Proiectarea Produselor Noi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Proiectarea Produselor Noi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 48 de pagini (in total).

Profesor: Garnai maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Industria Alimentara

Extras din document

SEMINARUL I

IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA APARIŢIEI PRODUSELOR NOI ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

Epoca contemporană este caracterizată printr-un ritm foarte rapid de modernizare şi perfecţionare a societăţii, schimbări care se manifestă pe toate planurile. Se acordă o atenţie tot mai mare rolului care revine diversificării producţiei şi înnoirii gamei sortimentale a produselor din industria alimentară ca mijloace de corelare a cerinţelor consumatorilor, ale organizaţiilor de producători şi comerciale, pentru a se obţine un efect social cât mai ridicat.

Înnoirea sortimentală se poate evidenţia în realitatea socială, respectiv pe piaţă, unde se manifestă o continuă creştere a sortimentelor care reprezintă fondul de marfă şi de consum.

În lumea mărfurilor alimentare are loc o evoluţie asemănătoare celei din biologie, manifestându-se o permanentă perfecţionare calitativă şi o sporire a cantităţii consumate /fabricate pentru unele sortimente, în timp ce altele îşi restrâng volumul cererii sau sunt chiar eliminate de pe piaţă de altele mai competitive.

Fiecare produs sau serviciu evoluează corespunzător unui ciclu de viaţă propriu. Acesta cuprinde :

- perioada de formare a obişnuinţei de consum;

- perioada de relativă stabilitate la nivel ridicat a cererii;

- perioada de pierdere a poziţiei deţinute ca urmare a perimării calitative şi a valorii de utilizare, în comparaţie cu noile realităţi tehnice şi sociale.

Factorii principali care determină diversificarea produselor alimentare sunt:

- necesitatea de a satisface cererile de consum care sunt din ce în ce mai multe produse semipreparate sau gata pregătite, precum şi produse ambalate în condiţii care le asigură o conservabilitate de lungă durată, conţinând cantităţi relativ mici, aproximativ la nivelul consumului pentru 1-4 persoane la o masă. Este de remarcat şi tendinţa de a consuma şi produce sortimente diferenţiate pentru persoane care trebuie supraalimentate, produse a căror compoziţie este adaptată specificului alimentaţiei în cazul unor anumite grupe d e vârstă, grupe sociale, de boli, etc;

- piaţa influenţează de multe ori lansarea de noi produse, deoarece prin intermediul lor se realizează reanimarea interesului şi extinderea cererii pentru produsele întreprinderii şi se favorizează pătrunderea şi abordarea de noi pieţe. Sortimentele care sunt tot mai mult căutate de consumatori sunt cele în care este înglobată ponderea cea mai mare de operaţii, respectiv de muncă vie, din volumul total necesar pentru ca produsul să poată fi consumat. Producătorilor de astfel de bunuri alimentare le revine sarcina de a prelua cât mai multe din operaţiile de pregătire;

- considerentele tehnice provenite din dezvoltarea tehnică şi aplicarea în practica industrială a cercetării ştiinţifice determină introducerea de noi sortimente (de exemplu, realizarea unui nou material pentru ambalare sau a unei maşini perfecţionate pentru efectuarea operaţiei respective în urma cărora se obţine o îmbunătăţire a calităţii – prelungirea termenului de valabilitate, reducerea preţului de vânzare, etc).

1 – Definiţii şi clasificări

• Definiţie produs – gamă de produse

Produsul reprezintă ansamblul elementelor care declanşează cererea (ansamblul care înglobează substanţa acestuia, idea care-i dă forma, modul de prezentare, canalele de distribuţie şi celelalte elemente organizate într-o ambianţă care-l înconjoară).

Produsul este orice lucru care satisface o nevoie sau dorinţă şi care este oferit pe piaţă. Un produs poate fi oferit sub formă de bun material, serviciu, idee sau sub forma unei combinaţii a acestora.

O gamă de produse este formată din produsele înrudite prin destinaţie comună în consum şi prin caracteristici similare privitoare la materia primă, tehnologie sau destinaţie. Termenul „gamă de produse” este folosit de agenţii economici din sfera productivă. Sfera distribuţiei preferă termenul „gamă sortimentală”, acesta fiind definit ca ansamblul mărfurilor şi modul lor de asociere, folosind un reper comun de sistematică.

Gama de produse este alcătuită din mai multe linii de produse. Liniile de produse sunt grupe omogene sub aspectul materiilor prime folosite sau a procesului tehnologic utilizat (ex.: salamuri uscate, brânzeturi fermentate etc.).

Liniile de produse sunt alcătuite din sortimente şi varietăţi de produse denumite generic articole.

O gamă de produse este caracterizată de dimensiunile sale:

- Lărgimea gamei, determinată de numărul de linii de produse ce o compun (de exemplu produse din lapte: lapte pasteurizat, iaurt, brânzeturi, smântână, frişcă);

- Profunzimea gamei, dată de numărul de produse distincte pe care le conţine o linie (de exemplu, lapte pasteurizat: normal, condensat, praf, fără grăsimi);

- Lungimea gamei, este dată de numărul produselor tuturor liniilor. Această dimensiune semnifică suprafaţa pe care o acoperă o gamă de produse în satisfacerea anumitor trebuinţe.

• Tipuri de produse

Produsele se pot clasifica în produse de consum curent şi în produse industriale.

Produsele de consum curent , la rândul lor se împart în produse de uz curent, de lux, speciale şi nedorite.

Produsele industriale se împart în materii prime, echipament accesoriu, părţi componente, materiale prelucrate şi în produse consumabile.

• Clasificarea mărfurilor alimentare

Clasificare mărfurilor alimentare are drept scop sistematizarea mărfurilor în mod unitar, logic, respectiv ordonarea ierarhică pe baza unor criterii tehnologice.

Fisiere in arhiva (6):

 • Proiectarea Produselor Noi
  • Semianrul V.doc
  • Seminar I.doc
  • Seminar II.doc
  • Seminar III.doc
  • SEMINAR IV.doc
  • Seminar VI.doc