39.80 %. De asemenea analizind fondul de rulment am ajuns la concluzia ca pentru anul precedent entitatea avea resurse suficiente si utiliza rational banii imprumutati pe termen lung, fondul de rulment fiind de 383 320 lei. Insa pentru anul curent fondul de rulment constitue - 4 203 269 lei, ceea ce inseamna ca entitatea sufera de insuficienta de resurse banesti si foloseste neeficient banii imprumutati pe termen lung.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sarcini pentru finantele intreprinderii.doc