Laboratoare fizică

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3003
Mărime: 950.49KB (arhivat)
Publicat de: Aurora Ivașcu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Cicoara
Principii de bază în utilizarea multimedia şi studiu de caz pentru refracţia luminii; Studiul rezonantei in tuburi deschise si inchise

Extras din seminar

1. Introducere

Laboratoarele de fízică şi ştiinţe inginereşti se remarcă prin puternicul lor caracter informativ dar mai ales formativ, permiţând elevilor, studenţilor şi altor tipuri de experimentatori să îşi consolideze/însuşească noi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice. De aceea, prezenţa experimentatorului în laborator este considerată la ora actuală ca indispensabilă, condiţionată şi de modul clasic în care se desfăşoară activitatea de laborator.

O analiză sucintă la nivel naţional şi internaţional a ofertei de laboratoare, atât sub forma îndrumătoarelor cât mai ales sub formă electronică, pe Internet, relevă câteva aspecte/tendinţe noi, demne de luat în seamă:

1.1. Există o tendinţă pronunţată de eficientizare a activităţii de laborator, care se manifestă prin: reducerea personalului ce deserveşte laboratorul, scăderea numărilui de ore alocate activităţii de laborator pe disciplină, creşterea numărului de studenţi participanţi la o şedinţă de laborator, creşterea numărului de lucrări de laborator ce se desfăşoară în paralel. În aceste condiţii este dificilă menţinerea unui standard calitativ înalt, informativ şi formativ, ea fiind posibilă prin oferirea unor îndrumătoare de laborator mai explicite şi prin solicitarea unui număr mai mare de ore de studiu al experimentatorilor, înaintea efectuării laboratoarelor.

1.2. Există o ofertă foarte bogată şi diversificată de aşa-numite e-laboratoare, on-line, care în marea lor majoritate sunt modelări şi simulări ale unor fenomene fizice sau aplicaţii inginereşti. În acest caz există două tendinţe majore: a) simulări pe platforme de e-învăţare specializate, în care modelarea nu este vizibilă, dar care permit experimentatorului să introducă anumite date şi să vadă efectul acestora asupra fenomenului studiat; b) simulări/modelări folosind softuri specializate, care permit experimentatorului să vadă ecuaţiile ce guvernează fenomenul studiat, să introducă anumite date şi să vadă efectul acestora asupra fenomenului studiat.

1.3. Există o ofertă destul de limitată de fişiere video/multimedia cu înregistrări frontale, cvazi-statice, ale unor experimente/lucrări de laborator, în care experimentatorul este prezentat într-un cadru larg, dintr-un singur unghi de filmare, efectuând diversele operaţii/manevre cerute de lucrare.

Sigur, fiecare din aceste tendinţe are avantajele şi dezavantajele ei, practica arătând că cel mai adesea sunt folosite combinaţii ale primei (clasică) cu una din celelalte două (moderne). Lucrarea propune un nou mod de abordare a laboratorului, ce combină avantajele celor trei tendinţe: posibilitatea elaborării unor instrucţiuni clasice de desfăşurare a laboratorului, sub forma electronică; modelarea şi simularea fenomenelor studiate, folosind softuri cât mai accesibile; utilizarea unor înregistrări video/multimedia ale laboratoarelor, din unghiul de vedere al experimentatorului, permiţând utilizatorului să observe, să măsoare şi să prelucreze datele ca şi cum ar fi în laborator.

2. Instrucţiunile

Există o tendinţă exhaustivă de elaborare a unor instrucţiuni bogate, ca şi cum experimentatorul nu ar avea decât cunoştinţe sărace privind fenomenul studiat – o premisă greşită, care stimulează lipsa de studiu al materialelor bibliografice sau suportul (imprimat/electronic) de curs. O prezentare succintă a legii/legilor ce guvernează fenomenul studiat permite deducerea lafel de succintă a temei şi scopului lucrării, dispozitivului experimental, tehnicilor de măsurare, prelucrării datelor, deducerii concluziilor.

Mai concret, dacă luăm cazul studierii refracţiei luminii, este exhaustiv să explicăm ce este o rază de lumină, mediu transparent optic, refracţia, reflexia totală, indicele de refracţie, etc. (aşa cum se constată în multe îndrumătoare de laborator). Este suficient să dăm o figură schematică (figura 1), legea a doua a refracţiei cu notaţiile din figură (ecuaţia 1), expresia indicelui de refracţie relativ dedusă din legea refracţiei (ecuaţia 2), respectiv expresia unghiului limită al reflexiei totale (ecuaţia 3)

Figura 1. Refracţia luminii

(1)

(2)

(3)

Dispozitivul experimental constă într-un semicilindru din material transparent, fixat pe un cadran circular cu o scara gradată în grade, ca în figura 2.

