Seminariile din domeniul Istoria Românilor

Domniile lui Nicolae Mavrocordat în Moldova

Introducere Ca o consecinta a situatiei politice de la inceputul secolului al XVIII-lea ( interesul tot mai mare al Rusiei tariste si al Imperiului habsburgic pentru zona dunareana), Principatele romane au cunoscut instaurarea regimurilor fanariote. Domnii fanarioti erau principi greci sau grecizati, proveniti din... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Revoluția de la 1848 - 1849 în Bucovina

1. Contextul Internațional. Sfânta Alianță, Austria și Principatele române Pierderea influenței și posibilităților de intervenție ale Austriei în centrul și vestul continentului, criza regimului politic, determinată de conflictul între forțele liberale și forțele conservatoare, dezvoltarea unor mișcări naționale în... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Regimul de autoritate monarhică (1938-1940)

De-a lungul perioadei interbelice, România a ajuns înconjurată de state autoritare, totalitare și revizioniste, o parte având și pretenții la teritorii românești. U.R.S.S.-ul dorea Basarabia, Bulgaria voia Cadrilaterul, Ungaria (sprijinită și de Italia) dorea Transilvania, în timp ce Germania avea un plan mai... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Schimbări în organizarea administrativă a Basarabiei (1812-1828)

1.1. IMPLEMENTAREA ÎN BASARABIA A SISTEMULUI ADMINISTRATIV PROVIZORIU (1812-1828) a. Regulamentul privind constituirea administrației provizorii în Basarabia (1812-1818) După anexarea Basarabiei la Rusia, oficialitățile în scopul asigurării unei tranziții temperate de la un sistem de administrare la altul au... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Organizarea satului în Moldova Medievală

Introducere Încă din cele mai vechi timpuri, satele au constituit principala formă de așezare a populației noastre. „Dorința instinctivă de a supraviețui a fiecărui individ în parte, fie redusă numai la conservarea lui, fie pentru perpetuarea speciei umane, a fost promotorul luptelor din sânul societății omenești... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Prezentare de carte - Mircea cel Mare scutul Europei

- Informație bibliografică: - Autorul lucrarii: Fănuș Neagu, Alexandru V.Diță, Virgil Joița, Nicolae Zamfirescu. -Titlul lucrarii: Mircea cel mare scutul Europei -Orașul și editura : București, Editura „ Roza vînturilor” -Anul editării: 2009 -Numarul paginilor: 710 1) Scurtă introducere în problemă: Lucrarea... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Teocrația Bizantină

Steven Runciman a fost un reputat istoric britanic, specializat în studiul istoriei Imperiului Bizantin şi autor a numeroase texte pe acest subiect, poate cel mai cunoscută fiind Istoria Cruciadelor (3 volume). Lucrarea de faţă are la bază o serie de prelegeri susţinute în 1973 la Institutul Weil, Cincinatti,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Academia Domnească din București

Învăţământul constituie un imperativ şi în acelaşi timp în element fundamental în dezvoltarea societăţii. Cu atât mai mult crearea unui învăţământ superior propulsează statul în rândul “lumii civilizate” şi racordează societatea la valori universale. În Țara Românească un astfel de focar de cultură apare la... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Ciuma - atitudini și credințe

Marile epidemii de ciumǎ din Tǎrile Romȃne au contribuit ȋntr-o mare mǎsurǎ la nașterea unor noi atitudini ȋn fața morții. Moartea ȋnceteazǎ sǎ mai fie privitǎ ca un spectacol sau ca un eveniment normal. Ea devine un pericol personal și direct, dȃnd naștere unui nou sentiment, cel al fricii ȋn fața morții. Toate... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Germanofilii - elita intelectuală românească în anii primului război mondial

Cartea „Germanofilii: elita intelectuală româneascã în anii Primului Rãzboi Mondial” a fost scrisă de reputatul istoric Lucian Boia și a apărut la editura Humanitas în 2009. Lucian Boia, s-a nãscut în București la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București. Opera sa,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Viața și activitatea mitropolitului Petru Movilă

Poporul roman dreptcredincios a dat Bisericii noastre ortodoxe, de-a lungul veacurilor multi oameni de seama vrednici prin cuvant si fapta, care au contribuit la propasirea Bisericii si a tarii. Din poporul nostru s-au ridicat multi oameni de seama care prin eforturi in slujba altor Biserici si popoare, au adus o... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Domnia lui Ștefan cel Mare

Capitolul 1 Epocă de maximă afirmare politică a Moldovei medievale din prima parte a domniei lui Ştefan cel Mare După moartea lui Alexandru cel Bun, Moldova a fost cuprinsă, pentru un sfert de veac (1432-1457), de o profundă stare de anarhie, urmaşii săi, fii şi nepoţi (Iliaş, Ştefan II, Petru II, Roman II,... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Sfetnicii lui Ștefan Cel Mare

LOGOFEŢII • ION DOBRUL 1457 – 1468 • TOMA 1468 – 1474 • IOAN TĂUTU 1475 – 1510 PRIM-SFETNICII • COZMA ŞANDROVICI 1457 • MANOIL CEL MARE 1458 – 1460; 1467 • DUMA BRAEVICI 1460 – 1466 • STANCIUL MARELE 1467 – 1479; pârcălab de Cetatea Albă (până în 1470) • VLAICUL 1480 – 1484; pârcălab de Hotin şi Orhei •... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Cele două capitale în viziunea călătorilor străini

Ca şi în secolele anterioare şi în secolul XIX numărul călătorilor străini a continuat să fie mare, majoritatea fiind burghezi, de profesii diferite: diplomaţi, militari, geografi, geologi, literaţi, medici, profesori, avocaţi. Acestora li se adaugă şi puţinii aristocraţi, prezenţi în principate din considerente... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Evoluția economiei României între 1918 și 1938

Romania unificata in 1918(Romania Mare) este un stat european mijlociu ,cu o suprafata de 295.049 kmp,o populatie de 18 000 000 de locuitori (1930),80% taraneasca Completarea resurselor tarii cu cele minerale din Transilvania,face ca structura acestora la nivelul tarii sa fie echilibrata.Zona mai dezvoltata... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview