Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Seminar
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4124
Mărime: 170.96KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefania Anca Sava

Cuprins

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice

1.1 Conceptul de cheltuieli publice

1.2 Indicatorii utilizați pentru analiza volumului, dinamicii, structurii cheltuielilor publice

Capitolul 2: Analiza comparativă a nivelului şi dinamicii cheltuielilor publice în România şi Cipru

2.1 Nivelul cheltuielilor publice totale exprimate in mil/um(euro) si PIB în perioada 2010-2014

2.2 Ponderea în PIB a cheltuielilor publice

2.3 Valorile coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu PIB în și în România în perioada 2010-2014

Capitolul 3. Analiza comparativă a structurii cheltuielilor publice în Cipru și Romania

3.1. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în Cipru și România

3.1.1 Structura economică a cheltuielilor publice în Cipru și România în perioada 2010-2014

3.1.2 Grafic privind structura economică a cheltuielilor publice pentru 3 exerciții bugetare, respectiv 2010, 2012 și 2014

3.1.3. Intrepretarea structurii economice a cheltuielilor publice și măsurile fiscal-bugetare în Cipru și România în perioada 2010-2014

3.2. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în Cipru și România

3.2.1. Structura funcțională a cheltuielilor publice în Cipru și România în perioada 2009- 2013

3.2.2 Reprezentarea grafică a structurii funcționale a cheltuielilor publice ca pondere din cheltuielile publice totale în anii 2009, 2011 și 2013.

3.2.3 Comparație a acțiunilor sociale-culturale între Cipru și România, pe baza ponderilor prezentate în tabelul privind structura funcțională

4. Concluzii

Lista tabelelor și figurilor

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice

1.1 Conceptul de cheltuieli publice

,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”

Aceste cheltuieli vizează diverse plăţi pentru atingerea obiectivelor conforme politicii statului (servicii publice generale, acţiuni socio-culturale etc.). În funcţie de destinaţia lor, se poate vorbi despre cheltuieli publice (cheltuielile publice) care consuma definitiv o fracţiune a PIB (plătire curente de instituţiile publice) şi despre cheltuieli publice care reprezintă o avansare de PIB (exprimă contribuţia statului la producerea brută de capitol de natură materială sau nematerială).

Din perspectiva domeniului în care sunt realizate cheltuielile publice, putem afirma că acestea conţin în structura lor:

a) cheltuieli publice efectuate de administraţiile publice centrale de stat;

b) cheltuieli publice ale colectivităţilor locale;

c) cheltuieli publice finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat;

d) cheltuieli publice ale organismelor internaţionale.

Cheltuielile publice totale reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse de administraţii publice.

Cheltuielile publice totale consolidate cuprind: cheltuieli publice ale administraţiei publice centrale (finanţate de la bugetul de stat, din fondurile securităţii sociale şi fonduri speciale) plus cheltuieli publice ale subdiviziilor politice şi administrative intermediare plus cheltuieli publice ale autorităţilor supranaţionale.

Trebuie făcută o distincţie clară între cheltuielile publice şi cele bugetare, acestea din urmă fiind o subcategorie. Cheltuielile publice cuprind în sfera lor: cheltuieli bugetare, cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială, cheltuieli extrabugetare şi cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei publice.

2. CLASIFICATIA cheltuielilor publice se face pe mai multe criterii:

• clasificaţia administrativă – pe criteriul instituţiilor prin intermediul cărora se efectuează cheltuieli publice (ministere, instituţii publice autonome, unităţi administrativ teritoriale etc.).

• clasificaţia economică – pe două criterii: al scopului în care sunt efectuate plăţile (cheltuieli publice curente sau de funcţionare şi cheltuieli publice de capital sau de investiţii); al existenţei sau nu a unei contraprestaţii (cheltuieli publice ale serviciilor publice, numite şi administrative şi cheltuieli publice de transfer).

• clasificaţia funcţională – pe criteriul sectoarelor de activitate către care sunt repartizate resursele financiare publice (a) în domeniul social: învăţământ, sanitare, ocrotire socială etc.; b) în domeniul cercetării; c) în domeniul economic (investiţii, acordarea de subvenţii şi facilităţi; d) în domeniul apărării şi siguranţei naţionale; e) în domeniul administrativ public central şi local; f) în ceea ce priveşte dobânzile aferente datoriei publice).

