Aplicatii Management

Imagine preview
(10/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Aplicatii Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 136 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

1. Elemente introductive în management
1.1. Definirea conceptului de management
1.2. Potenţialul de lider
1.3. Deprinderile şi rolurile manageriale
1.4. Firma şi mediul ambiant
1.5. Teste de verificare a cunoştinţelor cu privire la firmă ca sistem cibernetico- economic deschis
2. Evoluţia cunoştinţelor de management
2.1. Teste de verificare a cunoştinţelor cu privire la şcolile de management
2.2. Contribuţii de seamă ale unor reprezentanţi ai şcolilor de management
2.3. Test cu privire la concepţia pe care o aveţi despre oameni
3. Funcţia de planificare
3.1. Elemente de bază ale planificării
3.2. Teste de verificare a cunoştinţelor cu privire la funcţia de planificare
4. Funcţia de organizare
4.1. Teste de verificare a cunoştinţelor cu privire la funcţia de organizare
4.2. Organizarea procesuală
4.3. Organizarea structurală
4.3.1. Determinarea volumului de muncă şi a necesarului de personal de execuţie
4.3.2. Fişa postului
4.3.3. Evaluarea şi analiza gradului de încărcare a principalelor elemente structurale
4.3.3.1. Evaluarea şi analiza încărcării prin intermediul ponderii ierarhice
4.3.3.2. Evaluarea şi analiza încărcării cu ajutorul indicelui de centralitate
4.3.3.3. Evaluarea şi analiza încărcării utilizând elemente ale sistemului informaţional
4.3.4. Instrumente de reprezentare a structurilor organizatorice
4.3.5. Evaluarea structurilor organizatorice
4.3.6.Teste de verificare a cunoştinţelor cu privire la organizarea structurală a unităţii economice
5. Sistemul informaţional al unităţilor economice
5.1. Procedee de analiză şi proiectare a fluxurilor şi circuitelor informaţionale
5.1.1. Metoda interviului
5.1.2. Procedee de reprezentare grafică a fluxurilor şi circuitelor informaţionale
5.1.2.1.Reprezentare prin schema bloc
5.1.2.2.Reprezentare prin schema logică
5.1.2.3.Reprezentare prin schema logică structurată pe subdiviziuni organizatorice şi posturi de muncă
5.1.2.4.Reprezentare prin schema orizontală
5.1.2.5.Reprezentare prin schema verticală
5.2. Eficienţa economică a perfecţionării sistemelor informaţionale

Extras din document

Pentru abordarea acestei teme se recomandă următoarea bibliografie suplimentară:

-H.B. Maynard - Conducerea activităţii economice - traducere din literatura americană, Editura Tehnică, Bucuresti, 1970.

-Emil Mihuleac - Conducerea - Contribuţii la elaborarea stiinţei conducerii, Editura Academiei, 1976.

-Revista de management, 1991-1992.

I. Alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi corect :

1.Activităţile de management au apărut:

a) odată cu adâncirea diviziunii muncii şi creşterea gradului de specializare şi cooperare în muncă;

b) odată cu constituirea primelor colectivităţi umane, în comuna primitivă;

c) odată cu concentrarea producţiei de bunuri materiale în mari unităţi;

d) la începutul sec. XX.

2. Care din afirmaţiile de mai jos consideraţi că sunt adevarate:

a) citind despre management veţi deveni un bun manager;

b) singura cale posibilă de a învăţa management este experienţa;

c) adevăraţii manageri se nasc, nu se pot forma în timpul vieţii;

d) trebuie mult timp să înveţi management iar deprinderile se obţin prin experienţă;

e) nici una din acestea.

3.Având în vedere că managementul are înţelesuri diferite, precizaţi cărei definiri consideraţi că îi aparţine cel mai larg înţeles:

a) definit ca disciplină;

b) definit ca proces;

c) definit ca ştiinţă;

d) definit ca profesie.

Exemplificaţi cu definiţii înţelesurile diferite ale managementului.

4.Care sunt condiţiile care consideraţi că au contribuit la apariţia ştiinţei managementului:

a) organizarea omului primitiv în lupta sa pentru existenţă;

b) adâncirea diviziunii muncii cu consecinţele ei, specializarea şi cooperarea în muncă;

c) creşterea producţiei de bunuri materiale;

d) concentrarea producţiei în mari unităţi productive, unde lucrează un număr mare de persoane;

e) apariţia unui număr foarte mare de firme mici (cu un singur întreprinzător).

5.Ansamblul conceptelor, principiilor, legităţilor, metodelor, tehnicilor şi procedeelor cu un înalt grad de abstractizare, privind activităţi de management, reprezintă:

a)- managementul ca disciplină ştiinţifică;

b)- managementul ştiinţific;

c)- ştiinţa managementului;

d)- managementul ca proces;

e)- nici unul din aceste răspunsuri.

6.Obiectivul ştiinţei managementului îl constituie:

a) îmbunătăţirea rezultatelor muncii desfăşurate de manageri;

b) însuşirea, înţelegerea şi aplicarea în practică, de către manageri a elementelor ştiinţifice privind managementul;

c) aplicarea în practică a conceptelor ştiinţifice privind managementul;

d) descoperirea şi elaborarea unor elemente ştiinţifice noi privind managementul, ce sunt valabile la un număr foarte mare de organizaţii;

e) toate răspunsurile de mai sus.

7.Scopul disciplinei de management este:

a) creşterea ponderii aplicării managementului ştiinţific faţă de managementul empiric;

b) de a descoperi şi a elabora unele concepte ştiintifice privind managementul;

c) creşterea eficienţei economice a activităţii depuse într-o anumită organizaţie;

d) creşterea deprinderilor managerilor în adaptarea conceptelor ştiinţifice ale managementului, la anumite situaţii concrete din practică;

e) însuşirea, înţelegerea şi aplicarea în practică de către manageri a conceptelor ştiinţifice privind managementul.

8.Managerii muncitorilor, vânzătorilor, funcţionarilor, sunt în mod frecvent:

a) manageri de prima linie;

b) manageri de mijloc;

c) manageri de vârf.

9.Şeful unui serviciu, serviciu care are în componenţa sa două birouri, este considerat:

a) manager de vârf;

b) manager de mijloc;

c) manager de prima linie.

10.Procesul de muncă din cadrul unei organizaţii, este format din:

a) procese de management;

b) relaţii de management;

c) procese de execuţie;

d) relaţii de producţie.

II. Precizaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt false:

1.Experienţa este singura cale să înveţi management.

2.Managementul reprezintă una dintre cele mai vechi activităţi şi în acelaşi timp una dintre cele mai noi ştiinţe.

3.Există în literatura de specialitate o unitate de păreri privind definirea noţiunii de management.

4.F.W.Taylor a fost cel care a stabilit pentru prima oara funcţiile managementului.

5.Managementul este o activitate specific umană.

6.Când un serviciu este format din patru birouri, conduse de patru şefi de birou,

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatii Management.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest Timisoara Facultatea de StiinŢe Economice Catedra de Management