Subcarpatii Prahovei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Subcarpatii Prahovei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptx de 20 pagini .

Profesor: Cuculici Roxana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Geografie

Cuprins

Localizare .3
Vecini ...4
Subunități .5
Geologie ...6
Rețea hidrografică 7
Soluri ..10
Climă ..11
Utilizarea terenului (Vegetație) ..14
Faună ..16
Arii protejate ..17
Bibliografie 19

Extras din document

Localizare

Subcarpații Prahovei reprezintă partea de vest a Subcarpaților de la Curbură, având ca limite frontale, la vest Valea Dâmboviței, iar la est valea Teleajenului între Măneciu Ungureni și Măgurele, marginea nordică a Depresiunii Podeni și apoi valea Cricovului Sărat, între Priseaca și Urlați.

Vecini

N: Munții Leaota - Bucegi și Munții Baiu - Grohotiș

S: Câmpia Târgoviște - Ploiești

E: Subcarpații Buzăului

V: Subcarpații Getici și Podișul Getic

Subunități

Subcarpații Prahovei cuprind Subcarpații Teleajenului și Subcarpații Ialomiței.

Subcarpații Teleajenului cuprind:

Subunitatea internă este alcătuită din:

Dealuri relativ bine împădurite cu înălțimi mari pe aliniamentul celor doi pinteni paleogeni (Homorâciu și Văleni): Bughei, Câmpiniței etc.

Depresiuni: Vălenii de Munte, Slănic, Aluniș, Brebu, Câmpina, Comarnic

Subunitatea externă cuprinde:

Dealurile Băicoi, Țintea, Degerați, Bucovel

Depresiunea Mislea-Podeni

Subcarpații Ialomiței cuprind:

Depresiuni mici: Fieni, Pucioasa, Ocnița, Vulcana etc.

Dealuri cu altitudini de 500 - 800 m: Talei, Bezdeadului, Bărbulețului, Ocniței, Vulcanei etc.

Geologie

Relieful Subcarpaților Prahovei se dezvoltă pe formațiuni foarte diferite ca vârstă, de la Cretacicul superior, reprezentat prin Stratele de Sinaia, până la cel pliocen - villafranchiene - din care Pietrișurile de Cândești au fost prinse în cele mai recente (ultimele) mișcări plicative. Gresiile compacte (ca de exemplu gresia de Fusaru, bine vizibilă în Dealurile Miercanilor, sau gresia de Kliva) și conglomeratele cretacice sau burdigaliene, dar și orizonturile compacte de pietrișuri (sau predominante în formațiuni eterogene) se înscriu în relief, în mod evident, căci formează culmi proeminente, cu înălțimi de peste 700 - 800 m.

Ca o compensare, formațiunile necimentate, moi (argile, marne, șisturi argilo - marnoase etc.), se înscriu în relief prin depresiuni.

Rețea hidrografică

Apele minerale

Au conținut variat de săruri.

Provin din circulația prin depozite miocene.

Au fost captate și folosite în scop balnear: Moreni, Pucioasa.

Ape iodurate sulfatate: Poiana, Câmpina, Vulcana-Băi.

- Clorosodice simple (apar prin spălarea masivelor de sare sau a breciei sării) la Slănic, Telega.

- Sulfuroase, cele mai frecvente în Subcarpați, străbat depozite paleogene grezoase, marno-grezoase, la Cerașu, Câmpina, Pucioasa.

- Sulfatate la Moreni, Vulcana-Băi.

- Iodurate și bromurate, în formațiuni miocene, la Vulcana-Băi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subcarpatii Prahovei.pptx

Bibliografie

Ielenicz M., Pătru I., Clius M. (2005), Subcarpații României, Editura Universitară, București
http://old.unibuc.ro/prof/oprea_c_r/docs/2018/ian/10_08_21_49Subcarpatii_Curburii.pdf
http://old.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Subcarpatii_Curburii.php
http://www.ebacalaureat.ro/c/subcarpaii-curburii/180
https://images.google.com/
http://geografilia.blogspot.com/
http://www.profudegeogra.eu/
https://statiunea-slanic.ro/atractii/muntele-de-sare/