Afacerea Inteligenta

Imagine preview
(4/10 din 5 voturi)

Acest seminar prezinta Afacerea Inteligenta.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Inteligenta Artificiala

Cuprins

I.Definitii acceptate ale afacerii 2
II.Inteligenta în afaceri 7
III.Conceptul de afacere inteligentã 13
IV.Întreprinderea inteligentã 15
V. Tehnologii care sustin dezvoltarea sistemelor inteligente 19
VI.Rezumat: 27
Bibliografie: 29

Extras din document

I.Definitii acceptate ale afacerii

În economie , afacerea reprezinta stiinta socialã de a conduce oamenii astfel încât acestia sã organizeze si sã mentinã o productivitate colectivã în scopul îndeplinirii scopurilor paricular creative si productive ,ce genereazã, de obicei , profit.

Etimologia cuvântului afacere se referã la stadiul de “a fi ocupat” , în context îndividual cât si în sensul comunitãtii sau a societatii. Cu alte cuvînte a fi ocupat înseamna a efectua o munca profitabilã si comercial viabilã.

Termenul afacere are cel putîn trei utilizãri ,depînzând de scopul –utilizarea generalã (de mai sus) , sensul unic care se referã la o companie particularã sau la o corporatie si sensul generalizat care se refera la un anumit segment de piata, cum ar fi termenul de “afacere înregistratã “, “afacere cu computere “,sau “ comunitatea afacerilor”—comunitatea furnizorilor de produse si servicii.

În sens restrâns afacerea poate fi o entitate recunoscutã legal într.-o societate economicã unde îndivizii se organizeazã pe baza unei expertize si abilitãtilor de a aduce înovare socialã si tehnologica.

În economiile predomînant capitaliste , afacerile sunt formate numai cu scopul de a obtine profit si sa augmenteze bogãtia personalã a proprietarilor lor.

Proprietarii si operatorii unei afaceri au ca obiectiv prîncipal chitanta sau obtinerea unui rezultat fînanciar în schimbul muncii lor –care este concretizat în consumul de timp si energie –si pentru abilitatea lor de a accepta riscul – investind efort si bani farã a se astepta la un succes sigur.

Exceptie de la aceastã regulã fac acele afaceri care sunt cooperative sau institutii guvernamentale.

Totusi definitia exactã a afacerii este discutabilã ca si filozofía acesteia, de exemplu unii marxisti utilizeazã “mijloace de productie “ ca un sinonim pentru afacere ;

Totusi o definitie mai exactã a mijloacelor de productie ar fi cã acestea reprezinta resurse si echipamente cu ajutorul cãrora se obtin produse si servicii.

Afacerea este efortul organizat al unor indivizi de a produce si vinde pentru profit bunurile si serviciile care satisfac cereri ale societãtii.

În traditia liberei întreprinderi indivizii sunt liberi sã decidã ce sã producã, cum sã producã si la ce pret sã vandã.

Afacerile sunt de douã feluri:

B2C(business to consumer), dacã produsele si serviciile oferite se adreseazã consumatorilor si

B2B(business to business), dacã produsele si serviciile oferite se adreseazã altor afaceri, acestea încorporându-le în propriile produse si servicii.

O afacere are douã scopuri sau obiective fundamentale:

Supravietuirea- sã reziste pe piatã un timp indefinit, înfruntând concurenta, sindicatele, autoritãtile, luptãnd cu propriile ineficiente, evaluând riscurile si asigurându-se împotriva lor.

Câstigul sau profitul – sã maximizeze avantajele proprietarilor afacerii-întreprinzãtorilor actionarilor sau patronilor.

O afacere adevaratã reprezinta transformarea muncii, imaginatiei, riscului si capitalului întreprinzãtorului în profit durabil, cu care societatea sau clientela va rãsplati satisfacerea nevoilor sau plãcerilor ei.

Afacerea inteligenta cuprinde o largã categorie de aplicatii si tehnologii folosite pentru strângerea,stocarea,analizarea si asigurarea accesului la date cu scopul de a ajuta utilizatorii din întreprinderi sã ia decizii legate de afacere mai bune.Aplicatiile afacerii inteligente includ si activitãtile de decizie privind suportul de sistem,interogãrile si rapoartele,procesele de analizã online(OLAP),analizele statistice,previziunile efectuate si adãncimea datelor.

Dr. Vasile Pãun

- Activitatea de inteligenta nu mai este un atribut exclusiv al mediului guvernamental, ci o functie a societatii cu implicatii în toate domeniile, în special cel economic. (statul nu mai este singurul promotor si aparator al întereselor nationale)

- Obtînerea întelligence-ului pentru afaceri a devenit o componentã inseparabilã a unui management de succes, iar pentru pietele extrem de dinamice este o capabilitate pe care companiile o dezvoltã pentru obtinerea si mentînerea avantajului competitiv durabil.

- În Statele Unite si Uniunea Europeanã existã, pe lângã structuri mature

de intelligence competitiv ale companiilor si o notabilã componentã academicã pentru dezvoltarea conceptualã a domeniului si pregatirea profesionistilor necesari.

În Uniunea Europeanã, companiile românesti trebuie sã fie pregãtite pentru a face fatã unui mediu de afaceri înalt competitiv, în care informatia detine primatul. Mediul de afaceri românesc trebuie sã adopte un nou stil de a face afaceri, în care informatiile oportune despre piatã si competitori si capacitatea de analizare a acestora devin garantii ale supravietuirii si succesului companiei.

Competitivitatea / forta economicã a României tine, deci, si de formarea si

dezvoltarea „inteligentei economice” a liderilor / factorilor de decizie economicã.

Conceptul de intelligence competitiv (I.C.), care are o dezvoltare maturã în mediul de afaceri european, presupune existenta distinctã, la nivelul unei companii, a profesionistilor, proceselor si instrumentelor specializate, având rolul de a culege si procesa etic si legal informatiile pentru afaceri.

Obtinerea unui avantaj competitiv durabil presupune pe lângã focalizarea pe eficientizarea proceselor interne si adaptarea dînamica a strategiei de piata la realitãtile mediului de afaceri si capacitatea de previzionare a evolutiilor acestuia.

Competitivitatea prin informatie pleacã de la premisa cã firmele pot elabora strategii competitive valide numai având la dispozitie întelligence (analize, estimãri bune si evaluãri multiple pe scenarii alternative de evolutie), obtinut prin dezvoltarea internã a unor capabilitãti de culegere, prelucrare si analizã a informatiei pentru afaceri.

Activitatea de colectare de înformatii despre mediul exterior companiei se desfãsoarã continuu, astfel încât nici una dintre schimbãrile care au loc în mediul concurential sã nu ia prin surprindere compania, clientii sau partenerii acesteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Afacerea Inteligenta.doc