Figura 2. Dispozitivul experimental

Pentru aranjamentele experimentale a) şi b), vor fi stabilite/măsurate unghiurile i (spre exemplu, din 10 în 10 grade), apoi vor fi măsurate unghiurile r corespunzătoare. Rezultatele vor fi înregistrate în tabelul 1.

Preview document

Laboratoare fizică - Pagina 1
Laboratoare fizică - Pagina 2
Laboratoare fizică - Pagina 3
Laboratoare fizică - Pagina 4
Laboratoare fizică - Pagina 5
Laboratoare fizică - Pagina 6
Laboratoare fizică - Pagina 7
Laboratoare fizică - Pagina 8
Laboratoare fizică - Pagina 9
Laboratoare fizică - Pagina 10
Laboratoare fizică - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Laboratoare Fizica
    • fizica1.doc
    • fizica2.doc

Alții au mai descărcat și

Unde electromagnetice. Interacțiunea undelor electromagnetice cu substanța

1 Unde electromagnetice Campul electromagnetic (campul EM) – entitate constituita din suprapunerea unui camp electric si a unui camp magnetic...

Șlefuirea fibrei optice

1 Introducere Lucrarea este dedicata studieri fibrei optice si a metodelor de slefuire utilizate industrial. Proiectul vizeaza atat aspectele...

Dispersia Dinamică a Luminii

Introducere: Dispersia dinamică a luminii este cunoscută şi sub numele de Spectroscopie prin corelare de fotoni. Această tehnică este una dintre...

Determinarea experimentală a indicelui de refracție al prismei optice

Determinarea experimentala a indicelui de refractie al prismei optice Dintotdeauna, oamenii au admirat curcubeul. Dar nu au înţeles producerea lui...

Sursa de căldură

SURSELE DE CALDURA 1.SURSE DE CALDURA.AGENTI TERMICI Energia termica poate fi asigurata de la un fluid mai cald prin contactul direct fie prin o...

Curs fizică

MECANICA 1.1. MECANICA CLASICĂ A PUNCTULUI MATERIAL 1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL Fizica a dovedit concret că spaţiul şi timpul sunt...

Dinamica Punctului Material și a Sistemului de Puncte Materiale

2. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL ŞI A SISTEMULUI DE PUNCTE MATERIALE Mecanica newtoniană este o teorie fenomenologică care tratează mişcarea...

Electricitate și Magnetism

Una dintre proprietăţile fundamentale ale materiei este existenţa sarcinilor electrice de doua tipuri. Cele de aceiaşi semn se resping, iar cele de...

Te-ar putea interesa și

Procedee și Tehnici de Control Financiar

CAP. 1 CERCETAREA Diversitatea de activităţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impun în mod necesar existenţa mai multor...

Elemente de didactica domeniului Științe

Capitolul I. Conceptul de educație din perspectiva didacticilor speciale 1.1. Reflecții teoretice prealabile Educația este o creație a...

Lucrări de laborator fizică

Tema:Determinarea vitezei glontelui cu ajutorul pendulului ballistic. Scopul lucrari:Verificarea legi conservari impulsului si a energiei...

Lucrări laborator fizică

1. Scopul lucrării : verificarea experimentală a legii fundamentale a dinamicii mişcării de rotaţie a rigidului. 2. Aparate şi materiale :...

Laboratoare fizică nucleară

Determinarea activitatii unei surse radioactive - Principiul lucrarii activitatea unei surse, notate cu , este definite ca numaul de nuclee ale...

Laboratoare Fizică II cu date prelucrate

1. Objectives - study of the absorption of β particles by a material (aluminium); - experimental determination of the end-point energy of β...

Laboratoare fizică

Despre lucrare : oportunitate şi scop Determinarea coeficientului de vascozitate al apei distilate prin metoda Stookes, folosind caderea uniforma...

Laboratoare fizică

I. NOTIUNI DE CALCULUL ERORILOR Orice masurare experimentala este afectata de erori. Dupa cauza care le produce, acestea se pot împarti în trei...

Ai nevoie de altceva?