• clasificaţia financiară

o pe criteriul momentului efectuării şi a efectului avut de acestea (cheltuielile publice definitive caracterizate prin faptul că se finalizează cu plăţi la scadenţe ferme, certificând lichidarea totală a angajării statului pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget; cheltuieli publice temporare: majoritatea sunt operaţiuni de trezorerie urmate de plăţi cu scadenţe certe; cheltuieli publice virtuale: pe care statul le va realiza în anumite condiţii doar).

o şi pe criteriul forme de manifestare (cu/ fără contraprestaţie; definitive/ provizorii; speciale/ globale)

• clasificaţia după rolul cheltuielilor publice în reproducţia socială – pot fi: cheltuieli publice negative (reale) şi cheltuieli publice pozitive (economice)

• clasificaţia folosită de instituţiile specializate ale O.N.U. – pe criteriile:

a) funcţională (cheltuielile publice sunt împărţite în cheltuieli pentru: servicii publice, apărare, educaţie, sănătate, securitate socială, locuinţe şi servicii comunale, recreaţie, cultură şi religie, acţiuni economice, alte scopuri)

b) economică (cheltuielile publice reprezentând un consum final şi cheltuielile publice în scopul formării brute de capital)

În România, legea bugetului de stat/ 1998 prevede o clasificaţie în conformitate cu cea utilizată de O.N.U.

Astfel, cheltuielile publice se împart după criteriul economic în:

• cheltuieli curente (de personal, de materiale şi servicii, subvenţii, prime, transferuri, dobânzi aferente datoriei publice, rezerve);

• cheltuieli de capital

• împrumuturi acordate (pentru finalizări de obiective stabilite prin convenţii, pentru creditarea agriculturii, pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ).

• rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe şi interne

După criteriul funcţional, cheltuielile publice se împarte în:

• servicii publice generale

• apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

• social-culturale

• servicii şi dezvoltare publică, locuinţe mediu şi ape

• acţiuni economice

• alte acţiuni

• transferuri

• împrumuturi acordate

• plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice

• fonduri de rezervă

Bibliografie

Iulian Văcărel, Finanţe publice Filip Gheorghe, Finanțe Publice Gabriela Mihalache, Pavel Belean, Editura Economică, București 2003

Paul Marinescu, Managementul instituțiilor publice, CAPITOLUL XV - CHELTUIELI PUBLICE

BRAN Paul, Relații financiare și monetare internaționale, București, Editura Economică, 1995

http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date

http://ec.europa.eu/eurostat

Legea nr 500/2002 privind finanțele publice

Preview document

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 1
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 2
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 3
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 4
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 5
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 6
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 7
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 8
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 9
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 10
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 11
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 12
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 13
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 14
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 15
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 16
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 17
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 18
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Cipru.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Plăți

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți Evoluția monedei a determinat apariția și perfecționarea sistemului de plăți ca un cadru...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1 Prezentarea generală a agentului economic Societatea comercială ALBALACT S A este cea mai mare companie de lactate din România cu capital...

Sistemul Monetar European

Cap 1. Etape premergătoare ale introducerii SME II Începuturile procesului de integrare are ca elemente de referință ”Planul Schuman” care a fost...

Strategia de Administrare a Datoriei Publice Guvernamentale pe Perioada 2011-2013

I. INTRODUCERE Datoria publică reprezintă totalitatea obligațiilor financiare directe și indirect asumate de către stat față de piața internă...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în...

Analiza dimensiuni și structurii resurselor financiare publice la nivel de stat - Danemarca 2006-2011

CAPITOLUL 1 Structura resurselor financiare publice Resursele financiare publice reprezinta ansamblul fondurilor pe care statul le mobilizeaza la...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta

Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Analiza tranzacțională

Analiza tranzactionala este: - in primul rand, o filosofie, un punct de vedere asupra oamenilor; - in al doilea rand, este o teorie a...

Ai nevoie de altceva?